Sponsoractie voor scholen in Bangladesh

Verschillende medewerkers en studenten van Windesheim zetten zich in voor de bouw van scholen in Bangladesh. Studenten Bouwkunde zijn betrokken bij het ontwerp van deze scholen. Medewerkers en studenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs zamelen geld in voor de bouw ervan.

Eén van deze medewerkers is Piet Vendel. Hij zamelt geld in door op zijn laatste werkdag als Windesheimmedewerker, 27 maart, de 65 km van zijn woonplaats Hengelo naar Windesheim te voet af te leggen. Na een hele nacht lopen wordt hij om 12.00 uur feestelijk onthaald op Windesheim. Een andere vertrekkende medewerker, Tonneke van Galen, organiseert een liefdadigheidsdiner. Verder zamelen studenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs door middel van verschillende acties geld in voor dit goede doel.

Steun voor Bengalese stichting

Met de totale opbrengst steunt Windesheim de Bengalese stichting Gonoshasthaya Kendra (GK). Dit is een charitatieve instelling die onder andere bijdraagt aan onderwijs op eilanden in de Ganges en Bramapoutra, ook wel ‘Chars’ genoemd. De te bouwen scholen zijn bedoeld voor kinderen uit gezinnen die het op het vasteland niet redden en uitgeweken zijn naar die eilanden. Een van de sponsors van GK is de stichting Bashati in Hollandscheveld waar Vendel voor loopt. Voor de start van de wandeltocht is er al € 4.500, – aan sponsorgeld toegezegd.

Meer dan geldelijke steun

Vorig jaar maart hebben al verschillende medewerkers van de opleiding Bouwkunde en de Lerarenopleiding Basisonderwijs van Windesheim Bangladesh bezocht om mee te denken over de bouw en opzet van scholen. Bouwkundestudenten hebben vervolgens een schoolgebouw ontworpen dat met inheemse materialen door de bevolking zelf kan worden gebouwd. Nadat de scholen zijn gebouwd, is het de bedoeling dat er uitwisseling plaatsvindt tussen studenten uit Bangladesh en studenten van de Lerarenopleidingen Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs van Windesheim. Onlangs zijn hierover met een van de vertegenwoordigers van GK al eerste afspraken gemaakt.

Mensen die de bouw van de scholen willen steunen, kunnen geld storten op: 1058.41.323 t.n.v. Bashati Stichting voor Bangladesh te Hollandscheveld o.v.v. ‘Scholen op Chars’.

Artikel delen:

Reageer