Politiek Log 36

Dit is een Politiek Log. Wil je iets kwijt wat niet van toepassing is op een van de vele nieuwsberichten, dan kan dat hier.

Iedere bezoeker kan op deze plaats zijn politieke pennenstreken, quotes en opmerkingen kwijt. De redactie probeert na ongeveer 500 reacties dit log van een vervolg ( Politiek Log 37 ) te voorzien. Ga gerust je gang!

Artikel delen:
Reacties 544
 1. Ah, geinig. De VVD in stadsdeel oost (020) heeft even gekeken wat er zoal met de 10 miljoen subisidie gebeurt die daar jaarlijks wordt uitgedeeld. Is een mooi overzicht van gemaakt, hierr (PDF-alert) te vinden. Meer hoofdschudden dan wanneer een SGP’er het werk van Markies de Sade leest. Lijkt wel Rotterdam-Zuid daar. Even wat quotes: “Een organisatie begeleidt ?? met subsidie van het stadsdeel ?? uitvaarten in Egypte. Er gaat meer dan EUR 11.000,– per jaar naar de organisatie van feesten (Iftar, Suikerfeest etc.). Acht gesubsidieerde migrantenorganisaties organiseren lessen Arabisch, Turks etc. (zogenoemde lessen in de oorspronkelijke taal). Er gaat subsidie naar voorlichtingsactiviteiten voor autochtone Nederlanders ter bestrijding van islamfobie. Een organisatie die voor 2010 maar liefst EUR 28.750,– subsidie kreeg, werkte haar website voor het laatst bij op 3 oktober 2009. Om de inspraak van wijkbewoners vorm te geven organiseert deze organisatie een ??platform sociale vernieuwing??. Iedere wijkbewoner is uiteraard welkom bij dit platform, de volgende bijeenkomst vindt plaats op 2 oktober 2006. En er wordt 17.000 euro uitgetrokken om de vrouwen van Oost te leren hoofddoek vouwen (volgens Surinaamse traditie, niet Islamitische).” Subsidie voor het leren kennen van de waterglijbanen van Tropicana en Tikibad. Echt, Oost? Echt? En het gaat maar door. Mooi transparant, zulke Sinterklaas-lijstjes maken. Geld over de balk smijten alsof het de Grieken zelf zijn. Dat kan vast een stuk efficiënter en effectiever, Oost. Doe het.


  Maak melding

 2. Lekker door gapen Derk,hou jij je nou maar bezig met je virtuele medailles uitdelen.Ieder zijn ding en zinvolle voorkeur lijkt mij.


  Maak melding

 3. Bericht door Zwolse, op 14 mei 2011 om 12:11
  Bericht door Zwolse, op 14 mei 2011 om 11:23

  Hier de hele toespraak.

  Zwolse, bedankt.


  Maak melding

 4. Bericht door Dame, op 14 mei 2011 om 00:45
  @Assie Van NRC-retro

  Duisenberg
  Toen in de loop van de jaren zeventig duidelijk werd dat het overheidstekort begon op te lopen, stelde minister van Financiën Duisenberg de ‘1-procentsoperatie’ voor om de groei van de uitgaven af te remmen. Dit mislukte.

  Andriessen en Van der Stee
  In 1980 trad minister van Financiën Andriessen af omdat hij in het kabinet-Van Agt/Wiegel geen steun kreeg voor bezuinigingen.

  Ondanks het bezuinigingsprogramma ‘Bestek ’81’ liepen onder minister van Financiën Van der Stee (kabinetten-Van Agt I, II en III) de overheidsfinanciën verder uit de hand. Nederland stond internationaal bekend als het land van de ‘Hollandse ziekte’. De economische groei werd systematisch te hoog ingeschat en veel tijdelijke tegenvallers bleken te leiden tot blijvend hogere uitgaven. Bovendien bleek er een grote inflexibiliteit in de overheidsuitgaven te bestaan: de collectieve uitgaven gingen gemakkelijk omhoog en vrijwel niet omlaag.

  Het klopt dat de overheidsfinanciën onder van Agt I, II en III verder uit de hand zijn gelopen. Ook onder de vorige kabinetten (Biesheuvel en daarna den Uyl) was dat al het geval. Begin jaren 80 was de zaak volledig uit de hand gelopen en het kabinet Lubbers I (CDA en VVD)heeft toen ingegrepen. De ontsporing van de overheidsfinanciën is toen tot 1985 succesvol gekeerd.


  Maak melding

 5. Assie, in het NRC-bericht worden ook Ruding, Kok en Zalm besproken:

  Ruding en Kok
  Pas met het aantreden van minister van Financiën Ruding eind 1982 in het eerste kabinet-Lubbers werd een begin gemaakt met de sanering van de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort, dat een piek bereikte in 1982-83, daalde maar liep vervolgens in 1986-87 weer op als gevolg van de halvering van de aardgasbaten door de sterk gedaalde olieprijzen.

  De staatsschuld bleef intussen door de opeenstapeling van overheidstekorten plus de daarover verschuldigde rente jaarlijks stijgen. Want ook al daalden de tekorten, zolang ze hoger waren dan de economische groei bleef de schuldquote (de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlandse product) stijgen.

  Tijdens het tweede kabinet-Lubbers liet Ruding de teugels iets vieren, maar onder zijn opvolger Kok in Lubbers’ derde regeerperiode nam de begrotingsdiscipline weer toe.

  Je hebt gelijk dat Lubbers daadkracht liet zien. Dat heb ik hier ook al eens eerder gepost. Kok was ook een ‘strenge’ minister van financiën en wie zal ontkennen dat Bos de ABN/AMRO-crisis adequaat heeft aangepakt. De economische crisis die daarop volgde kan hem noch andere Nederlandse politici worden aangerekend.


  Maak melding

 6. Dame 14:01

  ****Je hebt gelijk dat Lubbers daadkracht liet zien. Dat heb ik hier ook al eens eerder gepost. Kok was ook een ‘strenge’ minister van financiën en wie zal ontkennen dat Bos de ABN/AMRO-crisis adequaat heeft aangepakt. De economische crisis die daarop volgde kan hem noch andere Nederlandse politici worden aangerekend****

  Juist geformuleerd Dame. Maar probeer dat maar eens in geïndoctrineerde botte koppen te hameren. Niemand in de politiek was/is schuld aan deze crisis. Het is een internationaal spektakel, waar alle landen de dupe van zijn geworden. Fouten in de top van het internationale bankwezen, waar de bobo`s een diverse politieke kleur vertegenwoordigen. Maar zoals sommige mensen beweren, dat dit aan de politieke richting te wijten is, daar zou Maxima van zeggen,????..hij is een beetje dom. 😉


  Maak melding

 7. @VVD-er Op sommige punten zijn er echte meningsverschillen, maar vaak wordt het verschil op andere punten erg opgeklopt. Ik ben nog steeds voorstander van het polderen, niet eindeloos, maar het heeft ons land veel gebracht. En het helpt om “de boel bij elkaar” te houden.;)


  Maak melding

 8. Ach Dame, dat er dualisme bestaat, daar hou je mensen scherp mee, maar het woord ⤽ polderen⤝ komt m`n neus uit.

  Wat ik versta onder polderen ?
  Bij een bepaalde groepering binnen onze samenleving, een ingesleten oer-Hollandse cultuur van eindeloos door ouwehoeren met Jan-en-Alleman, voordat er eens een besluit kan worden genomen.

  Hoe was jouw werkdag vandaag ? Nou ik heb weer lekker ‘gepolderd’ vanmiddag. En zijn er nog belangrijke besluiten genomen ? Nee dat niet, maar we hebben wel draagvlak gecreëerd bij de betrokkenen. En zo keuvelen we lekker door, totdat de plannen in het ronde archief belanden.

  Dan het zinnetje ⤽de boel bij elkaar houden⤝. Bedacht door een zekere ex burgermeester van een grote stad, die zijn draagvlak af zag kavelen, en op die manier een nog grotere chaos creëerde dan er al was. Voor mij betekenen bovenstaande uitdrukkingen:??geen daadkracht!  Maak melding

 9. @ Derk, jij wil met alle overtreders van de PVV sinds ze het regeringsbeleid ondersteunen, maakten maar niet verrantwoordelijk zijn….om de tafel om ze opnieuw op te voeden 😮

  Echt serieus is dat toch niet he? Denk je dat die NSB-vlaggen die er een 1/2 jaar hingen, Geert’s haatzaaien en demoniseren, de mishandeling door die Kampense snuiter, het geweld van Drinkman etc etc last but zeker not least:

  PVV-lijsttrekker Eerste Kamer in dubieuze drugszorg

  aan tafel op te lossen zijn? Denk je dat bijv die 2 van die NSB-poster zo maar om te lullen zijn

  :o:o:o:o Derk je weet in elk geval van mij dat ik ALTIJD een goed gesprek verkies boven trammelant….maar hoe los je dit op?


  Maak melding

 10. Wat was Bos gister weer ultra sterk in P&W. Mooi antwoord drama op die onzin van Harry, brekebeen, PotterT. Vanzelfsprekend ook complimenenten voor het CDA. Oa Ernst HB, hoewel dat ook als “angst” kan worden uitgelegd. Lachen om Pauw’s reactie op het zgn Linksche kerk-gehalte van P&W….Heb me bijzonder vermaakt vanmiddag met uitzending gemist 😀 En met het vorige log; bedankt allen!


  Maak melding

 11. @ VVD-er en als je polderen samen naar een oplossing zoeken/samen naar een compromis zoeken noemt? Je weet dat een coalitie ook een compromis is.


  Maak melding

 12. Owwww en auwwww tegelijk, meneer de VVD-er (als het een meneer is) heeft bezwaar tegen “de boel bij elkaar houden” kom er maar in VVD-er staat haaks op wat Derk wil met de PVV volgens mij.


  Maak melding

 13. @ VVD-er Ik schreef expres “niet eindeloos” omdat er natuurlijk besluiten genomen moeten worden. Besluiten met draagvlak hebben grote voordelen bij invoeren en doorwerking dan besluiten zonder draagvlak. Het poldermodel heeft – zeker in vergelijking met ons omringende landen – bijvoorbeeld vele stakingen voorkomen. Voor mij is ‘polderen’ het op gelijkwaardige wijze inbrengen van verschillende belangen, leidend tot een gezamenlijk gedragen besluit. Uiteraard kan het ontaarden en eindeloos gewauwel, maar dat hoeft niet.
  Daadkracht klinkt stoer, maar als de besluiten worden geboycot dan gebeurt er ook niks. En je kunt niet overal de politie op afsturen, tenminste niet in onze rechtstaat.
  De ‘boel bij elkaar houden’ heeft in GS-kringen een negatieve bijklank gekregen, maar wie heeft er behoefte aan rassenrellen?
  Voor mij zijn het maar woorden die ik invul zoals bovenstaand toegelicht.


  Maak melding

 14. @Dick

  Zo, dat is een riedel aan reacties, je lijkt wel een waterschapper, die de spuien in de dijk openzet. 😉

  Het is me teveel van het ⤽goede⤝ om overal uitgebreid antwoord op te geven, daarom maar in chronologische volgorde enkele iets uitgebreider en andere in jouw telegramstijl.

  Dick 17:59 ?? Polderen: ik heb een tijdje met een ploegje mogen wielrennen ( niet te enthousiast ), ook wedstrijdjes. Ook wel eens met ons ploegje in koppositie gefietst.
  Nooit wat gewonnen, maar daar was een reden voor: POLDEREN!
  Daar gaat ie: ??⤽ga jij voorop? ⤽Nee hoor,nee, jij mag voor⤝ ⤽En ga jij dan achter?⤝ ⤽Ga jij maar achter joh, da`s beter⤝ ⤽Dat jij het achter dichthoud⤝??. Het was ge-koffieleut en ge-overleg!, maar het was nooit ⤽de ballen uit je broek rijden⤝. Snap je het Dick?

  Compromis: overeenkomst tussen twee partijen, waarbij vaak een oplossing is gekozen die tussen de eisen van de twee partijen in liggen. Dat is geen polderen, (waar je nooit tot overeenstemming komt) maar doormiddel van argumentatie daadkracht tonen.

  Dick 18:01 – Owwww en auwwww??ja Dick, als jij je brand moet je op de blaren zitten.
  Ik ben de VVD`er en Derk is Derk.

  Dick 18:12 ?? dat oeverloos polderen tussen sociale partners en werkgevers, is een spelletje van de bonden om hun genivelleerde achterban rustig te houden. Dat wordt nu ook weer duidelijk i.v.m het pensioenoverleg, door vanaf juni vorige jaar te onderhandelen. Maar wie kan er niet tot overeenstemming komen, de desbetreffende bonden binnen het FNV. Maar gelukkig heb ik Jongerius (met aura) inmiddels horen verklaren dat ze er uit zijn?? Polderen?

  Zo Dick, dat was het weer, tot de volgende keer! 🙂  Maak melding

 15. Waar _ Blijven _ Jouw _ Alternatieven _ Altijd _ Vragen _ Nooit _ Antwoorden _

  Dit telegram kost: 25 eurocent per letter.


