GroenLinks pleit voor groene golf voor fietsers

Zwolle – Fiets-tip van de maand maart. In het kader van het actiejaar Zwolle Fietsstad pleit GroenLinks deze maand voor verbetering van de door­stroming van het fietsverkeer bij verkeerslichten.

De huidige wachttijdvoor­spel­lers bij verkeerslichten functio­neren gebrekkig: ze geven geen be­trouw­bare informatie over de wachttijd. Moderne tech­nieken maken het moge­lijk dat er als het ware een groene golf voor fietsers ont­staat. In de vorm van schriftelijke vragen wil GroenLinks van het colle­ge te weten komen of er een planning is of komt om het huidige, enigszins verouderde systeem van wacht­tijd­voorspellers up-to-date te brengen en of het college bereid is de mogelijk­heden te onderzoeken om waar mogelijk en relevant een groene golf voor fietsers te realiseren met behulp van moderne technie­ken. 

2011 Actiejaar Zwolle Fietsstad
Ongeveer de helft van alle verkeersbewegingen binnen Zwolle wordt per fiets uitgevoerd. Onze stad heeft dan ook een lange traditie van intensief fietsbeleid. Maar ook hier geldt: stilstand is achteruit­gang. Om de mobiliteitsvisie voor ‘Zwolle Fietsstad’ waar te maken zal de gemeente ook in 2011 innovatief te werk moeten gaan. GroenLinks draagt daaraan haar steentje bij door een maandelijkse fiets-tip te geven. In januari deden we BenW in een open brief een suggestie aan de hand hoe Zwolle het gebruik van de bewaakte stallingen kan verbeteren door het concept ‘Fiets-en-Win’ in te voeren. In februari stelden we tijdens een raadsvergadering voor om in de nieuwe fietsstraat Van Karnebeekstraat een publieke fietspomp te plaatsen. Het college ging hier bij monde van de burgemeester prompt op in en kwam spontaan met een andere mogelijke locatie voor zo’n pomp: bij het nieuwe fietspad over de spoorbrug voor de Hanzelijn.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Ik denk dat ik volgende keer maar eens GL ga stemmen.

    En zusenzo: ga even rustig onderuit zitten in een comfortabele stoel. Je klinkt moe.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.