SP wil kwijtschelding op biljet gemeentebelastingen

Zwolle – de SP zal maandag in de gemeenteraad het stadsbestuur bevragen over de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing. Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat niet aangegeven hoe iemand kwijtschelding kan aanvragen. De SP wil dat dit zo snel mogelijk veranderd.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Het beleid van de gemeente is erop gericht dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Dat is ook de reden dat er met enige regelmaat campagnes worden gestart om mensen te wijzen op de inkomensondersteuning door de gemeente. De SP vind het daarom vreemd dat mensen via het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen niet worden geattendeerd op de mogelijkheid tot kwijtschelding.’

De SP wil dat de gemeente op het aanslagbiljet duidelijk aan geeft wie er mogelijk recht hebben op kwijtschelding en op welke wijze dat kan worden aangevraagd. Siderius: ‘Deze kwijtschelding kan net het verschil zijn tussen wel of geen culturele of sportieve activiteiten voor kinderen van mensen met een laag inkomen’.

Inleiding

Op het aanslagbiljet gemeentebelastingen worden Zwollenaren niet gewezen op de mogelijkheid tot kwijtschelding.  Er wordt alleen gewezen op de mogelijkheid tot bezwaar maken. Dat is echter totaal iets anders. In Zwolle is het beleid er tot dusverre op gericht om mensen zoveel mogelijk te wijzen op regelingen voor inkomensondersteuning, toeslagen en kwijtschelding. Het is daarom vreemd dat op het aanslagbiljet geen melding wordt gemaakt van de mogelijkheid tot bezwaar maken.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

§        Wat is de reden dat er op het aanslagbiljet gemeentebelastingen niet gewezen wordt op de mogelijkheid tot kwijtschelding?

§        Bent u bereid om de mogelijkheid tot kwijtschelding toe te voegen aan het aanslagbiljet gemeentebelastingen?

namens de SP fractie;

Tjjitske Siderius

Fractievoorzitter SP Zwolle

 

Artikel delen:
Reacties 24
 1. SP moet zich gaan richten op stimuleren zelfredzaamheid van burgers (zonder overheidsgeld) ipv alles maar aan te willen dragen naar daardoor achteroverleunende burgers. Anno 2011 mag van een beetje geïntegreerde burger verwacht worden dat die met deze bepalingen bekend is! En anders wordt het tijd dat ze eens mee gaan doen met de samenleving.

  Bovendien: meer tekst, meer wirwar, meer onduidelijkheid, meer papier en dus nog duurder voor de gemeente! Zwolle, niet doen! Het geld is op. Of de SP moet ook de pot met goud gevonden hebben…


  Maak melding

 2. De correspondentie mbt de kwijtschelding was, naar de aanvragers, dermate wazig en niet eenduidig dat velen het gezeur hebben opgegeven.

  Er klopt helemaal niets van, na bezwaar of een telefoontje werd er steeds een andere reden tot weigering medegedeeld.

  Het minimum inkomen op bijstandsniveau was 115% en toen 100% van het bestaansminimum, dan werd de auto van de aanvrager in dat jaar weer meer waard dan het jaar daarvoor (?????).

  Je kan er een boek over schrijven, maar Zwolle knijpt alles en iedereen af omdat ze zo’n 13 meloenen hebben weg laten lekken terwijl de verantwoordelijke personen ingeslapen waren.

  Een bedrijf wat zo zou werken was al lang failliet geweest.

  (ik ben zelf gelukkig geen partij in deze armoe, maar ik hoor hier en daar wel eens wat..)  Maak melding

 3. De gemeente schijnt sinds twee jaar ook automatisch kwijt te kunnen schelden, zodat mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen niet elk jaar opnieuw die hele papierwinkel hoeven in te vullen. Men werkt daarvoor samen met een soort inlichtingenbureau. Mooi streven, maar zo werkt het niet in de praktijk. De kwijtschelding waar je volgens de wet gewoon recht op hebt wordt om de stomste redenen geweigerd, bijvoorbeeld omdat je op het moment van controle net even een positief banksaldo had omdat je toeslagen van de bd ontvangen hebt. En dan mag je dus alsnog op papier aanvragen. En wachten, te veel voor je water betalen, als de kwijtscheldig dan alsnog rond is weer wachten op Vitens om je teveel betaalde geld terug te zien te krijgen, Vitens dat zich weer achter Lococensus verschuilt en Lococensus dat de gemeente de Zwarte Piet toespeelt. Kan het verhaal van dt32 dus alleen maar beamen. Het lijkt op bewust burgertje-pesten.


