Fractievoorzitter SP Zwolle solliciteert bij Wezo

Zwolle – Fractievoorzitter Tjitske Siderius van de SP in Zwolle heeft gesolliciteerd naar het directeurschap van de sociale werkvoorziening de Wezo. Dat heeft de partij vandaag kenbaar gemaakt. Siderius heeft daartoe het bestuur van de Wezo evenals de aandeelhouders een sollicitatiebrief gestuurd. De Wezo wordt sinds het vertrek van de vorige directeur in januari bestuurt door een interim-bestuurder. De afgelopen tijd zijn er veel wisselingen geweest in het bestuur van de Wezo. Siderius schrijft in haar brief dat Wezo behoefte heeft aan iemand die ‘structureel verantwoordelijkheid wil nemen.’

Siderius: ‘De Wezo is de parel van de sociale zekerheid in Zwolle. Deze parel moet alleen flink worden opgepoetst. Ik zie met lede ogen aan hoe jaar in jaar uit het bedrijf grote verliezen leidt. De menselijke maat moet terug en het streven naar winstmaximalisatie moet van de agenda worden afgevoerd. Bovendien zullen onder mijn leiding geldverslindende projecten taboe worden verklaard, zoals de aankoop van een veel te duur pand.’ Siderius geeft in haar brief aan dat zij het directeurschap voor een veel lagere vergoeding dan haar voorgangers op zich zal nemen. Ook zal Siderius de Zwolse gemeenteraad verlaten mocht zij voor deze functie in aanmerking komen.

Open brief aan de Raad van Commissarissen, het algemeen bestuur van de Wezo en de wethouder Sociale Zaken van de gemeente Zwolle, de heer Van As.

Geachte commissarissen, bestuur en wethouder,
Hierbij doe ik een open sollicitatie naar de functie van directeur van de Wezo. Ik heb besloten tot deze stap omdat het welzijn van de Wezo en de moeilijkheden waarin de organisatie sinds een aantal jaren verkeerd mij erg aan het hart gaan. Als gemeenteraadslid van de grootste aandeelhouder, de gemeente Zwolle, heb ik de situatie altijd met grote aandacht gevolgd. Bovendien heb ik gepoogd waar nodig, via vragen en advies aan het Zwolse college, mijn steentje bij te dragen aan de organisatie.
Omdat ik de raad van commissarissen, het algemeen bestuur en wethouder Van As een lange zoektocht naar een directeur voor de Wezo wil besparen, verklaar ik mij bereid deze functie te vervullen. Ik heb duidelijke ideeën over de manier waarop de Wezo zich de komende jaren moet ontwikkelen. De werknemers moeten centraal staan en de doelstelling van winstmaximalisatie moet van de agenda worden afgevoerd. Het bedrijf moet weer gezond worden.
Wezo heeft behoefte aan een directie die zich structureel verantwoordelijk voelt voor het wel en wee van het bedrijf. Gezien de moeizame situatie waarin het bestuur zich al enkele jaren bevindt, voel ik mij genoodzaakt om dit gat op te vullen. Wat mij betreft komt de menselijke maat terug in de bedrijfsvoering en het bedrijf. Geldverslindende maatregelen, zoals de aankoop van een te duur pand, worden onder mijn leiding taboe verklaard. Investeringen in contacten met Zwolse werkgevers hebben prioriteit nummer 1 zodat mensen met een arbeidsbeperking die daartoe in staat zijn ook buiten de muren van de sociale werkvoorziening tot bloei kunnen komen.
Ik ben bijzonder goed bekend met de wettelijke en financiële omstandigheden waaronder de sociale werkvoorziening moet (gaan) functioneren. Ik ken de spelers in het veld, ik ben niet bang de randen van de Haagse beleidskaders op te zoeken om te zorgen voor een maximaal sociaal rendement voor de Wezo.  Als gemeenteraadslid ben ik mij bovendien bijzonder bewust van de moeilijke financiële omstandigheden waarin de aandeelhouders (de gemeenten) zich bevinden.
De vergoeding van de interim-directeur is onlangs bekend geworden. De hoogte hiervan zorgt voor maatschappelijke onrust waardoor het draagvlak voor de sociale werkvoorziening uitholt. Bovendien trekt het een wissel op ons toch al krappe budget voor sociale zaken. Ik vind principieel dat wie zich inzet voor de publieke zaak daar geen enorme vergoedingen voor moet krijgen. Immers, wie voor 181.000 euro in staat moet zijn een heel land te besturen, moet voor dit salaris ook in staat zijn een beschutte werkplek te bieden voor mensen met een arbeidsbeperking in Zwolle. Ik ben dan ook bereid het directeurschap voor een aanzienlijk lagere vergoeding op mij te nemen dan mijn voorgangers. Dat is dus zeker fors minder dan de Zwolse belastingbetaler de afgelopen jaren betaalde voor zijn Wezo-directeur.

Verder beschik ik over een groot netwerk binnen de Zwolse samenleving en om de belangen van Wezo te behartigen. Ook ben ik bereid om het advies van de huidige directeur ad interim, om lid te worden van de Rotary, te overwegen.
Omdat beide functies niet te combineren zijn, zal ik uiteraard bij mijn eventuele benoeming afzien van mijn raadszetel. Ik hoop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd over mijn beweegredenen. Uiteraard zou ik graag het één en ander toelichten in een gesprek.
Graag verneem ik van u een reactie.

Met vriendelijke groet,

Tjitske Siderius, kandidaat algemeen directeur Wezo

Artikel delen:
Reacties 6
  1. Weg met de moderne managers die even snel hun zeilboot cq tweede huis willen verdienen door een spoor van vernieling achter te laten op de werkvloer, Tjitske succes !:)

  2. Goed zo Mevr. Siderius. Als men verstandig is nemen ze U. Dat zal dan het beste besluit worden dat ze in jaren genomen hebben. Er moet maar eens een eind komen aan die zakkenvullerij. Heel veel succes.

Reageer