  Maak melding

 16. Bericht door dick, op 14 mei 2011 om 18:01

  ****meneer de VVD-er (als het een meneer is) ****

  Had ik ff gemist. Door een onafhankelijke vrouwelijke persoon laten controleren.
  En wat is de uitkomst!!!!……Hoera!!!!…. het is een meneer!!!!!:D:D


  Maak melding

 17. Dick je had in het cafe moeten wezen vandaag dan had je kunnen zien wat sociaal gedrag en eerlijkheid is en mensen helpen die het moeilijk hebben. ( buiten subsidies om hoor, vrijwillige bijdrage zo zijn we dan ook wel weer) Kom eens met argumenten zoals VVD`er ipv copie/paste uit Joop.nl. en de volkskrant.

  Ik heb nog een mooie mooie fotof*ck voor jou en Zwolse

  Kump aan  Maak melding

 18. 19:25 inhoudelijk. 😮 Mooi gevonden “spuien” 😀

  Wielrennen 😮 was de reden van het nooit wat winnen het polderen, je gebrek aan lef/initiatief of misschien hadden sommige anderen ietsie meer talent?

  Snap ut zeker “de ballen uit de broek rijden” da’s mijn stijl van voetballen “de ballen uit de broek werken”.

  Kom je bij polderen nooit tot overeenstemming? Waarom wilden veel landen hier dan wat van leren?

  @ ik ben de VVD-er en Derk is Derk; heb je wel vaker dat je mening (net) niet genoeg aansluit bij die van een ander om het eens te zijn?

  🙂 Die vakbonden redden zich wel. Verbaast me dit keer wel dat het zo machtig lang duurde. De grootste bleef dwarsliggen geloof ik.

  Idd lekkere zaterdagavond en geniet van het weekend. Tot later! 😉


  Maak melding

 19. @ Derk, jij en ik kennen een kerk (heeft nixxx met politiek te maken behalve met de Christelijke partijen) maar waar duid dat provocerende plaatje van een grafsteen op? Vind je em niet een beetje smakeloos :'(


  Maak melding

 20. Dick gooit een linkje neer van de VK of Joop.nl. en zegt mag ik jullie reaktie. Zwolse is vol op internet aan het afstruinen tegen de PVV.
  De enige links en sociaal denkend mens met reaktie is toch echt Dame die ik dan ook waardeer en koester.


  Maak melding

 21. @ Derk, op 14 mei 2011 om 19:37; ik doel juist op de laatste of 1 na laatste post op het vorige log. De laatste van jouw hand in elk geval. Je wilt met de PVV om tafel of zoiets?  Maak melding

 22. Dick moet ik antwoord geven op berichten uit een krant of website waar jij een bepaalde mening van vraagt? Nee dat hoef ik niet.

  Weet je wie die vlaggen ook hebben hangen? Rijksoverheid Muiderslot ect ect


  Maak melding

 23. Ik wordt moe van die links/rechts discussie. De crisis ijlt nog na en de Grieken dreigen ons op te zadelen met een bruidsschat. Dat binnenlandse gekift moet maar eens voorbij zijn. SVP mouwen opstropen en dit land door de schuldencrisis laveren naar een veilige haven !  Maak melding

 24. Ik mag VVD`er. Die kan heel duidelijk in Jip en Janneke taal het verwoorden, alleen jammer dat die linksen niet luisteren en lezen en denken als wij aan de macht komen gaat het goed. Ruim dan ook die rommel op in Griekenland en de rest.

  Dick dit kabinet gaat de rotzooi van nu niet opruimen, jammer jaren verlies maat lubber1 deed dat wel. Dat heb ik de PvdA nog nooit zien doen, die hebben kennelijk een drukkerij in de kelder voor geld om het uit te geven. Alles moet eerlijk, ja dus iedereen inleveren ook jij, ik en Assie en VVD`er maar inleveren en alles er aan de ander kant weer uitgooien omdat bv cultuur sociaal is?

  Weet je toen mensen leefden in grotten deden ze alles zelf, kwamen voor hun eigen op en maakten er wat van. Dat was sociaal er kwam een leider met inzicht die structuur aangaf. Dat kan ik van angsthas Cohen niet zeggen


  Maak melding

 25. Daadkracht hebben we nodig en geen geschreeuw van, nu moet alles eerlijk. eerst eigen zaken op orde dan kunnen we weer geld weggeven aan cultuur, en minima ect


  Maak melding

 26. Welkom gezellig038.

  Volgens mij ben je iemand van ⤽niet lullen, maar poetsen⤝. Zulke mensen mag ik wel.
  En de links/rechts discussie is eerder om elkaar de veren af te vangen, dan een serieus gesprek. Maar ik kan het niet laten, daar gaan we weer! Het is net als in het verkeer, rechts heeft voorrang! 🙂


  Maak melding

 27. @ Derk, je MOET natuurlijk helemaal nixxx maar jij zegt dat ik je met de PVV associeer. Als je terugleest tot de laatste of 1 na laatste reactie van het andere log, zul je zien dat het heel ergens anders over gaat. Namelijk: hoe met hen OM te gaan.


  Maak melding

 28. Hahahaha

  Weet je wie die vlaggen ook hebben hangen? Rijksoverheid Muiderslot ect ect

  En 2 PVV-ers gaan gewoon een half jaar achter die NSB-vlaggen werken? Wie heeft je die onzin op de mouw gespeld?


  Maak melding

 29. Traditionele PvdA-achterban ontvlucht de stad
  De partij regisseerde een bedenkelijke bevolkingspolitiek
  Gepubliceerd: 9 februari 2009 12:04 | Gewijzigd: 11 maart 2009 14:55
  Recent publiceerde de PvdA haar integratienota. Met de PvdA in de coalitieregering was 2008 weer ‘top’ wat betreft immigratiecijfers. Een bevolking zo groot als van de stad Gouda vestigt zich hoofdzakelijk in ‘prachtbuurten’.

  Zonder een drastisch veranderd standpunt omtrent immigratie zal de integratieproblematiek onopgelost blijven. Wanneer erkent de PvdA haar ware rol in de ontstane problematiek?

  Minimaal een miljoen migranten kwam afgelopen dertig jaar naar Nederland dat hoegenaamd geen ‘immigratieland’ was. Scheffer sprak in 2000 nog over ‘we’, ‘de elites’ en ‘de nationale overheid’ (‘Het Multiculturele Drama’, NRC Handelsblad, 29 januari 2000). En ook de Tijdelijke Commissie-Blok spreidde in 2004 de verantwoordelijkheid voor de hieruit ontstane problematiek.

  Gespreide verantwoordelijkheid is zoiets als geen verantwoordelijkheid. Een zekere hiërarchie is noodzakelijk voor voortschrijdend inzicht. En als Nederland geen immigratieland was, wat gebeurde er dan wel? De optiek van de honderdduizenden Nederlanders die deze wijken met tegenzin hebben verlaten biedt een pijnlijke conclusie.

  De PvdA ontkende als dominante linkse partij decennialang dat haar traditionele achterban de grote steden ontvluchtte. Vele stadsbewoners raakten ontheemd door de komst van niet-westerse migranten. Al in 1972 trokken buurtbewoners ?? de verloedering zat – in de Rotterdamse Afrikaanderbuurt Turkse gastarbeiders uit hun pensions. Van stadsbestuurders kregen ze te horen dat ze ‘maar naar de Alexanderpolder moesten vertrekken’.

  Politiek establishment, journalistiek en burger werden sinds de jaren 1970 verbaal gegijzeld: kritiek op immigratie ontving het etiket ‘racisme’. Had Nederland in de oorlog niet een disproportioneel groot aantal joden tijdens de holocaust uitgeleverd?’ Schuldcomplex en maakbaarheidsmythe raakten onlosmakelijk verbonden, en daarboven cirkelde met een wakend oog de obsessie voor bureaucratische macht. Wat Janmaat en Bolkestein niet lukte, werd de verdienste van Fortuyn. Anders dan Wim Kok midden jaren negentig – ‘Immigratie is geen verkiezingsthema!’ – promoveerde hij in 2002 immigratie tot de kern van het debat.

  Dat maakt de PvdA toch niet hoofdverantwoordelijk voor de massale immigratie? Jawel. De PvdA domineerde sinds midden jaren 1960 in toenemende mate de bureaucratie. Volkshuisvesting, onderwijs, sociale diensten en subsidie-instanties in volksbuurten vielen hier onder.

  Socialistische en communistische bureaucratieën streven in de kern hetzelfde doel na, namelijk het verkrijgen van de macht middels het opheffen van bestaande eigendomsverhoudingen, voorop de private eigendom. Communistische regimes doen dat als éénpartij-dictaturen met sociale ‘zuiveringen’. Klassenduiding ?? via stigmatiserende definities ?? is daarbij bepalend, etniciteit in eerste aanleg niet.

  Tot in de jaren 1990 wilde de PvdA de eigendomsverhoudingen ingrijpend veranderen. Het verlies van de traditionele achterban gooide roet in het eten. Nederlandse arbeiders maakten sinds midden jaren 1960 aanspraak op de voorrechten van de middenklasse: de ‘sociale kwestie’ was daarmee opgelost. Werd de PvdA na dit succes opgeheven? Neen. Dus moest er een nieuwe onderklasse worden geschapen: kansarme immigranten. Obstructie van hervormingen in de sociale zekerheid, terwijl Nederland sinds 1973 een snel groeiende werkloosheid kende, rechtvaardigde hun komst. Voor grote werkgevers was de migrant het goedkoopste alternatief. De agenda van de grootste vakbonden ?? aanvankelijk wel kritisch over immigratie ?? werd bepaald door bestuurders die zelf uit de PvdA voortkwamen.

  Massa-immigratie vormde één kant van de medaille, die ‘ondankbare’ Nederlandse arbeidersklasse haar plaats wijzen de andere. Voelden autochtone Nederlanders in volksbuurten zich niet ontheemd door de nieuwkomers, dan zeker verweesd door de eigen bureaucratie. Illustrerend is een verhaal in het Algemeen Dagblad van 12 januari 2009. In de sterk veranderde stadswijken voelt een groot deel van de achtergebleven ouderen zich ontheemd, schreef de krant. ⤽Hun vertrouwde middenstanders maakten plaats voor toko??s en Turkse bakkers. Buurtgenoten trokken weg.⤝

  Cruciaal hierbij is dat etniciteit en sociale klasse van deze geëmancipeerde arbeidersklasse vrijwel samenvielen. Een bizarre en pijnlijke constatering, gezien de rol van de Nederlandse bureaucratie in de oorlog.

  Als het geen immigratie was, hoe mogen we het belangrijkste maatschappelijk proces sinds de jaren 1970 dan wel duiden? Vanuit de optiek van Nederlanders waarvan de leefruimte stelselmatig werd ingeperkt ligt het volgende antwoord dichtbij de waarheid. Een arrogante bureaucratie, gedomineerd door de PvdA, voerde in deze volksbuurten een zeer bedenkelijke bevolkingspolitiek.

  Bert Wiskie is historicus en specialist intercultureel management

  Discussieer mee op nrc.nl/expert over de koers van de PvdA


  Maak melding

 30. De raderen in Jobs hoofd draaien langzaam. Maar ze draaien tenminste. Laten we het vooral positief benaderen. Misschien is er zelfs nog hoop voor Job Cohen en de PvdA. Job erkent eindelijk dat sociaaldemocraten niet goed zijn omgesprongen met migratie. En dat migranten niet gelijk alle burgerrechten mogen krijgen. Daar heeft Job tien jaar voor nodig gehad. Tien jaar geleden immers vertelde Paul Scheffer de PvdA dat de multiculturele samenleving dramatisch is mislukt. Tien jaar heeft Job vervolgens verspild aan theedrinken, boel bij elkaar houden en dromen over Een Ander Nederland. Tien jaar heeft Job geklaagd over de onderbuik van de samenleving. Tien jaar heeft hij verprutst met het maken van zinloze Godwins. Dus nu wordt het bal in de PvdA-tent. Reken maar dat de allochtone achterban van de PvdA en het oud-Linkse partijkader Jobs voortschrijdende inzichten niet gaan pikken. Dat slachtverbod zat al niet lekker en nou dit nog. Ik verheug me dus op het ingelaste PvdA-congres dat er ongetwijfeld binnenkort gaat komen. Met moties, amendementen en stemkaartjes in vele kleuren. Sociaaldemocraten in verwarring zijn altijd hoogst amusant. En leuker dan het Eurovisie Songfestival.

  Copie/pasta is niet zo moeilijk hoor maar ik stel geen vraag om iets wat ik niet geschreven heb 😉


  Maak melding

 31. Selectief geheugen wil nog weleens feiten doen vergeten.

  De afgelopen 25/30 jaar waren de VVD/CDA het meest vertegenwoordigd in de regering. In verhouding zat de PVDA relatief veel minder in een regerings-coalitie.

  Waren het niet de werkgevers(veelal VVD) die de immigratie bevorderde?
  En kwam de gezins-hereniging niet uit de koker van het CDA?

  En was het niet staatseretaris van justitie die ten tijde van Kok de veel strengere immigratie wet er doorheen loodste?
  Dankzij deze wet loopt de instroom al jaren terug.

