ZeS op maat door VWS erkend als AWBZ-instelling

Zwolle – De 4 jaar jonge Zwolse zorgaanbieder ‘ZeS op maat’ heeft deze week een grote stap in haar ontwikkeling gezet met de ontvangen erkenning als AWBZ-­‐instelling, afgegeven door het ministerie van VWS. Hierdoor wordt de groei die de Stichting voor ogen heeft mogelijk en kan Stichting ZeS op maat een stabiele organisatie blijven, wat in de onrustige PGB-­‐zorg niet altijd makkelijk was.

Zorginstellingen hebben een erkenning nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of AWBZ voor vergoeding in aanmerking komt. Dit betekent dat de Stichting nu niet alleen meer zorg kan leveren aan cliënten met een PGB (Persoonsgebonden Budget), maar ook aan mensen die recht hebben op een indicatie in ‘Zorg in Natura’ (ZIN).

Stichting ZeS op maat biedt in Zwolle en omgeving, zorg aan mensen met diverse beperkingen: van stoornissen in het autistisch spectrum tot psychiatrische problematiek en van dementie tot ADHD. Deze positie maakt ZeS op maat uniek, doordat de hulpvraag centraal staat in plaats van de diagnose (in het klassieke zorgstelsel wordt veelal zorg geleverd vanuit iemands diagnose wat maatwerk lastig maakt). Met 12 medewerkers in Zwolle, die door opleiding en ervaring met vrijwel alle beperkingen weten om te gaan, begeleidt ZeS op maat momenteel zo’n 80 cliënten op ambulante basis op weg naar (meer) zelfstandigheid.

In de afgelopen jaren heeft ZeS op maat een flinke groei doorgemaakt, die nog steeds doorzet. De politieke ontwikkelingen rond het persoonsgebonden budget maken dat het voor het bedrijf essentieel werd om breder in te zetten. ‘Nadat Pieter Bas Veen en Berno van der Wal in 2007 vanaf de keukentafel gestart zijn met de visie dat zorg anders, laagdrempeliger, kleinschaliger en efficiënter georganiseerd kan worden, is de AWBZ erkenning een logische stap richting het volwassen worden van onze organisatie en zijn wij trots dat we dit in vier jaar tijd bereikt hebben’, zo schrijft de directie op haar website http://www.zesopmaat.nl/.

Een instelling komt pas in aanmerking van een AWBZ-­‐erkenning bij het ministerie van VWS als het aan een groot pakket van eisen voldoet. Die eisen hebben vooral te maken met de organisatie en het financiële beleid: er moet onder meer een klachtenreglement, privacyreglement, goed opgeleid personeel en een raad van toezicht zijn. De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt de toelatingen en stelt regels over goed bestuur en de transparantie van bestuursstructuur en bedrijfsvoering. Bij ZeS op maat is het afgelopen jaar hard gewerkt om aan al deze eisen te voldoen.

ZeS op maat, dat onlangs van bedrijfsvorm veranderde door van een BV een Stichting te worden, hoopt dat de erkenning helpt om kwalitatief goede, laagdrempelige en vraaggestuurde zorg voor meer mensen toegankelijk te maken.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer