Zwolle heeft WMO-adviesraad

Zwolle – Zwolle heeft vanaf woensdag een Wmo-adviesraad. Deze adviesraad ( www.zwolle.nl/wmoadviesraad ) behartigt de belangen van mensen die in de gemeente Zwolle tot de Wmo-doelgroep behoren.

De Wmo-adviesraad is er voor inwoners die gebruikmaken van de Wmo, en die een bijdrage leveren aan het meedoen van Zwolse inwoners. De adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over de Wmo in de volle breedte. Daarnaast adviseert de raad ook over onderdelen die het gemeentelijk beleid dat raakvlakken heeft met de Wmo. Klachten, bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele cliënten, behandelt de raad niet. Daarvoor heeft Zwolle een aparte gemeentelijke klachtenprocedure.

Artikel delen:

Reageer