  Wie de feiten een beetje kent,weet ook wie er toen zo tegen was,precies was ene meneer Henk Kamp VVD.

  En Job Cohen een angsthaas?
  Zijn maar weinigen die dit op zijn conto heeft staan.

  http://www.amsterdam.nl/webarchief/nieuws/2006/nieuws/december_2006/cohen_tweede_bij/  Maak melding

 32. Bericht door dick, op 14 mei 2011 om 20:52
  Hahahaha
  Weet je wie die vlaggen ook hebben hangen? Rijksoverheid Muiderslot ect ect
  En 2 PVV-ers gaan gewoon een half jaar achter die NSB-vlaggen werken? Wie heeft je die onzin op de mouw gespeld?

  Dick wie heeft jou die onzin op de mouw gespeld dat het NSB vlaggen waren? Die vlaggen waren er al voordat de NSB er was. Ik wil je graag een goed advies geven en kap een keer met het lezen van dat extremistische gedachtengoed van de propaganda-site van de Vara. Of waren onze voorvaderen ook allemaal NSB’ers?


  Maak melding

 33. @ Gezellig

  Weet je wie die vlaggen ook hebben hangen? Rijksoverheid Muiderslot ect ect

  en niemand weet meer precies waar de grens tussen links en rechts is en wat beide begrippen precies inhouden.  Maak melding

 34. Zwolse net zo als Cohen een Award heeft gekregen Krijg jij je namens mij, ik zal maandag en beker voor je maken met titel.

  waar en wanneer kan ik je die overhandigen?


  Maak melding

 35. Derk.

  Bespaar je de moeite,heb namelijk al eens eerder een onsmakelijk presentje van je mogen ontvangen,dus ik bedank hiervoor.

  Spijtig voor je ,maar ik kies mijn eigen agenda en vrienden uit,helaas voor jou kom jij in beiden niet voor.


  Maak melding

 36. Zo herkenbaar trouwens, alles moet eerlijker Of is het hoe kan ik tegen dit kabinet trappen? Kun je beter met dit kabinet bv een kopje thee gaan drinken en elkaars bevindingen delen. Nee dat zit er niet in in de bunker en schieten. Zielig van de aanhangers van de PVDA, wellicht zijn zij het juist die die partij naar de klote helpen?


  Maak melding

 37. Hoera, hoera voor ons Jobje

  Job Cohen ziet het licht!Geplaatst op:14 mei 2011 door Asher Ben Avraham inGeen categorie
  Tags: immigratie, Job Cohen, PvdA 0De raderen in Jobs hoofd draaien langzaam. Maar ze draaien tenminste. Laten we het vooral positief benaderen. Misschien is er zelfs nog hoop voor Job Cohen en de PvdA. Job erkent eindelijk dat sociaaldemocraten niet goed zijn omgesprongen met migratie. En dat migranten niet gelijk alle burgerrechten mogen krijgen. Daar heeft Job tien jaar voor nodig gehad. Tien jaar geleden immers vertelde Paul Scheffer de PvdA dat de multiculturele samenleving dramatisch is mislukt. Tien jaar heeft Job vervolgens verspild aan theedrinken, boel bij elkaar houden en dromen over Een Ander Nederland. Tien jaar heeft Job geklaagd over de onderbuik van de samenleving. Tien jaar heeft hij verprutst met het maken van zinloze Godwins. Dus nu wordt het bal in de PvdA-tent. Reken maar dat de allochtone achterban van de PvdA en het oud-Linkse partijkader Jobs voortschrijdende inzichten niet gaan pikken. Dat slachtverbod zat al niet lekker en nou dit nog. Ik verheug me dus op het ingelaste PvdA-congres dat er ongetwijfeld binnenkort gaat komen. Met moties, amendementen en stemkaartjes in vele kleuren. Sociaaldemocraten in verwarring zijn altijd hoogst amusant. En leuker dan het Eurovisie Songfestival.  Maak melding

 38. Hahahaha Zwolse toch, ben blij dat ik niet dat ik niet in jouw vriendenkring voorkom, nog nooit heb ik iemand mogen ontmoeten die zo verbittert reageert als het niet de pvdA is. Heb een leuk leven geniet ervan ipv dagelijks de missers van de andere kant te zoeken.

  Ga eens leven en genieten dag Zwolse 😉


  Maak melding

 39. Derk.
  Nee jochie dat presentje wat jij mij aanbood,dat was voor mij voldoende om jou niet in mijn kennissen kring toe te laten.

  Genieten doe ik elke dag, een fantastisch leven,een gelukkig huwelijk van zowat 40 jaar,alles wat een mens wenst heb ik gekregen,dus geen plaats en reden om verbitterd te zijn.

  Je zou er jaloers op kunnen worden,zoveel goeds is mij gebracht.:D


  Maak melding

 40. Ja maar Assie ik heb toch wel een punt? Als jij wilt dat er iets moet veranderen moet je wat gaan doen. Vaak gebeurd het dat iemand zich openbaart in het gemeentelijke en daarna door gaat naar landelijk politiek. Doe je dat niet dan sta je aan de zijlijn te schreeuwen, maar doet niets.( ok contributie is betaald) Als je echt wat wilt klim je en kom je er ipv linkjes op het net gooien


  Maak melding

 41. Je hebt zeker een punt Derk maar er zitten hier een paar linksen op het Log waar je geen enkele regering mee kunt vormen. Alles moet. ;D;D;D


  Maak melding

 42. Jaloers worden op jou zal ik nooit worden Zwolse, zo verbittert dat je je al zat aan de bar aan het korte van de bar om alles te kunnen overzien en dan nog je man die vrij agressief was ipv progressief mij het biertje uit de handen deed slaan. Nee Zwolse als die zo agressief is naar en buiten staander geloof ik meteen dat jullie een fijn huwelijk hebben.

  Geniet ervan met zijn tweeën

  Ik ben er klaar mee!


  Maak melding

 43. Hahahahahahaha mijn man agressief,jochie jij mocht willen dat jij zijn karakter bezat.Als je nou gewoon eerlijk zegt dat zijn lichaamstaal al voldoende zei,wat hij van jou dacht,dan krijg je gelijk van mij.

  Wel grappig dat in meer dan 40 jaar overal aan de bar gezeten te hebben ,nog nooit iemand ruzie met hem heeft kunnen krijgen,en dan een figuurtje uit Genemuiden die hem de eerste keer ziet hem als agressief betiteld.

  Maar wij leven heerlijk vrolijk en vrij verder,moet jij ook doen,misschien haal jij ook wel de 40 jaar.


  Maak melding

 44. Bericht door Zwolse, op 14 mei 2011 om 22:14
  Hahahahahahaha mijn man agressief,jochie jij mocht willen dat jij zijn karakter bezat.Als je nou gewoon eerlijk zegt dat zijn lichaamstaal al voldoende zei,wat hij van jou dacht,dan krijg je gelijk van mij.

  Wat zeg je nou Zwolse, of is de man achter de toetsen?

  Nou bekijk het maar We hebben hier nl over politiek zoals Doeksen begon


  Maak melding

 45. Ik was vanavond bij een concert van het Orkest van het Oosten. Prachtig. Wat zou het verschrikkelijk zijn wanneer dit soort concerten door bezuinigingen onbetaalbaar worden. Cultuur is toch de sjeu van de samenleving, iig voor mij.
  Stop de afbraak van de culturele infrastructuur!


  Maak melding

 46. alles moetquote]
  Dan zullen jullie wel blij zijn met dit kabinet waarvan je van alles mag… Meer betalen voor je concertbezoek, meer emissie op de snelweg, verder reizen voor speciaal onderwijs, meer bouwen in natuurgebieden etc. 🙂


  Maak melding

 47. Dick 17:59 ?? Polderen: ik heb een tijdje met een ploegje mogen wielrennen ( niet te enthousiast ), ook wedstrijdjes. Ook wel eens met ons ploegje in koppositie gefietst.
  Nooit wat gewonnen, maar daar was een reden voor: POLDEREN!
  Daar gaat ie: ??⤽ga jij voorop? ⤽Nee hoor,nee, jij mag voor⤝ ⤽En ga jij dan achter?⤝ ⤽Ga jij maar achter joh, da`s beter⤝ ⤽at jij het achter dichthoud⤝??. Het was ge-koffieleut en ge-overleg!, maar het was nooit ⤽de ballen uit je broek rijden⤝. Snap je het Dick?

  Ander voorbeeld is het EK in Zwitserland/Oostenrijk waar heibel was tussen Sneijder en Van der Vaart over de te nemen vrije trap. In dat geval zou ‘polderen’ misschien winst op Rusland hebben betekend. 😉


  Maak melding

 48. Wilde graag een ander punt inbrengen waarop ik maanden geleden kwam:

  Zou het niet geweldig zijn als bij de volgende verkiezingen VVD-PvdA (zonder hulp dus) op 75 zetels uit mochten komen? Geen CU erbij die niet weet of ze links of rechts willen zijn om de klappen van het CDA op te vangen. Geen CDA er meer bij: de machtsgeylerts bij uitstek al zijn ze gehalveerd. PVV buitenbeeld en bijv. ook geen overbodige partij als D’66 nodig?


  Maak melding

 49. Bericht door dick, op 14 mei 2011 om 17:58
  Wat was Bos gister weer ultra sterk in P&W. Mooi antwoord drama op die onzin van Harry, brekebeen, PotterT

  @Dick, ik heb die uitzending ook gevolgd. Zet dat “mooie” antwoord van Bos , en de vraag van P&W hier op dit log. Dan weten we waar je het over hebt.

  De zienswijze van Balkenende (4 voorwaarden van de PvdA, waaraan zou zijn voldaan etc.) in de uitzending van afgelopen maandag is nog door niemand van de PvdA weerlegd (althans ik heb dat gemist). Zou B. het dan toch bij het rechte eind hebben?


  Maak melding

 50. Dame, VVD maakte van het sociaal-ec. beleid het grootste struikelblok….volgens mij voor de buhne. Zeker met een aantrekkende economie hoeft dat niet echt een probleem te zijn lijkt me. Mits de lasten NATUURLIJK maar iets eerlijker worden verdeeld! Dat kan zonder gezichtsverlies van beiden.


  Maak melding

 51. 😉 drama, dat “mooi” was mijn humor. Uit het non-verbale gedrag en het feit dat niemand reageerde, bleek dat ze het volledig eens waren met Wouter’s lichaamstaal 😉

  Maar oh wat mis ik de scherpe vragen aan Wouter want o wat is ie intelligent!


  Maak melding

 52. @Dick, hoe denk jij iemand’s iq te kunnen vaststellen? Volgens jouw eigen normen?

  Zelfs als Wouter Bos niets zegt istie in jouw ogen al fantastisch.

  Ook nu weer geen inhoudelijk antwoord van jouw kant.


  Maak melding

 53. @ Drama, door (geschreven en gesproken) interviews 2 live-bijeenkomsten (natuurlijk zonder ontmoeting want waarom zou ik die man storen, terwijl het wel mogelijk was) en door zijn biografie (je schrift van de leeftijden waarop ie bepaalde dingen heeft gedaan) kan het niet anders of de man is bovenmatig intelligent. Heb duidelijk niet gesproken over de hoogte van zijn iq.


  Maak melding

 54. biografie cv en verhaal op wiki. Jammer van je drama dat weinig concrete geprovoceer over “inhoud”. Je weet dat ik altijd en overal volledig mijn best doe op een goed antwoord 😮


  Maak melding

 55. @Dick; jij refereert aan het mooie nietszeggende antwoord van de o zo intelligente Bos. Kom dan ook met de vraag (inhoud?). Nog niet gezien.

  Verder off topic: prettige wedstijd vanmiddag, allemaal, en dat er maar veel doelpunten mogen vallen (4), en de sore wordt gedeeld8)


  Maak melding

 56. @Drama en Dick Ik hoorde deze week Ronald Plasterk op de radio over het interview en Uruzgan. Volgens hem klopte het pertinent niet wat Balkenende zei, maar had hij geen behoefte om het allemaal weer op te rakelen. Hij zei dus niet inhoudelijks. Dat geeft te denken.


  Maak melding

 57. Afgelopen week had ik een zakelijke afspraak in Amsterdam. Aangezien ik ver voor de geplande afspraak aanwezig was, en ik een uitgesproken liefhebber ben van thee ;), besloot ik wat te gaan drinken in `t BLAUWE THEEHUIS in het Vondelpark. En natuurlijk moet u thee niet gelijk associëren met de man die ik daar tegen het lijf liep. Hij is namelijk een oude bekende van mij, waarmee ik menig uurtje onder genot van deze goden drank heb doorgebracht. Had u het al geraden?….. Inderdaad, Job Cohen.

  Nieuwsgierig zoals ik ben, liet ik mij na de gebruikelijke plichtplegingen de mogelijkheid niet ontgaan om hem enkele vragen te stellen over zijn huidige werkzaamheden. Hier kump ut!

  Vvd`er:??Job, als ik je de afgelopen tijd op de TV zie, heb ik het gevoel dat je ietwat gedeprimeerd bent.

