Zware klap voor WijZ locaties in Zwolle

Zwolle – WijZ moet twee van haar locaties, Werkeren en de Riethoek sluiten. De welzijnsorganisatie doet dat naar aanleiding van het donderdag genomen besluit van het college van B&W van de gemeente Zwolle in het kader van een bezuinigingsoperatie. De derde WijZlocatie, de Terp blijft behouden.

WijZ ervaart deze bezuinigingsmaatregel als een zware klap voor het welzijn voor senioren in Zwolle. Wel is de organisatie van mening dat bezuinigingen op gebouwen te verkiezen zijn boven bezuiniging op mensen en activiteiten. De gemeente stelt dat het sluiten van gebouwen niet ten koste zou hoeven gaan van de activiteiten. WijZ gaat die uitdaging aan door haar intrek te nemen in diverse andere wijkaccommodaties. WijZ is echter ook kritisch: Welzijnswerk voor senioren is hard nodig om de WMO doelen van de gemeente te realiseren. Eventueel verdergaande bezuinigingen zouden dat onder druk zetten. Het sluiten van de Riethoek en Werkeren wordt door WijZ als pijnlijk ervaren. Deze centra herbergen vele activiteiten en clubs van en voor senioren en ontvangen jaarlijks tienduizenden bezoekers. Veel werk in deze locaties is in handen van enkele honderden vrijwilligers.

De Riethoek is een belangrijk ontmoetingscentrum voor Zwolle-Zuid. Dat betekent dat een stadsdeel met 30.000 inwoners het moet stellen zonder een specifieke accommodatie voor welzijnsactiviteiten voor senioren, terwijl bekend is dat Zwolle Zuid in snel tempo vergrijst en ontgroend. WijZlocatie Werkeren is in 2004 geopend als vernieuwend concept voor samenwerking tussen welzijn, zorg en wonen onder één dak. Dat concept met een landelijke voorbeeldfunctie gaat met de sluiting van het gebouw verloren. De WijZlocaties horen qua bezoekersaantallen en zaalbezetting tot de meest succesvolle accommodaties van Zwolle. Het is daarom extra pijnlijk dat juist deze gebouwen sluiten.Het levert echter wel een duidelijke besparing op. Werkeren en de Riethoek zijn eigendom van Woonzorg Nederland. Anders dan wanneer de gemeente de eigenaar is, betekent het opzeggen van het huurcontract dus een werkelijke besparing voor Zwolle.

Bezuinigen op seniorenwelzijn staat haaks op de maatschappelijke ontwikkelingen waarin steeds meer een beroep wordt gedaan op de kracht van mensen om voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Deze beweging, van AWBZ naar WMO, is een mega-operatie waarin Welzijn centraal staat. Ruim 80% van de WMO doelgroep bestaat uit senioren. De gemeente heeft het seniorenwelzijn in Zwolle dus hard nodig om de WMO doelstellingen te realiseren. In deze bezuinigingsronde is er alles aan gedaan om de taakstelling op dit gebied te behouden. Verdergaand bezuiniging zou echter tot gevolg kunnen hebben dat de uitvoering van het gemeentelijk WMO beleid onder druk komt te staan.

WijZ is een organisatie waarin de medewerkers samenwerken met ruim 700 vrijwilligers. Enkele honderden van hen doen hun werk in de Riethoek en in Werkeren. Medewerkers en vrijwilligers vormen het hart van de organisatie en dat zij door deze bezuinigen niet direct worden getroffen vindt WijZ relatief gezien een goede keuze. Indirect ervaren zij wel de gevolgen van dit collegebesluit. Het sluiten van die locatie betekent immers dat velen hun vertrouwde werkomgeving moeten verlaten en dat betekent een verlies aan routine, cultuur en contacten. WijZ hoopt op het begrip van haar vrijwilligers voor het onvermijdelijke van deze beslissing. WijZ realiseert zich dat het vrijwilligerswerk als drijvende kracht achter alle activiteiten hard nodig is om er na deze klap het beste van te maken.

De gemeente geeft aan dat het aanbod aan activiteiten per saldo gelijk blijft. WijZ pakt die uitdaging op, maar realiseert zich dat dat wel een grote inspanning vereist. Het is de bedoeling dat WijZ binnen de bestaande wijkaccommodaties op zoek gaat naar ruimte voor haar activiteiten. Het gaat daarbij om duizenden mensen die tamelijk plotseling een andere weg zoeken in de wijk. Veel wijkaccommodaties zijn niet voorbereid op de aard en omvang van deze bezoekersstroom. Van WijZ mogen zij inbreng verwachten op het gebied van beheer en cultuur-setting. Maar deze organisaties hebben ook middelen nodig om hun gebouwen aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van hun nieuwe bezoekers. Het succes van de huidige WijZlocaties is mede gelegen in de cultuur van WijZ, de kwaliteit van de gebouwen en in de wijze van beheer. Om het aanbod van activiteiten op andere locaties in stand te kunnen houden is het nodig dat die kwaliteit ook daar kan worden gerealiseerd. WijZ denkt dat dat mogelijk is, en vertrouwt daarbij niet alleen op goede samenwerking met wijkaccommodaties en de gemeente, maar met name ook op de motivatie en creativiteit van de vele vrijwilligers.

Artikel delen:

Reageer