Gemeente blundert met bestemmingsplan Venestraat

Zwolle – Het College van B&W moet binnen drie maanden met een beleidsvoorstel komen waarmee de uitwerking of realisatie van afspraken en toezeggingen niet meer kan worden vergeten. Dat stelt een motie van de VVD Zwolle.

Aanleiding is de ontstane onrust aan de Venestraat. Projectonwikkelaar Axeon lijkt opnieuw van plan om in Venestraat 23 en 25 het aantal van 27 studentenwoningen te gaan realiseren. Dit voorstel is in 2007, na overleg met bewoners, gemeente en Axeon van tafel gehaald. De gemeente maakte toen de afspraak zij het bestemmingsplan zou aanpassen. Nu komt aan het licht dat de gemeente dat heeft laten afweten. Fractievoorzitter Aly van der Vegte stelt: “Dit is weer een blunder van de gemeente. Er is toegezegd een bestemmingsplan te wijzigen, maar die belofte is niet nagekomen. Hierdoor zitten de bewoners van de Venestraat in onzekerheid en neemt vertrouwen in het stadsbestuur af. Dat mag je als gemeente nooit overkomen. Zeker niet in dit digitale tijdperk.”

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 9 mei 2011,

Overwegende dat:

–          Projectonwikkelaar Axeon opnieuw van plan lijkt om in de percelen Venestraat 23 en 25 het aantal van 27 studentenwoningen te gaan realiseren;

–          Dit project in vorige raadsperiode na overleg tussen buurtbewoners, gemeente en Axeon van tafel is gehaald en zou worden teruggebracht naar een plan voor 3 wooneenheden;

–          Rol en toezegging van de gemeente hierbij o.a. was het nemen van een voorbereidingsbesluit en het wijzigen van het bestemmingsplan;

–          De situatie medio april 2011 is dat er nog geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en er ook geen voorbereidingsbesluit meer genomen is;

–          Dit Axeon de ruimte biedt terug te gaan naar de eerste plannen voor 27 studentenwoningen mbt Venestraat 23 en 25. Van mening dat:

–          De gemeente hier heeft geblunderd door niet tijdig met een ontwerp-bestemmingsplan te komen;

–          Dit ondanks telefonisch navragen van bewoners van de Venestraat mbt de status van het ontwerpbestemmingsplan;

–          Deze nalatigheid opnieuw tijd en energie kost van alle destijds betrokken partijen;

–          Dergelijke nalatigheden in dit digitale tijdperk niet meer mogen voor komen;–          Hierdoor schade mbt het vertrouwen in het bestuur van onze stad wordt veroorzaakt;

–          Er een les te leren valt die praktisch kan worden ingevuld. 

Draagt het College op:

–          In overleg met de raadsgriffie binnen 3 maanden met een beleidsvoorstel te komen waarmee afspraken en toezeggingen versus uitwerking of realisatie van de afspraken of toezeggingen niet meer tussen wal en schip kunnen raken of kunnen worden vergeten.

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD: Aly van der Vegte     

CDA: Martijn van der Veen

PvdA: Theo Peeters    

Artikel delen:

Reageer