  Maak melding

 4. Geldt dit verhaal ook voor alle jaren dat ik betaald heb, maar niet de kwijtschelding heb aangevraagd. Met terugwerkende kracht heet dit geloof ik. En voor welke periode geldt dit dan, 1 jaar, drie of dertig jaar ??? Dan kan dit aardig in de papieren lopen.


  Maak melding

 5. achteroverleunende burgers

  een beetje geïntegreerde burger

  mee gaan doen met de samenleving

  Ik wordt zoooo moe van mensen die uitsluitend in vooroordelen doorspekte dogma’s kunnen papegaaien en daardoor vele mensen nodeloos schofferen. Verdiep je liever eens in de materie voor je je mond open doet.


  Maak melding

 6. Ik stel voor dat de SP zijn regeltje krijgt:

  “U kunt aanspraak maken op kwijtschelding. Zie daarvoor de uitgebreide beschrijving op de website van de gemeente Zwolle (www.zwolle.nl) . Vergeet bij aanvraag niet alle gevraagde gegevens bij te voegen en het formulier geheel in te vullen.”

  @ dt32: De gemeente geeft volgens mij officieel alleen schriftelijk antwoord. En als je hier en daar wel eens wat hoort, help die mensen dan eens met het papierwerk! Maar verdiep je eerst eens in de werkelijke percentages en het doel van de bijstand…

  @ zusenzo: stop met analyseren. Volgens mij vind je toch alles niet goed…

  @ jaspert: als je alles voor de burger gaat voorkauwen, hoeven ze straks niks meer zelf te doen, weten ze niet meer hoe het moet en wat er speelt en knuffel je ze dood! Hoe goed bedoeld het ook lijkt, je ontneemt mensen zelfs de kans op re-integratie. Alsof ze dan onder curatele staan!

  En als het geld dan plots op is, anno 2011 (om welke reden dan ook) worden deze mensen dubbel gestraft en donderden ze nog harder naar beneden. Omdat ze eerst niets meer hoefden (lees: mochten?) te doen en daardoor nu niets meer kunnen doen. Dom/lui gemaakt door de overheid. Vernederend!

  Daarom, @jaspert, moeten mensen op avontuur blijven gaan, ondernemend blijven, uitgedaagd worden om in actie te komen, scherp te blijven. Dat, @jaspert, IS de materie. Daar hoef je je niet in te verdiepen als je er middenin zit… En daarom, @jaspert, weet ik ook dat sommigen dat liever niet willen horen… 😮

  PS @jaspert: leuk dat je de kreten geknipt hebt, jammer dat je de context vergeten bent!


  Maak melding

 7. Duidelijke toelichting van een éénzijdige benadering. Namelijk een papieren protocollen benadering. Personen als cijfers zien, waar geen onderscheid in gemaakt wordt.

  Het lijkt me ronduit kortzichtig om ervan uit te gaan dat de mensen die in een situatie terecht zijn gekomen dat ze een dusdanig laag inkomen hebben dat ze aanspraak ‘denken’ te kunnen maken op kwijtschelding van enkele lasten, dat deze mensen floreren in zelfstandigheid en ondernemerschap. Als zij het zonder hulp zouden kunnen redden, dan zouden ze niet in die situatie terecht gekomen zijn. Ga vooral door met marktwerking propaganderen voor iedereen, zonder onderscheid in situatie of talent te zien!

  Helaas, niet iedereen is gelijk. Niet iedereen heeft aanleg voor het maken van muziek, niet iedereen kan smakelijk koken, niet iedereen is goed met geld. Niet iedereen kan zichzelf redden. Sommigen hebben daar hulp bij nodig.

