Kunstproject Jenapleinschool levert 3000 euro op

Het kunstproject van de Jenapleinschool heeft een bedrag opgeleverd van bijna 3000 euro. Dat is de opbrengst van de kaartverkoop voor het Jenapleinmuseum, de kunstveiling en vrijwillige bijdragen van ouders. Dit geld is ingezameld voor de partnerschool in Zvornik in Bosnië.

Donderdag heeft de school het kunstproject afgesloten, waarbij de gehele school, van kleuterklassen tot bovenbouw betrokken was. De school werd omgevormd tot een museum waarin de kinderen alle kunstwerken die ze tijdens het project hebben gemaakt, hebben tentoongesteld. Ouders en andere belangstellenden konden voor € 1,50 naar binnen. Het slotstuk was de veiling in wijkcentrum De Enk. Hier gingen grote kunstwerken onder de hamer. Elk van de acht groepen van de school heeft zo’n kunstwerk gemaakt samen met een Zwolse kunstenaar. De veiling leverde meer dan 2200 euro op.

Met de opbrengst van het kunstproject wordt een school in het Bonsiche Zvornik gesteund. Deze school is sinds maart 2006 partnerschool van de Jenapleinschool.

De partnerschool gaat de opbrengsten gebruiken voor het  bouwen van een grote kas waarin groenten en bloemen geteeld kunnen worden. Met de opbrengsten die hiermee gegenereerd worden kunnen de lesomstandigheden verbeterd worden.

Meer over het kunstproject en de partnerschool van de Jenapleinschool vindt u op www.jenapleinschool.nl

Artikel delen:

Reageer