Extra aandacht voor gehandicapten met Agenda 22

Zwolle – Zwolle onderschrijft de 22 Standaard Regels, opgesteld door de VN, over de verantwoordelijkheden van landen voor mensen met een handicap. Door zich aan deze regels te houden kunnen mensen met een handicap zoveel mogelijke leven zoals mensen zonder handicap. De regels gaan onder andere over bewustwording en beeldvorming, medische zorg en dienstverlening, maar richten zich ook op onderwijs, arbeid, inkomen en sociale zekerheid en cultuur.

Met Agenda 22 is een praktische en handzame methode voor gemeenten en belangenorganisaties om de regels toe te passen. Door Agenda 22 te gebruiken kan van begin af aan rekening worden gehouden met de doelgroep op alle levensterreinen. De gemeente Zwolle doet al het nodige voor de gehandicapte doelgroep. Er is dan ook geen aanvullend beleid nodig om aan de regels te voldoen. Wethouder Erik Dannenberg: “Voor mensen met een handicap is het belangrijk dat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Door de 22 Standaard Regels te onderschrijven kunnen we hier nogmaals aandacht voor vragen.”

Artikel delen:

Reageer