Bijeenkomst voor personen met laag inkomen

De Cliëntenraad Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) organiseert voor donderdag 29 maart een informatiebijeenkomst in de Aa-landen. De bijeenkomst, bedoeld voor inwoners van Zwolle die moeten rondkomen van een uitkering of een laag inkomen, vindt plaats van 9.30 tot 11.30 uur in zorgcentrum De Rivierenhof.

De Cliëntenraad SoZaWe behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen met een uitkering of een laag inkomen. Om deze mensen te informeren over bijvoorbeeld inkomensondersteunende maatregelen en de collectieve zorgverzekering, gaat de Cliëntenraad SoZaWe de wijk in.

Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen wethouder M. Knol, leden van de Cliëntenraad SoZaWe, medewerkers van de gemeente en de Sociaal Raadslieden over de Cliëntenraad SoZaWe, het armoedebeleid van de gemeente en over subsidiemogelijkheden voor mensen met een laag inkomen. Er is ook ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

De Cliëntenraad SoZaWe praat regelmatig met de gemeente over uitkeringszaken en armoedekwesties. De Cliëntenraad kijkt kritisch naar de dienstverlening van de gemeente en geeft advies hoe het beter kan. Door in gesprek te gaan met mensen met een uitkering en een laag inkomen, kan de Cliëntenraad zich sterk maken voor deze mensen.

Artikel delen:

Reageer