Samenwerking Isala en IJsselheem in nieuw ziekenhuis

Zwolle – De Isala klinieken en Woonzorgconcern IJsselheem hebben de gezamenlijke ambitie expert te zijn in optimale zorg voor (kwetsbare) ouderen in de regio. Het ‘revalidatie- en behandelcentrum geriatrie’, met 68 plaatsen in het nieuwe ziekenhuis, is daarvan een concreet resultaat. Uitgangspunt is dat ouderen in Zwolle en omgeving profijt hebben van het feit dat er binnen de muren van het ziekenhuis expertise ter plaatse gebundeld wordt.  

Historisch gezien waren de banden op het gebied van ouderenzorg tussen verpleeg- en revalidatiecentrum Weezenlanden en de Isala klinieken altijd al hecht. Op maandag 16 mei tekenen beide partijen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Bijzonder is dat IJsselheem binnen het ziekenhuis een gespecialiseerde partner wordt met het ‘revalidatie- en behandelcentrum geriatrie’ en daarmee ondersteuner is van ouderen die in het ziekenhuis verblijven. Kwetsbare oudere die zijn opgenomen in een ziekenhuis, hebben andere zorg nodig. Door het centrum binnen de muren van het ziekenhuis te plaatsen, wordt de expertise van IJsselheem en de Isala klinieken gebundeld.


Het ziekenhuis kan zo optimaal gebruik maken van de gespecialiseerde zorg van het verpleeghuis voor patiënten die in het ziekenhuis zijn uitbehandeld, maar nog wel langdurige zorg en aandacht nodig hebben. Ook moet dit leiden tot een versterking in de samenwerking met onder andere huisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorg . Zo ontwikkelen de partijen samen een kennisnetwerk voor optimale ouderenzorg in de regio noordoost Nederland.

Werkwijze

Ouderen ontvangen na ziekenhuisopname behandel- of zorgfaciliteiten op maat. Dit gebeurt vóórdat patiënten terug gaan naar hun woonbestemming; thuis of in een ouderenzorgorganisatie. Het gaat bijvoorbeeld om revalidatie na een ingreep zodat de patiënt eerst goed kan trainen en aansterken om vervolgens weer zelfstandig te kunnen functioneren. Ook verblijven ouderen in het centrum bij wie nader onderzoek gewenst is door medisch specialisten en/of de specialist ouderengeneeskunde vanwege specifieke ouderdomsklachten of -problemen.

Toenemende vergrijzingMomenteel is 15% van de bevolking in Nederland vijfenzestig jaar of ouder, in 2040 is dat 25%. Bovendien neemt de verwachte levensduur toe met zes jaar. Met de toename van het aantal ouderen neemt ook de vraag naar ziekenhuisbehandelingen en ouderenzorg toe. Met het realiseren van een ‘revalidatie- en behandelcentrum geriatrie’ anticiperen Isala klinieken en IJsselheem op deze ontwikkeling.

Artikel delen:

Reageer