  Job:??Ja vriend, dat klopt. Ik steek niet lekker in mijn vel, krijg van alle kanten kritiek, dat ik te oppervlakkig ben. De sprookjes die ik vertel zijn ongeloofwaardig, daarnaast zou ik de uitstraling hebben van een pinda..⤝jufrouw, mag ik nog een schaaltje pinda`s?..⤝ en ik kan niet tegenhouden dat er steeds meer kiezers weglopen.

  Vvd`er:??waarom heb je die hondenbaan dan aangenomen, je zat hier in Amsterdam gebeiteld, als koning Bison Kit. (de boel bij elkaar houden).

  Job:??je weet dat ik een nogal softe persoon ben, die het heel eng vindt om een juiste beslissingen te nemen, en de druk vanuit de partijtop werd zo groot om Wouter Bos te wippen, dat ik toen maar ..Ja??gezegd heb. Maar of dat de juiste beslissing was?…(zit er bij als een dooie mus)

  Vvd`er:??dus als ik het goed begrijp, moest Wouter Bos verdwijnen en hebben jullie Afganistan al breekijzer gebruikt.

  Job:??dat was de reden, want Wouter was veel te vooruitstrevend, en dat lag niet goed bij de partijtop binnen de grachtengordel. We moeten natuurlijk rekening houden met onze allochtone achterban, want wanneer deze opstapt, blijft er ongeveer een electoraat over ten grote van de Partij vd Dieren.

  Ik had hem nog veel meer willen vragen, maar de thee begon bitter te smaken na zijn antwoorden, en ik was nodig toe aan iets alcoholisch op een andere plek.
  Dus maakte ik met een jantje van leiden, een eind aan het gesprek, maar vroeg (zo ben ik) of hij nog wat wou drinken. En ja, u raadt het??..⤝doe mij maar een kopje rooibos thee.⤝ 😉


  Maak melding

 58. Aiai VVD-er, wat een bittere ervaring heb je gehad, terwijl je verwachtingen zo hoog gespannen waren. Voor Job natuurlijk wel weer fijn dat hij werd herkend en dat mensen -zelfs van een andere politieke richting -hem iets te vragen hebben. Ik vrees dat ik de fractievoorzitter van de VVD niet zou herkennen als hij naast me zat in een café of restaurant. Is weer een heel ander probleem.;)


  Maak melding

 59. Zo zie je maar weer. Had het volkomen anders ingeschat: Wouter Bos liet zijn intelligentie gepaard gaan met boerenslimheid. Hij voorzag het einde van de Partij in beeld komen; bovendien had hij Job Cohen als een aas in z’n binnenzak. Dus liet hij Koenders en Timmermans de laatste stukjes over Uruzghan met Balkenende en z’n companen uitvechten, en liet daarna het congres de knop omdraaien. Hij kreeg de credits voor z’n banken-moves en schoof Job Cohen, zonder veel intern overleg, als joker uit de mouw en op het schild, de PvdA verdeeld achterlatend…..


  Maak melding

 60. Nee m`n beste Dame, zoals ik al aangaf Job is een oude bekende van mij ;). Dus het herkennen was geen probleem. Ik moet toegeven dat ik wel even 3 keer moest kijken of hij het was, want hij gaat schijnbaar gebukt onder de druk van het politieke leven, en zoals je zult begrijpen geeft dat een aanslag op je fysieke verschijning. Maar zoals ik uit het gesprek mocht opmaken, heeft hij een mental coach, maar deze heeft nu ook weer een mental coach nodig, omdat het bij Job water naar de zee dragen is. 🙂


  Maak melding

 61. Dan neem ik toch wel aan dat jij als “oude bekende” je hebt opgeworpen als “mental coach”. Zo sociaal ben je toch wel?;)


  Maak melding

 62. Maar om je eerlijk te zeggen heb ik al maanden niets meer gehoord van de fractievoorzitter van de VVD. Moest zelfs even zijn naam googelen, omdat die me ontschoten was. Die heeft wel een heel bleek profiel. Mag ie weleens aan gaan werken.


  Maak melding

 63. Dame toch, 🙂 🙂 ik vindt het lovenswaardig dat je het opneemt voor een fysiek deplorabel iemand, maar ik moet toch opmerken dat je reactie t.o.v. van de Minister-president van alle Nederlanders wat bleekjes overkomt. :'(


  Maak melding

 64. Dan moet je toch iets beter lezen, mijn beste VVD-er. Kan natuurlijk ook zijn dat je mijn waarneming deelt dat de fractievoorzitter van de VVD volstrekt onzichtbaar is en dat je daarom denkt dat ik het over ‘onze’ Mark Rutte had. 😉


  Maak melding

 65. @ dram(a): zoals ik de 1e keer al antwoordde (dis de 4e en laatste x) The Balk zei het halfslachtig in een tussenzin, hoe moet ik nou weten wat ie bedoelt en waarom heeft ie wat ie bedoelde niet gezegd in 1 van die vele interviews en debatten?


  Maak melding

 66. Of een combi? Ik hoop het laatste, want dit kabinet gaat de financiering van hulp voor mensen met de eerste aandoening vast ook schrappen, als dat al niet is gebeurd.
  Ik heb zelf trouwens ook veelvuldig last van slordig lezen, dus ik begrijp je goed.:)


  Maak melding

 67. Bedankt Dame, op 15 mei 2011 om 13:03, vind Ronald overigens niet alleen als columnist in Buitenhof de beste….hij had van mij (lees hier maar na toen we het verrassende nieuws van het vertrek van Bos live versloegen) ook lijsttrekker van de PvdA mogen worden (incl premiers-kandidaat)….neemt niet weg dat ik Job ook heel goed vind. Heerlijk, te stemmen op een partij met zoveel toppers 😉

  Tuurlijk Dijsselbloem ook, zit nu geloof ik in Europa geen premierskandidaat hoor, maar een topper. Toch stem ik altijd nog op een ander. En diegene op wie ik in Zwolle stemde zit nu in de staten van Gelderland…..topper en volgens mij nog Zwollenaar……Co Verdaas 😀


  Maak melding

 68. de fractievoorzitter van de VVD

  dame 😮 Is dat een man of een vrouw? Vrouw neem ik aan ter compensatie voor al die opaatjes en Mark (die zo tegen tante TON en Geert heeft gevochten).


  Maak melding

 69. Nou Dick, dat klopt niet helemaa. Die uitspraak van Balkenende over de 4 criteria kreeg behoorlijk wat aandacht ín het interview maar ook daarna. Ik zou het verstandig vinden wanneer de PvdA het wel ontkracht als het in hun ogen niet waar is, ook al is er al veel over geschreven. Nu blijft het hangen.
  Nu weten we uit Wikileakes wel dat Verhagen/Middelkoop probeerden om Bos via buitenlandse inmenging te overtuigen, maar niettemin kan het natuurlijk ook waar zijn dat Koenders en Timmermans half akkoord waren gegaan. Daarom hoor ik het ze graag overtuigend ontkennen.


  Maak melding

 70. Maar wat mij betreft is dit geneuzel afgelopen: heb absoluut geen harde ontkenningen nodig voor geruchten. Zeker niet als er weet ik veel debatten over zijn gevoerd en tig interviews. Maw: waar gaat het eigenlijk over, over een tussenzin in P&W 😮


  Maak melding

 71. Beste Dick, volgens mij lijdt je aan het zelfde euvel als ik. Dyslexie of snellezen.
  Jouw Ronald maakte zich er met een jantje van leiden vanaf. Hij ging niet inhoudelijk op de vraag in, omdat hij blijkbaar geen tegenargumenten op dat moment voorradig had. De vraag overviel hem. Dame, schreef hierover op 13:03: ⤽dat geeft te denken⤝  Maak melding

 72. Dick, als veel mensen het wél belangrijk vinden en om een afdoend antwoord vragen, dan vind ik het niet slim om er om te blijven draaien. De PvdA weet toch ook wel hoe funest dat in de beeldvorming kan werken? In deze gevallen is het de laatste klap die een daalder waard is.
  Daarom vond ik het ook gek dat Plasterk er niet op in wilde gaan. Hij zou niet mijn voorkeur hebben als partijleider. Vind hem te glad. Ik heb meer met mensen als Timmermans en Koenders op, die spreken mij meer aan.


  Maak melding

 73. Zo is het Dick, ze moeten ophouden met dat geneuzel !>:( Weten ze nu nog niet dat de PvdA de term voert ⤽alles moet eerlijker⤝, dan moet er door het gepeupel niet meer gezeurd worden. Luisteren naar de linkse ⤽elite⤝ en verder je kop dicht. Wij weten wat goed voor je is, punt, uit!


  Maak melding

 74. Dan schrijf je gewoon dat je lid bent, zullen ze vast niet controleren omdat ze zeer vele leden hebben ;), …. subtiel, kort, bondig vragen en als je na 14 dagen nog nixxx hebt gehoort rappelleren……

  Dan krijg JIJ wel antwoord! Schat je toch iets hoger in dan de gemiddelde (scoringsgeyle) h*ernalist 😉

  Nu ben ik echt weg, WAT EEN GAVE DAG ZEG 😀


  Maak melding

 75. Ziektes?????woehhhaa, voor het naar bed gaan even schudden met je hoofd,….wil wel eens helpen, zit alles weer op een rijtje.:D:D


  Maak melding

 76. Spot je toch lekker met Dyslexie & alles weer op een rijtje….tuurlijk altijd bij een ander. Sterkte met je leven VVD-er maar kijk eens in de spiegel joh, al zal het niet opwindend zijn wat je daar aantreft :-*

  Wel benieuwd naar je ervaring, vertel: wil wel eens helpen
  Heb jij ook het relativeringsvermogen dat je over zelfspot beschikt eigenlijk? Nog nixxx van gemerkt en het zou (vooral voor JEZELF, vinden VVD-ers vaak belangrijk) wel heel verrijkend zijn als je het eens mocht ervaren.


  Maak melding

 77. verrijkend zo spreekt het meer aan denk ik: verRIJKend.

  Dus 1 tip: spiegel kijken
  1 vraag om te vertellen
  1 vraag over zelfspot
  1 aanbeveling


  Maak melding

 78. Ach, ik ken ze wel die verzuurde linkse ambtenaren (de goede uitgezonderd) met rode sjaals, corduroy colbertjes (inclusief overhemd met motiefje!), linnen tasjes, hip brilletje en andere deprimerende attributen. Die als ze s`morgens op hun ⤽werk⤝ aankomen, omzichtig om zich heen kijken in de hoop dat ze niet opvallen, om daarna ⤽werkzaamheden⤝ uit te voeren waar ze niet voor ingehuurd zijn. Maar het zijn wel de figuren die iedereen de maat nemen. De zelfde figuren die op verjaardagen ruzie schoppen met een dasdrager omdat die het woord steuntrekker in de mond neemt, want dan is ons linkse ambtenaartje vergeten dat hij zelf als principieel raamstaarder en/of pc slaper als een soort steuntrekker functioneert .Lafhartige principerukkers, noem ik dat soort types. Als ik van deze figuren het woord principe hoor, krijg ik het maagzuur.


  Maak melding

 79. In de jaren ’80 blijven hangen, VVD-er? Ik ken veel ambtenaren, maar de soort die jij beschrijft geniet al jááááren van het pensioen.:)


  Maak melding

 80. Voor dit schrijfseltje daal ik even af in de krochten van het duistere wereldje van bepaalde linkse personen en infiltreer in de geesten van deze grote bewustheidbrengers. Wie niet houdt van oordelen en veroordelen kan dat beter niet lezen. De bedoeling is namelijk om bepaalde personen met geïndoctrineerde hersencellen te bestrijden met wapens waarop ze zelf blind lijken te varen, het ego persoonlijkheid. Ik heb mijn innerlijke stem dus even uitgezet, om zo de denkwijze achter deze ⤽socialistische⤝ charlatans te kunnen beredeneren.

  Onder de mom van het brengen van de ⤽waarheid⤝ en bewustzijn proberen deze mensen je allerlei nutteloze troep ⤽politieke denkbeelden⤝ aan te smeren. Ze vergeten met hun geïndoctrineerde levenswijze daarbij dat normale mensen weleens andere denkbeelden kunnen hebben. Door de mensen te blijven bestoken met slogans en een stortvloed van verdraaide feiten. Als je dat vervolgens tegenspreekt krijg je de opmerkingen als ⤽het is voor een betere wereld⤝ ⤽het moet eerlijker⤝ enz., en andere van deze non-argumenten. Door de mensen te blijven bestoken met hun ⤽waarheid⤝ ankeren ze dat diep in hun eigen geconditioneerde hersencellen.

  Door in te spelen op de gemakzucht en onwetendheid van mensen sturen ze bepaalde groeperingen compleet de verkeerde richting in. Het lijkt wel een complot, waarbij de hoofdrol is weggelegd is voor de Messias Job Cohen, en zijn gehersenspoelde sekte. Het is één grote kliek. Het is voor hen blijkbaar fijn om mensen gezamenlijk (waardoor je het meteen goed kan praten met ⤽zij doen het ook )de vernieling in te helpen. Ondanks het feit dat ze al tig keer gewezen zijn op de kolossale fouten die ze begaan (maar willens en wetens met deze praktijken doorgaan) zegt natuurlijk wel wat over de integriteit van deze sekte. Gelukkig zijn er nog mensen die regelmatig een overzicht geven van deze oplichters praktijken en de bijbehorende charlatans.

