Geen wachtlijst voor Jenaplanschool De Phoenix

Zwolle – Het Jenaplanonderwijs in Zwolle is erg in trek, mede ook doordat er nu op het middelbare onderwijs een Jenaplan XL is gekomen. Jenanplanschool de Phoenix in Zwolle Zuid heeft daarom elke maand een inloopochtend voor belangstellenden.

Iedereen die benieuwd is of de leermethode, sfeer en manier van werken van deze  “brede” basisschool bij hun kind past, is welkom.  Donderdag 7 april a.s. is er weer een inloopochtend van 9 tot 12.00 uur. Daniëlle Nooter (Directeur) heet ouders/verzorgers en kind(eren) op deze ochtenden van harte welkom. Tijdens de inloopochtend wordt er gewoon les gegeven op school, een mooie kans om te ervaren hoe het op de Phoenix is op een normale schooldag. Men kan een kijkje nemen in één van de groepen. Op deze jenaplanschool zullen de ouders ervaren dat kinderen werken in stamgroepen, maar soms ook weer een taal- of rekenles krijgen op eigen groepsniveau. Daarnaast ziet men hoe aan de vier pedagogische situaties van het jenaplan-onderwijs (gesprek – spel – werk – viering) gestalte wordt gegeven. Tevens krijgt u inzicht in de materialen en lesmethodes die op de Phoenix worden gehanteerd.

Op deze ochtenden hoort u ook meer over het continurooster van de Phoenix en de Buitenschoolse opvang van Landstede, die zich ook in het schoolgebouw bevindt. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. De deur staat voor u open. De Phoenix bevindt zich aan de Zalmkolk 2 (nabij winkelcentrum Forelkolk) in Zwolle-Zuid.

De inloopochtenden zijn dus elke 1e donderdagochtend van de maand, met uitzondering van vakanties en/of feestdagen. De eerstvolgende ochtenden zijn dan: 7 april 2011, 12 mei 2011 en 9 juni 2011.

Voor informatie: bel Daniëlle Nooter op (038) 4650932 of directie@de-phoenix.nl

Artikel delen:

Reageer