  Het sociale vangnet, evenals de zorg en het onderwijs zijn niet gebaat bij marktwerking. Mensen die hulp nodig hebben dienen hulp te krijgen.


  Maak melding

 8. @Jaspert….
  Allemaal leuk en aardig, maar je hele verhaal ligt nog slechts in het verlengde van het onderwerp!
  Het verzoek van SP is om op het biljet aan te geven dat het mogelijk is kwijtschelding aan te vragen en voor wie dit dan geldt.
  Jij stelt zelfs hulp voor deze kwijtschelding voor. Prima hoor…maar wie gaat de mensen betalen die deze hulp verlenen?

  Je piept hier over marktwerking, maar daar gaat het niet om. Het verhaal van Oepzz kun je ook in een positiever daglicht stellen: mensen die recht hebben op kwijtschelding kunnen dit aanvragen en zo wat omhanden hebben. Bovendien kunnen ze wellicht contact zoeken met anderen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden en zodoende weer wat meer onder de mensen komen. Dat staat toch los van marktwerking?


  Maak melding

 9. Plantje, ik reageerde op de reactie van Oepzz…

  Daarom, @jaspert, moeten mensen op avontuur blijven gaan, ondernemend blijven, uitgedaagd worden om in actie te komen  Maak melding

 10. Ja ok, maar “ondernemend blijven” is toch iets anders dan “ondernemer worden” en marktwerking?

  Ik denk dat Oepzz gelijk heeft als het gaat om “niet stilvallen”. Mijn vriendin zit op het moment zonder werk. Zelf heb ik een jaar of 10-11 geleden ook een paar maanden zonder werk gezeten. Het is dan belangrijk om dingen op te zoeken. En dus juist niet afwachten tot dingen toevallig op je pad komen.


  Maak melding

 11. Ik vind dat er nog wel een verschil zit tussen mensen ‘doodknuffelen’ en een notitie (dat er kwijtschelding mogelijk is) op het aanslagbiljet.
  Raar dat det er niet op staat inderdaad…

  Maar goed, omdat het er niet op staat blijken mensen dus niet ‘ondernemend’ genoeg om aanspraak te maken op hun rechten. Wat is er op tegen om die mensen daar dan bij te helpen?


  Maak melding

 12. Er is niets op tegen om die mensen te helpen.

  Het is raar dat het niet op het biljet staat…. Maar ik vind het net zo raar, dat mensen op het moment dat zoiets er niet op staat ineens niet ondernemend genoeg blijken om er achteraan te gaan.

  Wordt een beetje een zinloze discussie zo. Tuurlijk kunnen we mensen helpen! Maar misschien zijn er redenen om het niet op het biljet te zetten…misschien zijn de situaties wel te uiteenlopend om zoiets erop te zetten. Daar ben ik wel eens benieuwd naar!


  Maak melding

 13. Wethouder Piek zegt dat besloten is om op het biljet alleen wettelijke tekst op te nemen. Wel is hij bereid op het formulier een verwijzing op te nemen naar de gemeentelijke website over kwijtschelding.


  Maak melding

 14. Nou, netjes lijkt me zo!

  Is natuurlijk ook niets mis mee om enkel wettelijke tekst op een dergelijk biljet te zetten.


  Maak melding

 15. Wat een vreemd gesprek begint dit reactiedraadje te vormen.
  Ik vind dat @jaspert wel degelijk een punt had toen hij @Oepzz wees op enkele denigrerende uitspraken over mensen die rond of onder het bestaansminimum moeten rondkomen. En dan komt @Plantje er ook nog overheen, verwijt @jaspert dat ie offtopic dreigt te gaan en doet er vervolgens zelf nog een schepje bovenop. Ik quote:
  Je piept hier over marktwerking, maar daar gaat het niet om. Het verhaal van Oepzz kun je ook in een positiever daglicht stellen: mensen die recht hebben op kwijtschelding kunnen dit aanvragen en zo wat omhanden hebben. Bovendien kunnen ze wellicht contact zoeken met anderen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden en zodoende weer wat meer onder de mensen komen. Dat staat toch los van marktwerking?
  Omdat @Plantje dus jaren geleden een paar maanden zonder werk heeft gezeten, meent hij te mogen oordelen over mensen met een minimuminkomen? Die werken dus niet, die hebben niets om handen, komen niet onder de mensen? Tssss, hoe kortzichtig kan iemand wezen? Wat denk je van de werkende armen? Google anders eens op De Onrendabelen, een docu van Marcel van Dam, misschien dat er dan een paar oogkleppen van reaguurders afvallen…. 😮


