Brochure over de WMO voor GGZ-cliënten

Wethouder zorg in Zwolle, Erik Dannenberg, heeft vrijdag kennis gemaakt met een vertegenwoordiging van cliënten, familieleden en medewerkers uit de Geestelijke Gezondheidszorg. De meesten van hen zijn lid van de regionale initiatiefgroep IJssel/Vecht van het Programma Lokale Versterking. De wethouder ontving het eerste exemplaar van de brochure “Samen staan we sterker” uit handen van Jan Kruizinga, medewerker en ex-client.

Het Programma Lokale Versterking is een project van het Landelijk Platform GGZ met als doel de participatie van GGZ-cliënten in de maatschappij te verbeteren, vooral met het oog op de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO is een nieuwe wet waarin een aantal zorgtaken voortaan door de gemeenten worden geregeld. In de wet is ook geregeld dat burgers moeten kunnen participeren, dat wil zeggen medezeggenschap hebben over hoe die zorg wordt georganiseerd.

 Dannenberg reageerde enthousiast op het bestaan van de Initiatiefgroep. “De WMO houdt in dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij, ook mensen die een beperking hebben.” In de Initiatiefgroep werken verschillende cliënten- en familie-organisaties samen. “Als gemeente willen wij graag weten waar cliënten behoefte aan hebben. Het is daarom goed dat zij zich organiseren.”

Met de brochure wil de initiatiefgroep cliënten en naastbetrokkenen bereiken om hen te informeren over de WMO. De brochure wordt onder andere verspreid via de aangesloten organisaties en de gemeentelijke WMO-informatieloketten.

Artikel delen:

Reageer