Nieuwe editie IJssel-Vechtgids

Op dinsdag 20 maart jl. is het nieuwe Regio- en Bedrijvenpromotieprogramma IJssel-Vecht 2007-2008 door Frits Smit (directeur Kamer van Koophandel Oost Nederland) gepresenteerd aan de starter van het jaar, Eddy te Rietstap, tijdens de netwerkbijeenkomst van de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Ook deze editie van het promotieprogramma is in opdracht van de Kamer van Koophandel en de provincie Overijssel geproduceerd.

 

De gidsen en cd-roms zullen in april kosteloos worden verspreid onder de opgenomen bedrijven. De internetportal is voor iedereen direct beschikbaar. Dankzij de inzet van regionale belanghebbenden is dit unieke product tot stand gekomen en kan het bedrijfsleven in regio IJssel-Vecht gebruik maken van het programma.

Het regio- en bedrijvenpromotieprogramma dient ter stimulering en ondersteuning van het regionale bedrijfsleven. Het programma beantwoordt ondernemersvraagstukken en versterkt de onderlinge business-to-businessrelaties, tevens wordt het gehanteerd als visitekaartje voor de regio. De inhoud ervan bestaat uit informatie over de regio (economisch en statistisch), gemeenten, instanties en onderwijs, aangevuld met bedrijfspresentaties en een zakenregister. Thema’s als samenwerking onderwijs en bedrijfsleven, duurzame ontwikkeling bedrijventerreinen en innovatie worden belicht in het naslagwerk.

Via de cd-rom kan men actuele gegevens van bedrijven met 5 of meer medewerkers in de regio opzoeken en direct contact leggen met de participerende bedrijven. Door middel van de portal www.bedrijvenpromotie.nl zijn deze gegevens ook terug te vinden op het internet. Naast gecontroleerde adresgegevens is ook regionaal, landelijk en economisch nieuws, informatie over instanties en onderwijsinstellingen, bedrijvennieuws, een uitgebreid overzicht van beschikbare bedrijventerreinen en handige zakelijke links verzameld.

 

 

Artikel delen:

Reageer