Geen buitentap voor café de Singel op Bevrijdingsdag

Zwolle – De afgelopen zeven jaar heeft café de Singel tijdens het Bevrijdingsfestival voor het bedrijf aan het Groot Wezenland steeds een buitentap geplaatst. Dit jaar is dat niet mogelijk.

Vele bezoekers van buiten Zwolle genoten op weg van station naar het festivalterrein bij het café van een eerste drankje en maakten dankbaar gebruik van de toiletaccommodatie van het horecabedrijf. Dit jaar is echter onverwacht geen vergunning voor het plaatsen van de buitentap verstrekt. De werkgroep Crowd Management heeft laten weten, volgens de uitbaters, dat er dit jaar tussen het station en het festivalterrein geen buitentaps mogen staan i.v.m. de openbare orde. Dit bevreemdt de VVD in Zwolle. De politieke partij gaat over deze kwestie een aantal kritische vragen stellen aan het college.

De volgende vragen:

1. Is het besluit om geen vergunning te verlenen onherroepelijk?

2. Waarop is de aanname gebaseerd dat geen toestemming kan worden verstrekt i.v.m. de openbare orde, waarin verschilt de situatie in 2011 van die van de voorgaande zeven jaar?

3. Waarom hebben gemeente en politie in voorgaande jaren nooit een signaal afgegeven dat de buitentap risico’s opleverde voor de openbare orde?

4. Kan juist het werken zonder buitentap geen risico opleveren voor de openbare orde, teveel mensen binnen de muren van het horecabedrijf?

5. De uitbaters van café de Singel constateren dat alleen op het festivalterrein drank verkocht en geconsumeerd mag worden, zijn daarover afspraken gemaakt met de organisatoren van het Bevrijdingsfestival?

6. De afwijzing van de vergunningaanvraag heeft bij de betrokken ondernemers verbazing gewekt en veel vragen opgeroepen. Is het College bereid in de toekomst in soortgelijke situaties meer en beter met de betrokkenen te communiceren?

7. Bent U bereid ons te informeren over de taak en samenstelling van de werkgroep Crowd Management die blijkbaar in dit soort zaken een doorslaggevende stem heeft.

8. Is die werkgroep er voldoende van doordrongen dat er voor betrokken ondernemers vaak grote zakelijke belangen op het spel staan?

Gerrit van der Kooy
Aly van der Vegte

Artikel delen:
Reacties 6
  1. Liever een biertje in/bij de singel, dan gecontroleerd te worden bij de ingang. Zelfs een flesje water of een pakje boterhammen wordt bij wijze van spreken in beslag genomen en weggegooid, omdat je met dure munten en vette shoarma de dag dient door te komen. Er is werkelijk geen goed woord voor te vinden! Schandalige geldklopperij op wat ooit (lees Turfmarkt) een heerlijk festival was.


    Maak melding

  2. Ik denk dat ik wel weet waar de VVD aan zit te denken.

    Elke consumptie die tussen station en het evenement genuttigd wordt, wordt niet genuttigd binnen het afgesloten terrein en levert dus minder geld op.


    Maak melding

Reageer