  Uiteraard zullen er best mensen zijn die oprecht bezig zijn met iets anders dan mensen van de wal in de sloot te helpen, maar deze niet ?? charlatans kunnen zich natuurlijk gewoon afmelden bij de sekte.

  Zo dat moest ik ff kwijt. 😉  Maak melding

 81. Ja Derk, ik heb het meegekregen, maar ik wou een bepaald persoon niet teveel frustreren en van zijn ⤽werk⤝ afhouden, hij had het vandaag al zo moeilijk met mij. :):)


  Maak melding

 82. Dank je Derk,;) maar het kromme feit doet zich voor dat het woord ⤽sociaal⤝ is gekaapt door onze linkse medemens, die daaraan hun eigen interpretatie hebben gegeven. Maar als je het bovenstaande schrijfseltje van mij hebt gelezen, begrijp je al gauw hoe het echt zit. 😮


  Maak melding

 83. Manlijk en moeite met de VVD-er 😮 Diezelfde VVD-er die kritische vragen en opmerkingen (9:16 + 9:18) negeert. Zou die zo dom zijn dat ie zijn werk er onder liet lijden 8) Mooie reactie overigens op het algemene, die met ongeveer enkel emoticons.


  Maak melding

 84. Ik weet niet wie welke woorden kaapt, VVD’er. Wel weet ik dat er op dit log behoorlijk wat aan stereotyperingen wordt gedaan, op het karikaturale af. Ik had vorige week professioneel contact met een “typische VVD-er”, dik, goed in het pak, vlinderdas, pijp en dure auto. Wat zegt me dat? Niks, helemaal niks. Ik vind het een ontzettend leuke vent, een feest om mee te werken. En zo zijn er ook stereotype PvdA-ers waarmee ik niet door een deur kan. Maar het omgekeerde komt in beide gevallen ook voor. Wat mij betreft: beoordeel de mens vooral op zijn daden en niet op zijn politieke voorkeuren.


  Maak melding

 85. Dat krijg je met dyslectische mensen, Derk.:D
  Maar ik denk dat Dick de eerste posting van VVD’er over dit onderwerp heeft gemist, waarin hij met zelfspot reageert op mij.


  Maak melding

 86. 😮 Ga je straks ook nog melden dat ie WEL onder een baas wil werken en de rest beantwoord?

  Spot je toch lekker met Dyslexie & alles weer op een rijtje….tuurlijk altijd bij een ander. Sterkte met je leven VVD-er maar kijk eens in de spiegel joh, al zal het niet opwindend zijn wat je daar aantreft

  Wel benieuwd naar je ervaring, vertel: wil wel eens helpen
  Heb jij ook het relativeringsvermogen dat je over zelfspot beschikt eigenlijk? Nog nixxx van gemerkt en het zou (vooral voor JEZELF, vinden VVD-ers vaak belangrijk) wel heel verrijkend zijn als je het eens mocht ervaren.

  Bericht door dick, op 16 mei 2011 om 09:18
  verrijkend zo spreekt het meer aan denk ik: verRIJKend.

  Dus 1 tip: spiegel kijken
  1 vraag om te vertellen
  1 vraag over zelfspot
  1 aanbeveling

  ———–

  Belangrijker nieuws NU op t algemene >:(>:(>:(


  Maak melding

 87. Ik had het over een bepaalde persoon????.?? Er reageert iemand onder de naam Dick, zou die zich aangesproken voelen? Zou zijn ego gekwetst zijn? Last van stekende likdoorns en lange tenen? Maar hij noemt de naam VVD`er, en dat ben ik!
  Dus ik zal maar eens reageren????

  ***Dus 1 tip: spiegel kijken
  1 vraag om te vertellen
  1 vraag over zelfspot
  1 aanbeveling*****

  Spiegel kijken: ja dat doe ik vaak, om me te scheren, ( want je bent maar zo gewond) haren te kammen, kijken of mijn tanden schoon zijn (beetje ijdel) of m`n strikkie recht zit, enz. Maar om je gerust te stellen, ik heb geen narcistische neigingen.

  Vraag om te vertellen: waar hou je van..sprookjes van Grim? Roodkapje? Of heb je liever wat spannends?

  Vraag om zelfspot: tjonge dat is een moeilijke. Kan ik relativeren? Jazeker, als ik dat niet kon was allang opgeborgen.

  Aanbeveling: ???????????????????????????

  Waar moet ik nu posten, op het chat log of op het politieke? Nou ik doe het hier maar. Tevreden Dick. 🙂


  Maak melding

 88. Dick, ik doelde op het gesprek tussen VVD’er en mij van gisteren 19:56 uur tot en met 21:36 uur. Dat vond ik iig wel grappig en zeker getuigen van zelfspot.


  Maak melding

 89. Dick, jij doet een veronderstelling en neemt positie in. Die je niet onderbouwd en vervolgens eindig je met een vraag naar een persoon. En die moet dan wel een onderbouwd antwoord geven? Beetje omgekeerde wereld.


  Maak melding

 90. Dame, dokter Bernard (sorry dokter Dick) vindt snellezen 🙂 en/of dyslexie een enge ziekte waar niet mee gespot mag worden. Wanneer hij het in de context gelezen had hij ⤽misschien?⤝ begrepen. Wat een simpele ziel. :'(


  Maak melding

 91. Derk, afgaande naar mijn reactie van 20:36 begrijp je dat ik dat figuur niet meer serieus neem. Leuk om mee te stangen, maar hij is mij te simpel. Maar nu ben ik natuurlijk weer arrogant 😮


  Maak melding

 92. Reageer ook eens op mijn stelling van 20:14 uur, VVD’er, want dat gekat tussen Dick en jou heeft weinig met politiek of levensovertuiging te maken en begint me eerlijk gezegd ook een beetje te vervelen.


  Maak melding

 93. VVD`er, zaterdagmiddag hebben er verschillende mensen, die hier posten mij kenbaar gemaakt u eens te willen ontmoeten. Vraag van mij aan u, komt u ons eens bezoeken op onze “werkbespreking” op den zaterdagmiddag?


  Maak melding

 94. Daar hoor ik niet bij Derk. Ik vind het intrigerender wanneer VVD`er een mysterie blijft: dat ‘bekt’ wat lekkerder.;)
  Ik zou hem nog wel eens willen uitnodigen voor een meeloopdag om al zijn vooroordelen te ontkrachten.8)


  Maak melding

 95. :D:D:D ’t duurt allemaal ff en je moet geloof net doen of je echt van de pot gerukt bent….maar dan reageert ie ook 😀 Bewaar ik ff voor na de voetbal. Nu reclame bij het hilarische VI en daarna misschien nog Barend en Barend. Laterssss 😉


  Maak melding

 96. Derk, nu ben ik echt serieus. Ik voel me zeer vereerd door je uitnodiging. ( DIT IS ECHT GEMEEND) De reden kan ik helaas niet uitleggen, maar om mijn moverende reden kan ik hier geen gebruik van maken. Het heeft niets met arrogantie of mysterieus maken. Ik hoop dat je mijn ⤽afzegging⤝ op waarde weet in te schatten.


  Maak melding

 97. @ VVD-er; figuur, stangen, simpel; welk vertekend wereldbeeld heb jij en hoe weinig respect heb je voor je medemens. Maak je echter geen zorgen lieverd, je moet wel heel wat meer weten om mij écht te raken. Tjonge wat ontlaad uitlachen soms nog meer dan lachen om Maradonna, Gullit en Gijp.
  ———–
  Het is erger dan ik dacht met je Snip & Snap humor: scheren.
  Kunstgebitten hoef je toch niet te poetsen?
  Tuurlijk je zit gevangen in een strop.
  Je obsessies die verwant zijn aan narcisme interesseren me geen ruk. Vertel die maar aan je vriend.
  Spannends? Uit jouw mond? Hahaha

  Is er een naam voor types als jij?
  Infantiele pannenkoeken misschien.

  Kom maar weer eens ontopic want een inhoudelijke reacties is echt anders. Je doet niet eens een poging in al je arrogantie om de vragen te beantwoorden.

  Niet nadat ik moet melden dat ik het heel jammer vind hoe makkelijk jij spot met dyslexie en mensen die ze ??dan maar gewoon niet allemaal op een rijtje hebben??.  Maak melding

 98. Ben als bevrijdingskindje natuurlijk heel sterk voor vrijheid….in zoveel mogelijk. Werk is natuurlijk ook essentieel, zonder werk zou ik heel ongelukkig worden. Werk is ook de sleutel voor veel oplossingen. En/en dus…als voorschot op de VVD/PvdA coalitie. Die samenwerking is immers op veel tonelen geslaagd.


  Maak melding

 99. Dame 21:37, een vooroordeel is ook een mening, dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Het kan voor de betreffende persoon een feit zijn, maar voor een ander een vooroordeel. Dat is volledige afhankelijk van je persoonlijke mening. Deze kan opgedrongen zijn, of je hebt dit zelf gevormd door ervaring.


  Maak melding

 100. Twee ⤽Zwolse⤝ amateur voetballers gaan na de wedstrijd douchen. Nadat ze gedoucht hadden keek de ene in de spiegel en zei: ⤽ Kijk die vent lijkt sprekend op mij⤝. Zegt zijn maat: Joh, laat mij eens kijken.⤝ Hij kijkt en zegt: ⤽Nee joh, dat ben ik⤝

  Wie zou simpele geweest zijn? 😉


  Maak melding

 101. Dame 16 mei- 20:14

  Sorry Dame, maar ik heb jou reactie faliekant gemist. De woorden sociaal (incluis Asociaal) is in mijn beleving is volledig gekaapt door de linkse politiek. Te pas en te onpas wordt het woord gebruikt om anders denkende schofferen. Met de borst vooruit verkondigen ze hun z.g. ⤽sociaal beleid⤝, dat als men het door analyseert voor geen kant klopt. Van links t/m rechts worden van hoog tot laag karikaturen en stereotypen gebruikt, dus wat dat betreft ben ik goed gezelschap. Ook jij gebruikt (onbewust?) een stereotype, ⤽typisch VVD-er⤝ dik, goed in het pak, vlinderdas, pijp en dure auto⤝. Alsof alle VVD`ers klonen van elkaar zijn.;)

  Hier op het log is het moeilijk om iemand als mens en/of op zijn daden te beoordelen, daar je hem alleen maar op zijn politieke voorkeur kan/mag beoordelen.  Maak melding

 102. VVD`er. Dat klopt en dat deed ik bewust om de onzin ervan te laten zien. Daarom had ik “typische VVD-er” ook tussen “” gezet.


  Maak melding

 103. Dominique Strauss-Kahn wordt bij het IMF vrijwel zeker opgevolgd door een topper uit Israël. Daarmee stappen ze van een traditie die dateert van vlak na WO-II…een Europeaan op het IMF en een Amerikaan op de wereldbank.

  Nu zou het iemand van een land met sterke economische groeipotentie moeten zijn. China lijkt geen kandidaat te hebben.
  ————

  Goeie zaak trouwens dat de nieuwe Nout van DNB fors minder gaat verdienen.


  Maak melding

 104. Bericht door dick, op 16 mei 2011 om 22:19
  @ VVD-er; figuur, stangen, simpel; welk vertekend wereldbeeld heb jij en hoe weinig respect heb je voor je medemens. Maak je echter geen zorgen lieverd, je moet wel heel wat meer weten om mij écht te raken. Tjonge wat ontlaad uitlachen soms nog meer dan lachen om Maradonna, Gullit en Gijp.
  ———–
  Het is erger dan ik dacht met je Snip & Snap humor: scheren.
  Kunstgebitten hoef je toch niet te poetsen?
  Tuurlijk je zit gevangen in een strop.
  Je obsessies die verwant zijn aan narcisme interesseren me geen ruk. Vertel die maar aan je vriend.
  Spannends? Uit jouw mond? Hahaha

  Dick.

  Alle ingredienten zijn aanwezig.

  Een narcistische persoonlijkheid:
  1. heeft een overmatig gevoel van belangrijk zijn (b.v. overdrijft eigen prestaties en talenten, verwacht ook als superieur te worden beoordeeld)
  2. zit vol met fantasieën over schoonheid, onbeperkt succes, macht
  3. gelooft dat hij/zij speciaal, of zelfs uniek is, en kan alleen maar begrepen worden door andere hooggeplaatste figuren met status
  4. verwacht grote bewondering van ??gewone?? mensen
  5. verwacht altijd een speciale behandeling of bejegening en verwacht altijd dat anderen zijn/haar wensen opvolgen
  6. gebruikt of misbruikt anderen altijd om eigen wensen te vervullen
  7. heeft geen of weinig empathisch vermogen zodat hij/zij altijd over de gevoelens en wensen van anderen heen stapt
  8. is meestal jaloers of denkt dat mensen jaloers op hem/haar zijn
  9. is meestal arrogant, hooghartig in zijn/haar houding, denkwijze en gedrag.  Maak melding

 105. Dat ben ik helemaal met je eens Drama. Wat was het ook alweer? Alles moet eerlijker? Hmm, hoe verbittert moet je zijn om zulke postings te doen.


