SP roept op om VVD-akkoord te weigeren

Zwolle – De SP zal dinsdagavond vooraf aan de ledenbijeenkomst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Zwolle duidelijk stelling nemen tegen het concept-bestuursakkoord. Het bestuursakkoord zijn afspraken tussen het Rijk, de gemeenten en de provincie over de uitvoering van taken, zoals jeugdzorg, de bijstand, de AWBZ en de sociale werkvoorziening. De partij zal de aanwezige wethouders en raadsleden oproepen om op 8 juni tegen dit akkoord te stemmen.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Het is een waar VVD-akkoord, gesloten tussen Mark Rutte (VVD), Annemarie Jorritsma (VVD) en Jan Franssen (VVD). Voor deze onderhandelaars gaat het vooral om papieren cijfers, maar de gemeenten worden straks geconfronteerd met de mensen die in de problemen komen. Als de gemeenten instemmen met dit akkoord worden zij verantwoordelijk gemaakt voor het schrappen van het minimumloon, het afbreken van de sociale werkvoorziening, een fikse korting op begeleiding aan kwetsbare mensen en een verregaande introductie van marktwerking in de jeugdzorg. Elke fatsoenlijke bestuurder met een hart voor mensen zal dit akkoord moeten afwijzen.

De SP roept de wethouders op om de VNG terug te roepen en deze afbraak van sociale rechten en voorzieningen te stoppen. "Het zijn immers niet deze mensen die de crisis hebben veroorzaakt."

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Ik ga niet zeggen dat alles wat in dat akkoord staat leuk is voor de maatschappij.

  Ik weet wel dat er op landelijk niveau een meerderheid is die beslist heeft te bezuinigen. Of we dat nu (helemaal) leuk vinden of niet. Ik weet ook dat het geld op is, al hebben we (binnen de EU, voordat men daar op reageert ;-)) in Nederland gelukkig altijd nog meer dan in Griekenland, Ierland en Portugal.

  Het zou raar zijn om nu op lokaal gebied (te proberen) al die bezuinigingen en landelijke politiek aangaande beslissingen (waar lokaal zelfs niets over te zeggen heeft) allemaal tegen te (willen) houden.

  Dan kunnen we net zo goed de klok stil zetten. Of achteruit… Dan staan we stil, gebeurt er niks en vallen we met elkaar vanzelf om!

  Twee dingen weet ik zeker:
  – eindeloos geld uit (blijven) geven kan niet meer
  – alleen maar roepen dat iets niet kan/mag/moet/hoort/anders moet lost ook niks op  Maak melding

Reageer