Groot onderzoek naar bestuur bij MKB familiebedrijven

Zwolle – Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle gaat vanaf mei 2011 twee jaar lang intensief onderzoek doen naar ondernemend bestuur bij MKB familiebedrijven. Het lectoraat Familiebedrijven heeft daartoe in het kader van de RAAK-regeling een subsidie van het ministerie van OCW gekregen.

Het project gaat uit van concrete vragen van ondernemers over de versterking van bestuur en strategische besluitvorming, met als doel daarmee de bedrijfscontinuïteit effectief te ondersteunen en te verhogen. Kernvraag daarbij is hoe familiebedrijven externe kennis en expertise in huis kunnen halen met behoud van het specifieke karakter dat het familiebedrijf eigen is. Dit onderzoek is pionierend en uniek voor Nederland. Het onderzoeksproject is gericht op de instrumenten van ondernemend bestuur die een wezenlijke bijdrage leveren aan het stabieler en toekomstbestendiger maken van familiebedrijven in een globaliserende economie. Daarbij valt te denken aan de invoering van een Raad van Advies en een familiestatuut.

De terughoudendheid van de ondernemers om vakkundige mensen van buitenaf op strategisch niveau in te zetten is traditioneel groot. Toch wijzen ontwikkelingen uit dat de kwaliteit van bedrijfsprocessen én productie toeneemt als het bestuur van de onderneming op een passende wijze vorm en inhoud krijgt. Een goede aansluiting op de eigen identiteit en cultuur is daarbij van doorslaggevende betekenis. Onderzoek toont aan dat de structurele inbreng van externe expertise bijdraagt aan het succes van familiebedrijven door hun netwerk, kennis en ervaring.

Het project wordt onder leiding van Windesheim-lector drs. Ilse Matser uitgevoerd in samenwerking met een groep familiebedrijven in de regio Zwolle, de Vereniging Familiebedrijven Nederland en het Centrum van het Familiebedrijf in Utrecht. Bovendien nemen twee Belgische partners deel: De Unie van Zelfstandige Ondernemers en de Hogeschool-Universiteit Brussel.

Voor de uitvoering van het project gaat het lectoraat met 20 ondernemingen aan de slag die een professionaliseringsslag willen maken door het bestuur van hun bedrijf met behulp van een Raad van Bestuur of een familiestatuut verder vorm te geven. De onderzoeksresultaten leiden tot de ontwikkeling van een checklist voor ondernemend bestuur. Tevens wordt naar aanleiding van de uitkomsten een website ontwikkeld met een breed scala aan zinvolle en praktische informatie.

Op 13 mei a.s. vindt in Zwolle de kick off-bijeenkomst plaats voor dit project. Tijdens deze bijeenkomst wordt de actuele stand van zaken over het bestuur van MKB familiebedrijven gepresenteerd.

Artikel delen:

Reageer