Pannenbier voor project Feniks Kamperpoort

Zwolle – Het project Feniks in de Kamperpoort te Zwolle bereikte woensdagmiddag het hoogste punt met het gebouw Fenix. De directies van SWZ, Ontwikkelingscombinatie De Nieuwe Kamperpoort, Woonzorgconcern IJsselheem en deelnemers van het gezondheidscentrum Fenix stonden deze middag stil bij deze feestelijke gebeurtenis, ook wel Pannenbier genoemd.

11-05-2011_hoogste_punt_fenix_bouw_4.jpg

De wijk Kamperpoort ligt nabij het centrum van Zwolle, pal ten westen van de historische binnenstad. De Kamerpoort wordt veranderd in een zeer gevarieerde stadswijk. Woningcorporatie SWZ, Ontwikkelingscombinatie De Nieuwe Kamperpoort realiseren op het voormalige fabrieksterrein Fenix 64 koopwoningen en 38 sociale huurwoningen en een woonlocatie met zorggerelateerde functies, genaamd Fenix. In juni 2010 is de bouw gestart en de huurwoningen worden opgeleverd in de zomer van 2011. In het gebouw Fenix bevinden zich op de begane grond en de eerste verdieping een huisartsenpraktijk en een apotheek en op de eerste verdieping fysiotherapeuten, psychologen/haptonomie, huid- en oedeemtherapie en een diëtist. Daarboven bevinden zich vijf groepswoningen van Woonzorgconcern IJsselheem.

11-05-2011_hoogste_punt_fenix_bouw_1.jpg

11-05-2011_hoogste_punt_fenix_bouw_3.jpg

11-05-2011_hoogste_punt_fenix_bouw_2.jpg

IJsselheem biedt in deze woningen verpleeghuiszorg volgens het concept kleinschalig wonen. De bewoners vormen met elkaar een gewoon huishouden en kunnen zelf hun dagelijks leven inrichten. De medewerkers zijn onderdeel van het huishouden en sluiten, in de ondersteuning en zorg die zij verlenen, zo veel mogelijk aan bij de leefstijl en voorkeuren van de bewoners.

Zie voor meer info ook www.fenikszwole.nl (koop en huurwoningen), of www.kamperpoortzwolle.nl (informatie over Kamperpoort algemeen).

fenixterrein.jpg

De wijk Kamperpoort ligt nabij het centrum van Zwolle, pal ten westen van de historische binnenstad. De buurt telt ongeveer 680 woningen, waarvan 490 in het bezit zijn van woningcorporaties. Er wonen ongeveer 1600 inwoners. Bij de oorspronkelijke bewoners is er sprake van een hechte sociale binding. De gemeente heeft deze wijk benoemd als gebied voor stadsvernieuwing.

De komende jaren verandert de wijk ingrijpend. De Kamperpoort wordt een zeer gevarieerde stadswijk met tweemaal zoveel be woners en woningen als nu. Over al zal vernieuwing of verandering zichtbaar zijn. De eerste veranderingen binnen dit deel van de stad Zwolle zijn al duidelijk zichtbaar. Aan de Lijnbaan is een nieuw wooncomplex gebouwd vlak naast het nieuwe onderkomen van De Nieuwe Haven. Gemeente, corporaties (deltaWonen en SWZ en Openbaar Belang) en ontwikkelaars werken samen verder aan de plannen voor de nieuwe Kamperpoort. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de bewoners, verenigd in de Stichting Kamperpoorters. Ook het verdwijnen van een aantal oude bedrijfscomplexen, zoals de Fenixfabrieken en het op die plaats bouwen van nieuwe eengezinswoningen, appartementen en voorzieningen, zal de wijk veel gevarieerder en levendiger maken. Het zal daardoor ook verschillende doelgroepen aantrekken. Een centraal plein en veel meer groen maken…

Artikel delen:

Reageer