  Maak melding

 106. Op de persoonlijke provocaties van met name VVD-er reageer ik in elk geval niet meer. Wou schrijven “gedurende dit onderwerp” maar vrees dat persoon in kwestie van het geprovoceer een onderwerp op zich heeft gemaakt. Zijn teksten zeggen me meer dan genoeg over zijn persoonlijkheid.

  Drama’s reactie begrijp ik niet. Doet voorkomen of ie ALLE pvda-stemmers over 1 kam mag scheren en niet MEER bij horen? Nou ja, die reactie laat ik wel staan in al zijn belachelijkheid.

  Derk, de kwak van kwik kwek en kwak provoceert alleen maar om te provoceren. Opnaaiien voor de fun, maar dat weten we al lang en ik accepteer hem zo. Omdat ik weet dat het verder een beste kerel is die ik vandaag nog ff ga bellen 😉


  Maak melding

 107. Kom net terug van een zeer interessant onderwerp. Dit gaat veel gevolgen hebben voor ons land en met name voor Zwolle. Meer dan voor ons gebied. Hebben we het nog niet eens (VVD-ers!) over de kosten! Het onderwerp…Deltaprogramma na Veerman.

  Ja menschen, dit is zo politiek as kan be.


  Maak melding

 108. Probleemanalyse van Truusje Weltevree 😉

  Liegen en leugens: pathologisch liegen of waanbeelden hebben

  Een leugentje om je bestwil is gauw verteld, bijvoorbeeld als te laat bent op een afspraak, maar er zijn ook mensen die zich aansluiten bij een sekte als de (PvdA) dan veranderd hun leven al gauw in één grote leugen. Dat er mensen zijn die hun hele leven veranderen in een leugen, komt gelukkig steeds minder vaak voor, doordat er door juiste berichtgeving, zich steeds meer mensen zich losmaken van deze sekte. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de notoire sekte leden. Het pathologisch liegen kan voortkomen uit een psychische aandoening, indoctrinatie en/of een persoonlijkheidsstoornis. Deze pathologische leugenaars zijn zich zeer wel bewust van hun leugens. Maar onder hen komen ook mensen voor die leiden aan wanen of pseudologia fantastica, zij denken dat ze de waarheid vertellen. 😮


  Maak melding

 109. Zit ik nu op een politiek log of ben ik in de behandelkamer van de psycholoog ? Vond hem wel sterk VVD`er, dat noemen ze toch met gelijke munt terug betalen?

  Zo nu over naar de orde van de dag, zoals Rouvoet *kuch* vandaag al aangaf; democratie is ruimte geven.


  Maak melding

 110. Een kleine bloemlezing over de (wij zijn sociaal!) (alles moet eerlijker) PvdA sekte. 😮

  14 mei 2011 02:21 Cohen: Migranten niet meteen alle burgerrechten geven PvdA-leider Job Cohen vindt dat Nederland niet goed is omgesprongen met migratie. Ook wil hij dat migranten pas gaandeweg alle burgerrechten krijgen.

  10 mei 2011 11:08 ‘Bos liet kabinet vallen om plaats te maken voor Cohen’ De PvdA heeft vorig jaar het vierde kabinet-Balkenende opgeblazen zodat Wouter Bos plaats kon maken voor Job Cohen als leider van die partij.

  1 mei 2011 11:17 PvdA viert verjaardag met zetelverlies in peiling Op de dag dat de PvdA haar 65-jarig bestaan viert, zakt de partij van Job Cohen verder weg in de peiling van Maurice de Hond.

  23 apr 2011 02:54 PvdA-gedeputeerde verzweeg miljoenenspeculatie Het bestuur van de provincie Groningen heeft cruciale informatie achtergehouden voor Provinciale Staten over miljoenenspeculatie met bouwgrond.

  19 apr 2011 08:43 Kritiek op PvdA-wethouder om bijstandsuitkeringen Verschillende fracties in de gemeente Rotterdam verwijten het college van de stad dat het niet heeft ingegrepen, toen duidelijk werd dat er een gat in de begroting voor bijstandsuitkeringen zich zou voordoen.

  19 apr 2011 08:15 Beleidsmedewerker Elatik huurt eigen stichting in Een beleidsmedewerker van stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik (PvdA) heeft de stichting waar hij voorzitter van is geweest ingehuurd voor een dure debattenreeks.

  15 apr 2011 10:22 Verzet Turks PvdA-Statenlid tegen verbod ritueel slachten Een Limburgs PvdA-statenlid van Turkse komaf gaat lijnrecht in tegen het standpunt van zijn partij over het verbod op ritueel slachten.

  12 apr 2011 03:31 Porno-publicist Myrthe Hilkens voor PvdA in Kamer De publicist en freelance journalist Myrthe Hilkens is dinsdag beëdigd als Tweede Kamerlid voor de PvdA.

  2 apr 2011 04:24 Plasterk: De Waal moet weg na bonusaffaire ING PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk vindt dat oud-FNV-voorman Lodewijk de Waal (ook PvdA) zich moet bezinnen op zijn positie als overheidscommissaris bij ING.

  29 mrt 2011 04:00 PvdA-gedeputeerde trachtte haar man uit de wind te houden De Drentse PvdA-gedeputeerde Anneke Haarsma heeft het niet-integer handelen van haar echtgenoot, gemeenteraadslid Jan van Dalen van Progressief Westerveld, proberen te verdoezelen.

  23 mrt 2011 05:46 PvdA en D66 willen ‘iets terug’ voor steun Libië-missie Oppositiepartijen PvdA en D66 willen in de toekomst iets terug voor hun steun aan de Nederlandse deelname aan de VN-resolutie, omdat gedoogpartij PVV de missie niet steunt.

  22 mrt 2011 01:24 PvdA’er betreurt oproep tot keurmerk publieke omroep PvdA-Kamerlid Martijn van Dam heeft spijt van zijn oproep tot een ‘keurmerk’ voor programma’s van de publieke omroep.  Maak melding

 111. @ Derk, Rouvoet die te links was omdat ze onder Zwolse Arie nog graag wat bij het CDA wilden wegsnoepen. Voor zover ik het begreep en heb gevolgd (amper) blijven ze toch de progressieve koers volgen.

  Kan Andreas R. zijn dochter weer in het gareel brengen.


  Maak melding

 112. 200 😀

  >:(>:(>:( Wat een slecht stuk, moest onderstaande link erbij halen om te zien wanneer dit debat is:

  GroenLinks zoekt steun bij CDA-dissidenten in asieldebat
  Kamerlid Tofik Dibi roept Kathleen Ferrier en Ad Koppejan op woord te houden en kritisch naar het kabinetsbeleid te kijken
  GroenLinks-Tweede Kamerlide Tofik Dibi komt met een motie die oproept af te stappen van de “willekeur” in de beoordeling van asielaanvragen. “Ik wil niet dat er onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen die hier zijn opgegroeid”, zegt de GroenLinkser tegenover nieuwssite NU.nl. Dibi wil de motie via een hoofdelijke stemming door de Kamer laten beoordelen. Dat wil zeggen dat ieder Kamerlid afzonderlijk zijn stem uitbrengt. Dibi rekent daarbij op de steun van CDA-dissidenten Ferrier en Koppejan.

  Ferrier en Koppejan hadden grote moeite met de deelname van het CDA aan een minderheidskabinet gesteund door de PVV. Uiteindelijk zijn zij akkoord gegaan, maar stelden ze met name het asielbeleid van dit kabinet uiterst kritisch zouden bekijken.

  Volgens Dibi is dit het moment waarop Koppejan en Ferrier hun woord moeten houden, zo meldt NU.nl.

  Lees meer bij NU: GroenLinks doet beroep op Ferrier en Koppejan in asieldebat
  de link VANDAAG 😮


  Maak melding

 113. De PvdA (verder aangeduid als politieke sekte) onder leiderschap van Job Cohen leeft bij de gratie van het tegen het kabinet-Rutte zijn. Zelf heeft Cohen geen enkel alternatief. Wat is de sekte eigenlijk opgeschoten met de wisseling Bos-Cohen?

  Vorig jaar katapulteerde Cohen zichzelf als leider van de politieke sekte die de boel bij elkaar ging houden. Zijn missie is faliekant mislukt. Cohen haalde bij de afgelopen 2e kamer verkiezingen minder zetels dan Wouter Bos, wat bij de GS verkiezingen niet verbeterde. Dus staat deze politiek sekte de komende jaren buitenspel, en is de veel bezongen missie om de boel bij elkaar te houden in het ronde archief belandt. Sterker nog: de politieke sekte is de tegenpartij geworden.
  Onze Job polariseert dat het een lieve lust is, en is bereid om tegen alle kabinetsvoorstellen te stemmen (ook waar hij het wel mee eens is) om het kabinet-Rutte in problemen te brengen.

  Cohen en zijn sidekick Marleen Barth (ja inderdaad,??die van dat scheefwonen) bl?ren te pas en te onpas dat Rutte de ⤽kwetsbaren⤝ de crisis laten betalen en dat het eerlijker 🙂 moet in Nederland. Maar om het geglibber nog wat onduidelijker te maken, hoor je Cohen er ook niet meer over dat ⤽de PVV is een verderfelijke partij⤝ zou zijn, maar gilt hij nu over het feit dat de PVV zijn linkse plannen heeft laten vallen. Dat is helemaal curieus: eerst was Wilders te rechts, en nu is hij niet links genoeg. Wie het weet mag het zeggen. 🙂

  Wat betekend het bovenstaande: deze politiek sekte heeft niets te bieden. Zelf de als notoire opperleugenaar bekend staande hoofdsekte lid Frans Timmermans had in een programma van de publieke omroep een déjà vu toen hij bedeesd toegaf, dat het alleen tegen het kabinet zijn wel heel weinig is, en dat er snel nagedacht moet worden binnen zijn politieke sekte wat eigenlijk hun alternatief is voor Nederland.  Maak melding

 114. Bericht door dick, op 17 mei 2011 om 18:36
  @ Derk, Rouvoet die te links was……..

  Vandaar dat ik die man niet mocht/mag 😉


  Maak melding

 115. ‘T is dat je weggaat Derk, anders was het misschien wel weer eens handig geweest voor iedereen, om de verschillen tussen links en rechts neer te zetten 😮


  Maak melding

 116. Ik vind dat verschil links-rechts eigenlijk steeds ouderwetser worden. Op heel veel onderwerpen lopen de meningen dwars door de zogenaamde linkse en rechtse partijen heen.


  Maak melding

 117. Klopt dame daarom zou je net al met kwartetten de kaarten eens moeten schudden en opnieuw opzoek gaan naar die 4 die bij elkaar horen.


  Maak melding

 118. Nu mooi de verschillen tussen links (Mies) en rechts (Duys) bij DWDD. 😀 VARA & AVRO botste als de sodemieter haha. Duys zit er trouwens, maar is niet meer in staat geïnterviewd te worden. Nu beelden, waarom Duys rechts was….


  Maak melding

 119. Om niet alles te laten verworden tot een eenheidsworst, en er nog wat te kiezen moet zijn, is de term links / rechts niet zo slecht gekozen. Al zou je hem maar gebruiken al ⤽richtingaanwijzer⤝

  Linkse partijen worden vaak als⤝progressief en vooruitstrevend⤝ 🙂 bestempeld. Zij hebben ook vaak als doel de samenleving rechtvaardiger temaken. Deze partijen hebben de volgende doelen
  *Staatsbemoeienis op sociaal-economisch gebied, bijvoorbeeld het vaststellen van minimumloon.
  *Geen bezwaar tegen belastingverhoging in ruil voor een hogere sociale zekerheid, bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen worden betaald uit een belastingverhoging.
  *Voorstanders van een verzorgingsstaat, de overheid heeft de taak om de burger te verzorgen van de wieg tot het graf.
  *Democratisering van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld de arbeiders in fabrieken krijgen medezeggenschap.
  *Nationalisatie van de productiemiddelen, bijvoorbeeld grote bedrijven worden eigendom van de staat en de winsten worden verdeeld onder de arbeiders.
  *Nivellering, iedereen moet gelijke kansen krijgen zodat de grote verschillen tussen rijk en arm verdwijnen, bijvoorbeeld in het onderwijs.
  *Niet al te veel geld uitgeven aan de verdediging, bijvoorbeeld een kleiner leger.
  *Meer geld uitgeven aan bijvoorbeeld ontwikkelingshulp.

  De rechte partijen worden vaak bestempeld als ⤽conservatief.⤝ 😮 Zij willen de samenleving niet veranderen omdat ze die al rechtvaardig vinden. Deze partijen delen vaak de volgende doelstellingen:
  *Geen staatsbemoeienis, op sociaal-economisch gebied, maar geestelijke, politieke en economische vrijheid van burger en bedrijfsleven.
  *Geen belastingverhoging voor de burger en het bedrijfsleven, want dat hindert alleen maar de vrijheid van keuze van de burger en het bedrijfsleven.
  *De overheid hoeft niet voor alles te zorgen. De taak van de overheid ligt in hoofdzaak bij het handhaven van en toezicht houden op recht en orde.
  *Democratisering van het bedrijfsleven moet niet te ver gaan, want dat hindert een goede bedrijfsvoering.
  *Geen nationalisatie, integendeel. De productiemiddelen moeten in handen zijn van particulieren. Doel is winst maken. Dat kunnen particuliere bedrijven beter dan staatsbedrijven. Door winst te maken, ontstaat er werkgelegenheid, koopkracht, welvaart en welzijn. Verschil in beloning verhoogt de motivatie en de inspanning. Men wil beloning naar prestatie. Nivellering moet je dus vermijden.
  *Wel geld uitgeven aan een goede verdediging van het land.
  *Ontwikkelingshulp is belangrijk maar niet een hoofddoelstelling.

