Droogte levert in Regio Zwolle nog geen problemen op

Zwolle – Ondanks de droogte staan de waterpeilen in het werkgebied van het Waterschap Groot Salland er redelijk goed bij en constateert het waterschap op dit moment geen grote problemen. Groot Salland stelt vooralsnog dan ook geen verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater (beregeningsverbod).

beregeningdroogte_013.jpg

De sloten, weteringen en kanalen in het waterschapsgebied kunnen goed op peil worden gehouden omdat belangrijke aanvoerbronnen van water zoals de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer, nog steeds voldoende water aanvoeren. Daarnaast worden, overal waar dit door wateraanvoer mogelijk is, de waterpeilen op het maximum ingesteld. Volgens Rijkswaterstaat zal de Rijn, die aftakt in de IJssel, de komende weken redelijk op peil blijven of nog wat verder dalen. Het IJsselmeer is goed gevuld en blijft de komende tijd naar verwachting redelijk op peil. Mocht de IJsselwaterstand bij Deventer met een halve meter of meer dalen, dan komt de watervoorziening naar Salland in gevaar.


Een maatregel die het waterschap al eerder inzette in gebieden waar wateraanvoer mogelijk is, is het verhogen van het zomerpeil door het hoger afstellen van de stuwen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de stuwen in het Overijssels Kanaal. De watergangen naar de opvoergemalen worden, indien nodig, extra opgeschoond om de wateraanvoer mogelijk te maken.Volgens Charles Hartog, hoofd van de afdeling Zuid, Beheer en onderhoud watersysteem, van het waterschap zijn er nog weinig klachten of vragen binnen gekomen."Momenteel slagen we er in om de waterstanden in het gebied op niveau te houden. Door het water zoveel mogelijk vast te houden creëren we een buffer". Het waterschap houdt de waterstanden en weersverwachtingen nauwlettend in de gaten.

Door de inmiddels langdurige periode met weinig regen, is het zogenoemde neerslagtekort vergelijkbaar met het record droogtejaar 1976. De grondwaterstanden, die begin dit jaar nog hoger stonden dan normaal, zijn inmiddels gedaald tot een laag niveau, dat gemiddeld slechts eens in de tien jaar voorkomt. Het Waterschap Groot Salland meet al vele jaren de grondwaterstanden.

De wateraanvoer van de Rijn is laag voor de tijd van het jaar en bedraagt momenteel ongeveer 1000 m3/s. Naar verwachting blijft deze afvoer bij Lobith de komende weken stabiel. Het gemiddelde voor begin mei bedraagt ca. 2.300 m3/s.

Artikel delen:

Reageer