Wijkplatform Hanzeland op dinsdag 10 mei

Zwolle – Wijkwethouder René de Heer nodigt bewoners van Hanzeland uit voor het wijkplatform Hanzeland op dinsdag 10 mei 2011. De bijeenkomst vindt plaats in gebouw X van Hogeschool Windesheim, Campus 2-6 en begint om 20.00 uur.

Tijdens de opening wordt de nieuwe wijkwethouder René de Heer aan u voorgesteld. Projectmanagers Rutger Ekhart en Oebele Jansma geven een toelichting op de ontwikkelingen in de Spoorzone. Verder komen actualiteiten zoals de laatste ontwikkelingen rond het beeld Wharfinger en het vervolgtraject van de wijkbudgetten aan de orde.

Na de rondvraag, rond 21.00 uur, zal directeur Vastgoed en Facilitaire Zaken van Windesheim dhr. Valent een rondleiding verzorgen door gebouw X. Na de rondleiding wordt u uitgenodigd voor een informele afsluiting onder genot van een drankje.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.

Artikel delen:

Reageer