  In het kort zou je kunnen zeggen dat het hoofdverschil zit in de rol die de staat zou moeten spelen in het beschermen van de zwakken in de samenleving. Rechtse partijen vinden in tegenstelling tot de linkse partijen dat er zoveel mogelijk moet worden overgelaten aan het particulier initiatief.  Maak melding

 120. Nou Dick op je wenken bediend!

  @VVD?r bij punt 4 (links) gaat het fout, zij die de arbeiders zouden helpen, maken nu onderling ruzie


  Maak melding

 121. @ VVD-er in welk hok past D’66 dan en is de koers van GL strak links? Als het allemaal zo abstract was… Je zult bij punten als staatsbemoeienis natuurlijk zeer uiteenlopende beschrijvingen lezen in de partijprogramma’s. Dan nog de manier waarop e.e.a. gepraktiseerd wordt. Volgens mij komt dat links-rechts troelala vooral in verkiezingstijd goed uit om verschillen te accentueren.


  Maak melding

 122. ****Nationalisatie van de productiemiddelen, bijvoorbeeld grote bedrijven worden eigendom van de staat en de winsten worden verdeeld onder de arbeiders.****

  Derk, wanneer mijn bedrijf(je) genationaliseerd zou worden, kap ik er gelijk mee 😉
  en ga aan de uitkeringslurf liggen. V.w.b. winst verdeling: mijn mensen delen al jaren binnen een bepaald % mee in de winst. Daar heb ik die sekte leden niet voor nodig.  Maak melding

 123. @VVD`er waarom dacht jij dat ik mijn LTD op Cyprus heb onder gebracht? Ik ga geen 63% belasting betalen kom nou. Daar over het geheel gewoon 10% dat is nog een sociaal 🙂 ook degene die daar minder of meer verdienen betalen gewoon die 10%


  Maak melding

 124. ik knok voor mijn geld en over het algemeen verdien ik het juist an buitenlandse gasten die van mij een product kopen wat in het buitenland ligt. Moet ik die ruif hier dan vol gaan gooien?


  Maak melding

 125. Er is nog hoop voor sekteleden via deprogrammering. 😀

  Mensen die uit een bepaalde politieke sekte willen stappen, kunnen terecht bij een deprogrammeur.

  ‘Politieke sekten zijn in ons land een verborgen probleem en je raakt erin verstrikt voordat je het zelf beseft’, zegt een anoniem sektelid die jaren lang geïndoctrineerd was. ‘Op een gegeven moment sta je als sektelid niet meer open voor informatie van buitenaf. Dat herken je aan de gekunstelde glimlach op zijn gezicht en de lege blik in zijn ogen. Op subtiele wijze verliest hij zijn identiteit en krijgt vervolgens de identiteit van de sekte aangemeten.’ Je loopt willoos rond met een rode roos, vaak onder zingen van de internationale. 😮


  Maak melding

 126. Vind ik ook VVD`er ik betaal al genoeg hier 60% per liter brandstof naar de staat, ik hou van een rokertje hier ook minimaal 60% naar de staat. Enzo is er veel meer dat ik moet betalen, oke en ander ook maar ik verdien mijn geld in het buitenland en als ik wil aankloppen voor bv hulp in huis omdat mijn vrouw ziek is moet ik alles betalen hoppaaa 37 euro per uur en de buurvrouw krijgt alles gratis……….>:(


  Maak melding

 127. Derk even off topic, ik lees op het chat log dat je er een tijdje tussen uit gaat (vakantie)
  Ik wens een fijne tijd, en geniet er van. 😀


  Maak melding

 128. Was het eens met Dame

  Ik vind dat verschil links-rechts eigenlijk steeds ouderwetser worden. Op heel veel onderwerpen lopen de meningen dwars door de zogenaamde linkse en rechtse partijen heen.

  toen dat wiki-lijstje. Had ik overigens nog nooit gezien, maar op wiki staat ook een mooi schema met beschrijving over progressief en conservatief…links en recht….dat schema hebben we hier wel eens besproken met lokale (ietwat verontwaardigde) D’66-ers (gemeenteraadsleden). Voor de laatste gem.raadsverkiezingen.


  Maak melding

 129. Maar waarom er nu weer bij herhaling kinderachtig geprovoceerd moet worden met “sekte-zus sekte-zo”? Jammer? Neuh, aard van ’t beesie schijnbaar.


  Maak melding

 130. Dick wat is het verschil tussen iets benoemen als sekte of TeleToeRoeperT of blonde kwast ect ect?

  Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten.


  Maak melding

 131. Heb ik wat gemist? Kaatsen? Blonde kwast?

  TeleTroepToeTerT is een op waarheid gebasseerde ludiek bedoelde bijnaam. De VVD-ert lijkt een hele filosofie te hebben ontwikkeld gekopieerd om de PvdA met een sekte te vergelijken. Lachwekkend? Mag je vinden, ik vind het niveautje HAVO-2. Maar vooruit, omdat het mag 😉


  Maak melding

 132. Zeker wanneer je links koppelt aan progressief en rechts als conservatief, is de stelling behoorlijk belegen. Het klopt voor de tijd van de vorming van de verzorgingsstaat, hoewel ook het CDA en zijn vorolopers daar een aardig steentje aan hebben bijgedragen. Nu deze staat en om allerlei redenen hervormd moet worden, zijn de posities niet meer zoals die van toen. Eens met Dick dat een partij als GL niet in te delen in de simpele categorieën links-rechts. SP en PvdA zouden met evenveel recht conservatieve (want behoudende) partijen genoemd kunnen worden.
  Ik denk dat de links-rechts-discussie vooral gevoerd wordt om te simplificeren en met enkele oneliners de andere partij in een hoek te zetten. Bovenstaand gebeurt dat veelvuldig door beide ‘kampen’.


  Maak melding

 133. Met die stelling bedoel ik de definitie van VVD`er over rol van de staat. Ik kon mijn reactie m?t quote niet gepost krijgen. Kennen jullie dat probleem ook, dat een lange posting blijft hangen?


  Maak melding

 134. Algemene informatie.

  Goh,??laat ik in mijn onschuld nu denken dat de uitdrukking ⤽schud eens met je hoofd??misschien komt dan alles weer op een rijtje⤝ gebaseerd is op ⤽ je heb het fout⤝ .

  Maar ja??. Waar heb ik het over met mijn 2 Havo, geen partij voor tegenover zoveel intellect. :'(


  Maak melding

 135. Bericht door Dame, op 17 mei 2011 om 21:51
  Ik denk dat de links-rechts-discussie vooral gevoerd wordt om te simplificeren en met enkele oneliners de andere partij in een hoek te zetten. Bovenstaand gebeurt dat veelvuldig door beide ‘kampen’.

  Klopt, enig idee hoe dat tot stand is gekomen? 😉


  Maak melding

 136. Dame, van headbangen krijg je alleen maar hoofdpijn. Maar wat mij opvalt is, dat je aardig kunt redden met de hedendaagse uitdrukkingen. 8)


  Maak melding

 137. Dat komt omdat ik me dagelijks onder ‘hippe’ ambtenaren begeef, VVD`er.:P Anderzijds is het woord headbangen al weer enkele decennia oud. Jij nog niet?


  Maak melding

 138. Assie, ik krijg last van maagzuur wanneer ik alles wat hierboven staat teruglees. De vraag ‘wie er begonnen is’ vind ik eigenlijk niet zo interessant. Belangrijker is ‘wie er ophoudt met persoonlijke aanvallen en bashen’. Laten we elkaar weer lekker bestoken met inhoudelijke argumenten over zaken die er toe doen in plaats van theoretische discussies wie de schuld heeft van alles wat fout is gegaan dan wel fout gaat in Nederland.


  Maak melding

 139. Dame, het woord ⤽hedendaags⤝ slipte er tussen door, maar in de jaren zestig was deze ⤽jonge man⤝ nog niet lijfelijk aanwezig.;)


  Maak melding

 140. Rennies helpen je wel van het maagzuur af Dame als je terugleest wat hierboven staat maar als je alles terugleest dan denk ik niet dat Rennies je van dat maagzuur afhelpen. Met jouw laatste zin ben ik het eens maar denk niet dat dat hier zal gaan gebeuren.


  Maak melding

 141. Assie, (als ik je zo mag noemen?) ik probeer terughoudend te zijn, maar al ze mij provoceren kan zelf ⤽ mama⤝ Dame mij niet tegen houden. 😉 Ik schat in, dat jij de zelfde karaktertrek hebt.


  Maak melding

 142. Goedenmorgen, mede denkers (en dromers op ’t andere log). Knap dat je hier intellect hebt ontwaard VVD-er 😉 Wees er echter van verzekerd dat niet iedereen zichzelf overschat. Ook staat niet iedereen even gefrustreerd in het leven. Gewoon de situatie accepteren en proberen dagelijks te leren, bevalt mij in elk geval uitstekend. Verder? Verder gewoon genieten van zoveel mogelijk zaken die op je pad komen.


  Maak melding

 143. Vond de smeergeld-affaire (eindigd vast ook politiek) van Philips in Polen, gister interessant. En kwam met een VVD-collega (al filosoferend) tot de slotsom dat voor heul veul mensen de wereld draait om:

  – Invloed

  – Belangen

  – Macht….dat sommigen dat zelfs als doel schijnen na te jagen 😮


  Maak melding

 144. Van diezelfde collega is deze, door mij omgebouwde, kreet:

  Veel informatie leidt niet altijd tot meer inzicht 😀

  Of is deze té off-topic voor ’t politieke 🙁


  Maak melding

 145. Vastgoedsector fraudeert voor miljoenen DEN HAAG .

  De Belastingdienst heeft bij ruim zeshonderd bedrijven in de vastgoedsector voor in totaal 330 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd. Dat maakte het ministerie van Financiën woensdag bekend. De fiscus deed bijna 1300 onderzoeken in bedrijven die zich bezighouden met projectontwikkeling, bouw, koop en verkoop van panden. In de helft van de gevallen werden er onregelmatigheden geconstateerd. In totaal vond de Belastingdienst voor 1 miljard euro aan verzwegen omzet.

  Als er over ,,,GEPEUPEL,, wordt gesproken, is dit ouwe jongens krentebrood gehalte elke zondagmorgen te bewonderen in Business
  Class.
  😮


  Maak melding

 146. Veel informatie leidt niet altijd tot meer inzicht

  😀 Dick, niemand kan zeggen dat jij niet aan zelfreflectie doet. 😉


  Maak melding

 147. Maar uh, vond het wel interressant Zwolse’s laatste post te laten staan zonder commentaar: de 3e vastgoedoplichtingszaak in relatief korte tijd…in ons kikkerlandje…wie betalen? Waar stemt dat spul op 😮


  Maak melding

 148. bron: Stentor.nl :

  De Algemene Rekenkamer luidt de noodklok over de controle op subsidieverstrekking bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 54 procent van de 4400 subsidies met een totaalwaarde van 2,3 miljard euro constateerde de Rekenkamer één of meer tekortkomingen.

  Omdat het subsidiebeheer bij het ministerie van VWS al twaalf jaar niet op orde is, kondigde de Rekenkamer begin april formeel bezwaar aan tegen de uitgaven op het departement van minister Edith Schippers.

  Ook de bedrijfsvoering op het ministerie van Defensie leidt al jaren onder onvolkomenheden. Dit jaar zijn het er 22, eentje minder dan vorig jaar. Nog altijd is er bij Defensie in het financieel beheer en het materieelbeheer veel niet op orde.

  Ambtenaar declareert de gekste dingen
  Wat heeft een ambtenaar aan een door de baas betaalde cursus meditatie? Aan een cursus homeopathie voor dieren, of een cursus glas-in-lood-zetten?

  Het is, naar maatstaven van de Algemene Rekenkamer, klein leed op de totale rijksuitgaven van 237,6 miljard in 2010. Verreweg het grootste deel van die uitgaven, 99,66 procent, is rechtmatig.

  Toch beslaat het restant nog altijd meer dan 800 miljoen euro, en dat is nog altijd veel geld, zei voorzitter Saskia Stuiveling van de Rekenkamer gisteren.

  ——————————————————-
  d’r is nog genoeg te bezuinigen  Maak melding

 149. Tikte ie terug? Mark noemt het een onverantwoorde opstelling van zijn regeringsmaat.

  Geert heeft de aandacht hier wel geraffineerd van de 3e vastgoedoplichtingszaak afgehouden. Hoe zou het overigens met de oplichterspraktijken van Philips in Polen zijn? @ Zwolse, heb je Jan Remmers al gelezen tussen de nieuwstopics; lachen 😀


  Maak melding

 150. ‘Donner hield cijfers over huren achter’
  Donderdag 19 mei 2011 | 19:28 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 19 mei 2011 | 19:49

  De PvdA denkt dat minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) cijfers heeft achtergehouden van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.

