Exploitatie Herberg ook in 2007 veilig gesteld

Met het vaststellen van de begroting 2007 van dak- en thuislozenopvang de Herberg, hebben de Zwolse woningcorporaties (deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ) en de regionale woningcorporaties (Woonconcept Steenwijk, DES Genemuiden, Beter Wonen Hardenberg, Beter Wonen IJsselmuiden, Vechthorst Dalfsen & Staphorst en BWS & het Salien uit Raalte) ook dit jaar de exploitatie veilig gesteld. In 2007 nemen de gezamenlijke woningcorporaties ruim Ã¢â€šÂ¬ 475.000,– voor hun rekening.

De afgelopen jaren is de Herberg achter de WRZV-hallen gemoderniseerd. De accommodatie is opgeknapt en aan veiligheid en begeleiding wordt veel aandacht besteed en geld uitgegeven. Dit werpt zo langzamerhand duidelijke resultaten af. De politie ontvangt geen klachten uit de directe omgeving van de Herberg en meer en meer stromen bewoners van de Herberg door naar gewone huisvesting. Uit de cijfers van 2006 blijkt overigens dat het aantal bewoners van de Herberg is teruggelopen. Heden verblijven gemiddeld zo’n 30 mensen in de Herberg. Het zogenaamde voorportaal (eerste opvang) is wel altijd goed bezet.

Globaal bedragen de exploitatiekosten van de Herberg ruim € 860.000,– in 2007. Het overgrote deel van deze kosten wordt gedekt door de woningcorporaties.Vanuit de AWBZ komt ongeveer Ã¢â€šÂ¬ 200.000,– beschikbaar en de gemeente Zwolle draagt in 2007 € 158.000,– bij.

De voorbereidingen tot de nieuwe Herberg aan de Nijverheidsstraat zijn inmiddels gestart. Ook daar zullen de gezamenlijke woningcorporaties hun verantwoordelijkheid nemen. De lijn is straks dat de corporaties de onroerendexploitatie afdekken en dat zorg en begeleiding uit daartoe geëigende budgetten wordt gefinancierd.

Artikel delen:

Reageer