  Maak melding

 16. @Plantje: je hebt de essentie van mijn woorden goed begrepen. En “ondernemende” reacties zijn leuk, maar staan los van dit topic. Goed dat jij de agenda van deze ‘vergadering’ begrijpt.

  Het is alleen jammer dat bepaalde lezers een reactie in ‘column-stijl’ nog niet helemaal begrijpen. Daarom: een column is bedoeld om een spiegel voor te houden en reacties uit te lokken.

  Schofferen doe ik niemand. Sterker: ik vind het schrijnend om regelmatig te moeten zien dat de mensen die aan de onderkant van de samenleving leven en bijna niets hebben, vaak ook nog eens helemaal niets weten van ons rechtssysteem.

  Een zinnetje erbij op een formulier lijkt leuk, maar dan moet je ten eerste wel weten/begrijpen wat het betekent en… het kunnen lezen! Met dat ene zinnetje help je dus helemaal niets of niemand als die persoon geen hulp krijgt van buiten… of zelfs niet buiten komt!

  Met genoegen lees ik wel dat de wethouder het idee van een verwijzing over wil nemen. Inhoudelijk heeft de SP haar doel dan berijkt. Ik vrees echter dat er meer nodig is dan dat…

  Het sociaal beleid van de gemeente Zwolle kennen we sinds enige tijd. Budgetten (lees: re-integratie en participatie) zijn zodanig over-maximaal besteed (eindeloos naar de burger toeGEBRACHT) dat de sociale dienst daardoor een miljoenen tekort heeft opgelopen. Ten onder aan eigen succes.

  Het is niet moeilijk te bedenken dat de gemeente eerder minder zal doen dan meer, als het gaat om het geld naar de burger toe te brengen. Anders gezegd: “laat ze het maar komen halen” zal de insteek wel worden… (@jaspert e.a.: dit is dus gecharcheerd/ overdreven;) ) Er zal heel wat minder door de gemeente geknuffeld gaan worden. En er zullen nog wel wat meer dingen (tijdelijk) verdwijnen waar we als Zwolse burgers verdriet om hebben.

  D’r zal dus voor de minderbedeelden ook iets anders moeten gebeuren. Men zal er dus zelf op uit moeten trekken. Ik hoop dat ze (nog) weten hoe dat moet…, waar ze moeten zijn, waar ze welkom zijn… En anders zullen ze gehaald moeten worden. Door de GEMEENschap, door de SAMENleving, door doodeenvoudige burgers dus.

  En daarom, daarom, @allemaal, juich ik het toe dat mensen niet worden doodgeknuffeld, achterover (kunnen) gaan leunen, mee (moeten) blijven doen met de samenleving.

  I rest my case!


  Maak melding

 17. Hoogmoed komt voor de val @Oepzz, iedereen kan door onvoorziene omstandigheden aan de onderkant van de samenleving terechtkomen, jij ook!
  Nu kan ik eindeloos met je gaan discussiëren over de inhoud van het begrip schofferen, maar ik voel aan mijn water dat dat een gebed zonder eind wordt.
  Ik vind je stijl eerder bij Geenstijl.nl passen dan dat ie columnachtig is, maar dat is mijn mening. 😉


  Maak melding

 18. @Prikkeprak
  Je begrijpt me niet.
  Ik heb vaak genoeg vervelende discussies op dit weblog gehad. Ik heb me ook een tijd behoorlijk rustig gehouden. En ik weet nu nog beter in te schatten wanneer mensen de boel niet lezen en enkel de negatieve dingen uit een verhaal halen en enkel de negatieve interpretatie van een stukje kunnen zien.

  Daar bedank ik voor.


  Maak melding

Reageer