CDA wil test Zwolse speelplekken

Woensdag 18 oktober 2006 is door verschillende media aandacht geschonken aan de uitkomst van een onderzoek van de ANWB naar de veiligheid van speelplekken voor kinderen in Nederland. De ANWB stelt dat bijna de helft van de speelplekken in Nederland onveilig is.

Nu zijn de Zwolse speelplekken al enkele jaren onderwerp van een opknap-/herschikkingsplan, zegt het CDA in Zwolle. “Oude versleten toestellen worden vervangen, speelplekken worden gesloten die niet passen binnen de kaders van verdeling van speelplekken over wijken, andere speelplekken worden nieuw opgezet. Naar aanleiding van dit feit, werd bij het CDA de nieuwsgierigheid gewekt of Zwolse speelplekken wél goed uit de test van de ANWB zouden komen. Blijkens de resultaten van de steekproef zijn echter geen speelplekken in Zwolle door leden van de ANWB aangedragen voor onderzoek.” Het CDA heeft daarom vragen gesteld aan het college.

 De vragen van het CDA vanuit het persbericht: 

1.   Bent u op de hoogte van de resultaten van de steekproef van de ANWB en bent u bekend met de wijze waarop de speelplekken zijn getest?

2.   Zou u het aandurven een testteam van de ANWB de speelplekken van Zwolle te laten onderzoeken?

3.   Zou u de uitkomst van een dergelijk onderzoek door de ANWB kunnen voorspellen? Met andere woorden, kunnen de speelplekken in Zwolle binnen de kaders die de ANWB heeft gesteld voor haar steekproef, als ‘veilig’ of als ‘onveilig’ worden aangemerkt?

4.   Welke maatregelen heeft de gemeente Zwolle getroffen om te komen tot de realisatie van veilige speelplekken en aan welke kaders spiegelt de gemeente zich bij het realiseren van veilige speelplekken?

5.   Welke maatregelen gaat de gemeente Zwolle nemen als naar aanleiding van vraag 3, door de gemeente voorspeld moet worden dat er onveilige speelplekken in Zwolle zijn?

Wij zijn in afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

namens de CDA fractie,

Martijn van der Veen

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.