Wijkplatform Dieze-West

Zwolle – Wijkwethouder Nelleke Vedelaar nodigt bewoners van Dieze-West uit voor het wijkplatform Dieze-West op dinsdag 10 mei. De bijeenkomst vindt plaats in het wijkcentrum Rembrandtien, Rembrandtlaan 10 en begint om 20.00 uur.

Tijdens het wijkplatform wordt de stand van zaken over de uitbreiding van Hedon en geclusterde voorzieningen besproken. Verder wordt er een presentatie gegeven van het buurt voor buurt onderzoek en vindt er een terugkoppeling van de ervaringen van de bewonerswerkgroep plaats.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.’

Artikel delen:

Reageer