Kritiek op realisatie woonstudio’s aan Venestraat

Zwolle – Eind 2006 is een bouwvergunning ingediend voor het verbouwen van de panden op de percelen Venestraat 23 en 25, tot 27 woonstudio’s. Destijds is de gemeente Zwolle met de aanvrager in gesprek gegaan en dat heeft geresulteerd tot aanpassing van de bouwplannen voor de beide panden. In plaats van de 27 woonstudio’s zouden 3 woningen worden gerealiseerd. Het CDA, de VVD en Swollwacht constateren dat er toch werk is gemaakt met de woonstudio’s en wil via een motie een aanpassing.

vene_1-1.jpg

Om ongewenste ontwikkelingen in de Venestraat te voorkomen is opvolgend ieder jaar (tot 2010) voor de percelen Venestraat 23 en 25 een voorbereidingsbesluit door de raad genomen. Binnen de geldigheidstermijn van deze voorbereidingsbesluiten zou een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd met definitieve vastlegging van de bestemming van de voornoemde percelen; niet zijnde 27 woonstudio’s. De drie politieke partijen zeggen dat er geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd en ook geen voorbereidingsbesluit meer is genomen. De eerdere aanvrager, Axeon, is inmiddels overgegaan tot het realiseren van 10 woonstudio’s / wooneenheden voor studenten.

Het CDA, de VVD en Swollwacht zijn van mening dat het verbouwen van de twee panden aan de Venestraat in 10 studentenkamers niet gewenst is in dit deel van de stad, in deze straat. De partij verzoekt het college hernieuwd in gesprek te gaan met Axeon om te komen tot afstel van realisering van de 10 studentenkamers aan de Venestraat en eventueel opvolgend alle (rechts)middelen aan te wenden om realisering van de studentenkamers aan de Venestraat 23 en 25 te voorkomen. De partijen verzoeken in ieder geval, indien nog mogelijk, geen bouwvergunning af te geven, dan wel een voorbereidingsbesluit voor te bereiden ten behoeve van besluitvorming in de raad.

CDA Martijn van der Veen
VVD Aly van der Vegte
Swollwacht Çemal Yildirim

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Waarom hebben de politieke partijen en / of Stentor niet even naar Axeon gebeld om hun kant van het verhaal te horen?
  Axeon is niet van plan om studentenstudio’s te realiseren in de Venestraat. Axeon verhuurt tijdelijk kamers – met een maximum van 10 – in de panden, totdat de panden zijn verkocht. Via Funda worden de panden aangeboden.
  Axeon heeft een bouwvergunning voor de realisatie van 6 appartementen in de panden, doch deze is om administratieve redenen door en op initiatief van de Gemeente ingetrokken.
  De compensatie voor Axeon voor het intrekken van de verkregen bouwvergunning voor het realiseren van 27 studentenstudio’s is in 2007 als volgt omschreven:
  Axeon zal door de gemeente worden gecompenseerd voor de te verwachten
  winstderving door het intrekken van de ingediende bouwaanvraag aan de Venestraat 23
  en 25 te Zwolle. Een nieuw in te dienen bouwaanvraag door Axeon voor de panden aan
  de Venestraat 23 en 25 omvat een aanvraag voor maximaal 6 stadswoningen.  Maak melding

Reageer