Thema-avond: “Wat is armoede in Zwolle”

Is armoede een verschijnsel dat alleen in de derde wereld heerst of bestaat het ook in Zwolle? Hoeveel mensen zijn arm in onze gemeente? Wat betekent het om arm te zijn? Is het alleen een tekort aan financiën om de maand rond te komen? En wat valt er tegen te doen? Wat is nodig om eruit te komen? GroenLinks organiseert de thema-avond “Wat is armoede in Zwolle.”

De kloof tussen arm en rijk in Nederland is de afgelopen tijd steeds groter geworden. GroenLinks in Zwolle: “Sinds Balkenende aantrad, is het aantal mensen dat in armoede leeft met 100.000 gestegen. Bovendien stijgt het aantal Voedselbanken in Nederland. Ook in Zwolle is een voedselbank opgericht, waar veel mensen gebruik van maken.” De politiek zoekt naar een oplossing. Er is al vele jaren een armoedebeleid van de gemeente Zwolle. En toch is het niet mogelijk om armoede in Zwolle uit te bannen. Het probleem wordt zelfs groter.

De gemeenteraad wil in april opnieuw aandacht vragen voor het sociaal beleid. GroenLinks wil door deze thema-avond grip een duidelijk beeld krijgen van de Zwollenaar in armoede. De resultaten en conclusies kunnen gebruikt worden als input voor de discussie in de gemeenteraad. Wij willen daarom in gesprek met u, met alle Zwollenaren, en met ervaringsdeskundigen en professionals die dagelijks in aanraking komen met mensen die in armoede leven.

 

Programma

 

Thema avond  “Wat is ARMOEDE in Zwolle?”

Dinsdag 3 april, 20.00, in de Enk.

 

Wat is ARMOEDE in Zwolle?

 

Enkele sprekers die dagelijks in aanraking komen met de Zwollenaar in armoede, zullen hun visie geven op armoede in Zwolle en vertellen over hun ervaringen.

Uitgenodigd zijn de Voedselbank; Schuldsanering gemeente; Team Vangnet Informatie en Advies GGD; Cliënten Raad (uitkeringsgerechtigden) en een Zwolse maatschappij filosoof.

Het publiek wordt vervolgens uitgenodigd om te reageren.

We gaan in gesprek met elkaar!

De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen zijn

#   Wat is (de definitie van) Armoede?

#     Wat betekent arm zijn in Zwolle? Wie zijn de armen van Zwolle? Over welke Zwollenaren hebben wij het? Hoe zijn hun sociale en economische omstandigheden?

#     Hoe is het mogelijk dat ondanks jarenlang sociaal beleid deze armoede niet is opgelost?

Iedereen is welkom!

Artikel delen:
Reacties 2
  1. niet alleen in Zwolle is armoede. Kijken we naar de groei van het aantal kledingbanken in Nederland dan kan gesteld worden dat het aantal vanaf 010106 zo ongeveer vertwintigvoudigd is.
    Burgerinitiatieven zoals voedsel en kledingbanken schijnen inmiddels gewoon geaccepteerd te worden door politiek Nederland. De burgerinitiatieven bestaan op basis van ondersteuning door particulieren en bedrijfsleven.
    Het is wachten op de aansluiting van de derde partner, de overheid. Politiek Nederland zou toch minimaal de voedsel en kledingbanken moeten faciliteren wanneer ze bereid ze om te accepteren dat het invullen van de primaire levensbehoefte, voedsel en kleding, door dit soort initiatieven ingevuld wordt.
    Het lijkt dat PVDA, SP, Groen Links en D66 deze mening willen ondersteunen. Nu de VVD (tegenstander van het ondersteunen van burgerinitiatieven) niet meer in de coalitie zit, kan het CDA het goede voorbeeld geven door initiatieven in deze richting te ontwikkelen.


    ⚠️ Meld

Reageer