Open Week ArtEZ Conservatorium

Het ArtEZ Conservatorium in Zwolle houdt van 26 tot en met 30 maart 2007 een open week. Tijdens deze week kan iedereen die geïnteresseerd is in een studie aan het conservatorium meedoen aan het gewone lesprogramma. 

Belangstellenden kunnen één les volgen maar ook meerdere. Het aantal dagen staat vrij. Donderdag 29 maart is er een open middag met een doorlopend programma op drie podia waarbij zowel klassieke muziek als jazz en pop aan bod komen. Op andere dagen zijn er ook diverse repetities en optredens bij te wonen. 

De open week heeft als doel om toekomstige studenten kennis te laten maken met de dagelijkse praktijk van het conservatorium.  Wat voor lessen kun je volgen en wie zijn de docenten? En wat leer je tijdens een theorieles?

Iedere dag is er een coördinator aanwezig om vragen te beantwoorden.
Deelnemers aan de Open Week worden waar mogelijk gekoppeld aan studenten van het Conservatorium die hun meer kunnen vertellen over het lesprogramma en over hun eigen ervaringen.
De propedeusecoördinator is ook de hele week aanwezig om informatie te geven over aanmelding en  toelatingseisen, de studieprogramma’s en de theorie- en gehoortest.
Op donderdagmiddag is er bovendien een stand bij de kantine waar algemene informatie verkrijgbaar is.

Voor de Opleiding Docent Muziek is het mogelijk een meeloopdag aan te vragen. Daarvoor wordt een dagprogramma op maat samengesteld. Belangstellenden die niet alleen willen meelopen, maar ook willen meedoen, kunnen een kennismakingsles of voorspeelmoment aanvragen bij een docent naar keuze. Zowel voor de meeloopdag, kennismakingsles als het voorspelen geldt dat vooraf een afspraak moet worden gemaakt.  

Belangstellenden voor de open week kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van het conservatorium, telefoon 038 – 4270540. Ook voor meer informatie of het aanvragen van een meeloopdag, voorspeelmoment of kennismakingsles kan men bij het secretariaat terecht.

Artikel delen:

Reageer