  In het debat woensdag over de ruimere mogelijkheden voor verhuurders om huurprijzen te verhogen, zei Donner dat hij nog op die cijfers wachtte.

  Cijfers naar ministerie.

  “Maar ik heb vandaag met het Fonds gebeld en dat heeft mij bevestigd dat die cijfers eerder deze maand al naar het ministerie zijn gegaan”, aldus Jacques Monasch van de PvdA donderdagavond.

  Het gaat om cijfers over de effecten van de wijzigingen die Donner wilde doorvoeren. ,,Het is een doodzonde als hij ze heeft achtergehouden”, aldus Monasch, die komende dinsdag een zogenoemd ‘interpellatiedebat’ met de minister gaat aanvragen om duidelijkheid te krijgen. Monasch voelt zich in zijn vermoeden gesterkt door een bericht in de NRC van donderdag.

  Herziening
  Donner gaat zijn voorgenomen wijziging van het woningwaarderingsstelstel al wel herzien, beloofde hij woensdag na tegenstand van een meerderheid van de Tweede Kamer. Hij hoopt begin juni met bijgeslepen plannen te komen.

  Hij wilde de zelfstandige woningen die vallen onder het woningwaarderingsstelsel met ingang van 1 juli van dit jaar 25 basispunten extra toekennen om de verruiming voor de verhuurders mogelijk te maken. Die zouden daardoor dan beter kunnen investeren.

  De prijzen van huizen in aantrekkelijke gebieden of gebieden met minder woningen, zouden daardoor als vanzelf beter kunnen aansluiten op de realiteit. Volgens Donner konden corporaties ‘in theorie’ de huren met 120 euro per maand verhogen, maar staat wel vast dat ze dat heus niet allemaal zomaar gaan doen.

  Donners eigen CDA begreep het voorstel niet en de PVV wil niet dat de maatregel landelijk is, maar alleen in aangewezen ‘schaarstegebieden’ geldt. Daarmee was een meerderheid voor het voorstel van de baan.

  Monasch zei woensdag nog dat de onderbouwing van de plannen op drijfzand was gebaseerd en dat de Kamer zo niet fatsoenlijk kon beslissen.  Maak melding

 151. Grieks drama in coalitie

  Theater of tegenstelling?… PVV fel gekant tegen Griekenland steun… Wilders verwijt VVD bangmakerij… Pechtold: ‘Als je het er niet mee eens bent, trek dan stekker uit gedoogkabinet’ … Roemer loopt boos weg uit debat met Wilders vanwege beledigende uitspraak  Maak melding

 152. 😮 Stem kwijt, een dropshot wil nog wel eens helpen.

  Maar ik denk dat dat spul wel graag alle mogelijkheden wil aangrijpen om hun invloed, macht en ‘doen en laten’ zo te houden.


  Maak melding

 153. Nog wat ontopic Assie? De laatste onderwerpen zijn uit mijn hoofd en ff kopietje:

  Rekenkamer

  Grieks drama in coalitie
  Theater of tegenstelling?… PVV fel gekant tegen Griekenland steun… Wilders verwijt VVD bangmakerij… Pechtold: ‘Als je het er niet mee eens bent, trek dan stekker uit gedoogkabinet’ … Roemer loopt boos weg uit debat met Wilders vanwege beledigende uitspraak

  Vastgoedoplichters voor de 3e keer


  Maak melding

 154. Ach Dick.

  Laten we maar blij zijn dat assendorper niet stemt, alleen beetje roeptoeteren,kan geen kwaad en brengt verder geen schade aan,want heb toch een donkerbruin vermoeden ,mocht die ooit wel gaan stemmen,zal het waarschijnlijk zijn op de partij die zich vandaag in het huis van de democratie ,het beledigende karakter met zijn wangegedrag heeft tentoongesteld.Dit past geheel in de lijn van veel geschreeuw en weinig wol.


  Maak melding

 155. Zonder te stemmen word je gewoon in een hokje geduwd door iemand die lid is van de PvdA-sekte. Door af te geven op de PvdA word je meteen bij de PVV ingedeeld. Bah, van dat soort mensen die zo oordelen moet ik van op de pot.


  Maak melding

 156. Hé VVD-vriend! Wilde vandaag al posten waar je bleef. Heb jij nog wat over:
  Rekenkamer

  Grieks drama in coalitie
  Theater of tegenstelling?… PVV fel gekant tegen Griekenland steun… Wilders verwijt VVD bangmakerij… Pechtold: ‘Als je het er niet mee eens bent, trek dan stekker uit gedoogkabinet’ … Roemer loopt boos weg uit debat met Wilders vanwege beledigende uitspraak

  Vastgoedoplichters voor de 3e keer  Maak melding

 157. Bericht door VVD`er, op 19 mei 2011 om 22:40
  Oogkleppen en een rooie waas.

  Als dat soort volk het voor het zeggen krijgt VVD’er dan raak ik mijn stemrecht kwijt omdat ik het verdom om op de PvdA te stemmen.:)


  Maak melding

 158. Vond het wel vriendelijk overkomen VVD-er, eens een keer wat anders. Heb zelf ook genoeg vrienden en natuurlijk zelf gekozen. Zou wat zijn als ze je werden opgedrongen. Maar ik vind het in elk geval tof dat je er weer bent.


  Maak melding

 159. Als dat soort volk het voor het zeggen krijgt VVD’er dan raak ik mijn stemrecht kwijt omdat ik het verdom om op de PvdA te stemmen.

  Och Assie, maak je niet druk: “Dit past geheel in de lijn van veel geschreeuw en weinig wol.”  Maak melding

 160. @ Dame, de … lieten meerdere mogelijkheiden open. Maaruh, mijn leeftijd moet je toch in kunnen schatten na onze ontmoeting.

  🙂 Maak je geen zorgen, een slogan zijn mijn nachtrust niet beïnvloeden. Wel lief dat je em nog even invult, want ik kom het me niet meer herinneren. Geloof overigens (zo 1, 2, 3) niet dat ik vrienden heb die lid van de VARA zijn…oh ja, mijn broertje. Zijn vrouw was het er ook niet heulemaal mee eens.


  Maak melding

 161. 😮 Ernstig, zie het pas 5 uur na ’t posten:

  een slogan ZAL mijn nachtrust niet beïnvloeden.

  kom=natuurlijk koN…komt vast door de voorbereidingen van het zeer efficiënte en effectieve overleg. Waar achteraf nog een 2e onderwerp uigekleed kon worden in 1,5 uur. Omdat het zo uitkwam met dit gezelschap.


  Maak melding

 162. Klaas Knot wordt de nieuwe Nout W. Hij is hoog ambtenaar bij min.fin., hoogleraar.

  Joop: Uiteenlopende reacties … SP-Kamerlid Irrgang: Knot is de vertegenwoordiger van nieuwe, echt heel andere generatie dan Wellink … Hoogleraar economie Eijffinger: Hij komt rechtstreeks van het ministerie, hij moet bewijzen dat hij nee kan zeggen tegen de politiek … Topambtenaar ministerie van Financiën volgt Nout Wellink op. Wellink gaat deze zomer met pensioen
  Klaas Knot (44), topambtenaar op het ministerie van Financiën, wordt de nieuwe president van DNB. Dat meldt RTL Z. Knot volgt van Nout Wellink op, zie deze zomer met pensioen gaat. Knot wordt voor zeven jaar benoemd. Hij was voorgedragen door de raad van commissarissen van DNB.

  Knot is nu nog plaatsvervangend Thesauriër Generaal en directeur financiële markten op het ministerie van Financiën. Ook is hij hoogleraar Geld en Bankwezen in aan de Rijksuniversiteit Groningen. Knot werkte eerder bij DNB, het IMF, en de Pensioen en Verzekeringskamer, aldus RTL.

  De NOS meldt dat Knot de jongste president in de geschiedenis van de DNB is. Hij was op het ministerie van Financiën nauw betrokken bij de plannen om de bedrijfscultuur bij DNB te verbeteren.

  Update 13.45

  Op de benoeming van Knot zijn uiteenlopende reacties gekomen, zo meldt de Volkskrant. SP-Tweede Kamerlid Ewoud Irrgang zei in het Radio 1 Journaal:

  “De keuze voor Klaas Knot is een goede. Hij heeft monetaire ervaring, werkt nu al enige tijd bij Financiën en heeft bij de DNB gewerkt, wat tegelijk een risico is. Na Icesave, DSB en ABN AMRO moet er wel wat veranderen in het toezicht van de DNB. Ik ken hem vooral uit politiek Den Haag waar hij op de achtergrond een belangrijke rol speelde. Hij is de vertegenwoordiger van een nieuwe, echt heel andere generatie dan Wellink.”

  Hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger van de Universiteit van Tilburg is minder positief.

  “Deze benoeming is niet fraai. De belangrijkste kwaliteit van een centralebankpresident is zijn politieke onafhankelijkheid. Dat staat vastgelegd in de bankwet. Klaas Knot komt rechtstreeks van het ministerie van Financiën. Voorgangers hadden altijd een tussenperiode waarin ze afstand konden nemen van de politiek. Ik zeg niet dat dat niet kan, maar Knot zal moeten bewijzen dat hij nee kan zeggen tegen de politiek.”

  RTL: Knot (44) nieuwe president DNB

  NOS: Klaas Knot nieuwe president DNB  Maak melding

 163. De PvdA in Zwolle en het bestuursakkoord

  Aan de leden van de Partij van de Arbeid in Zwolle 20-05-2011

  Beste partijgenoten,

  Het bestuursakkoord dat op 21 april jl. is ondertekend door de onderhandelaars van het Rijk, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen, heeft de afgelopen weken geleid tot veel discussie en zware kritiek. Die kritiek komt vanuit diverse politieke partijen van links tot rechts, maar ook vanuit maatschappelijke organisaties, zoals de vakbeweging. De PvdA deelt deze kritiek.

  Wat is er aan de hand? In het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV is vastgelegd dat er de komende jaren ?? 18 miljard op de overheidsuitgaven moet worden bezuinigd en dat die bezuinigingen vooral moeten worden gevonden bij de overheid en de sociale voorzieningen.

  Binnen de overheid leveren de gemeenten enkele miljarden in door een korting op het Gemeentefonds en door het overhevelen van taken, terwijl er fors gekort wordt op de bijbehorende budgetten. Binnen de sociale voorzieningen gaat het om enorme bezuinigingen (ca. ?? 2 mld.) op de onderkant van de arbeidsmarkt via de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (beslaat de Sociale Werkvoorziening, Wajong, Wet Werk en Bijstand/Wet Investeren in Jongeren) die de gemeenten moeten uitvoeren. Verder gaat de Jeugdzorg in 2016 in zijn geheel over naar de gemeenten (met een korting van ?? 300 mln.) en wordt de functie begeleiding van de AWBZ overgeheveld naar de WMO, waarmee dit ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt.

  De afgelopen maanden is er lang en hard onderhandeld over het bestuursakkoord. Daarbij was van meet af aan duidelijk dat voor het kabinet de ?? 18 mld. en de invulling niet ter discussie stonden: het ging slechts om de vraag hoe de bezuinigingen en over te hevelen taken door de andere overheden zouden worden uitgevoerd. Dit laatste is cruciaal als vertrekpunt bij de beoordeling van het bestuursakkoord: de uitkomst moest en zou passen binnen het regeer- en gedoogakkoord.

  Al snel werd duidelijk dat de opstelling van het kabinet vooral de gemeenten, maar ook de provincies, in grote problemen zal brengen door het overhevelen van taken zonder dat daar voldoende budget tegenover staat. In veel gemeenteraden zijn daarover moties aangenomen, waarin deze overheveling werd afgewezen. In Zwolle hebben wij als PvdA-fractie begin dit jaar het initiatief genomen tot zo??n motie die met grote meerderheid (alleen de VVD was tegen) is aanvaard.

  Het bestuursakkoord zoals het er nu ligt, is voor de Zwolse PvdA-fractie niet aanvaardbaar. Er zitten zeker goede elementen in (gemeenten krijgen op bepaalde onderdelen meer beleidsvrijheid), maar de financiële gevolgen zijn gigantisch. Dat geldt vooral voor de maatregelen op het terrein van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. De kortingen die het Rijk hier naar de gemeenten doorschuift, zijn niet op te vangen, tenzij er miljoenen extra zouden worden bezuinigd binnen de gemeentelijke begroting.
  Onze fractie heeft dan ook een motie opgesteld waarin wordt uitgesproken dat het bestuursakkoord onder deze omstandigheden moet worden afgewezen. De motie wordt behandeld in een raadsdebat dat op 30 mei a.s. wordt gehouden. Wij zijn bezig voor ons standpunt zoveel mogelijk steun binnen de raad te mobiliseren.

  Tegenstanders verwijten de PvdA dat wij niet willen bezuinigen en dat we met het afwijzen van het bestuursakkoord nog meer ellende over de gemeenten afroepen, omdat het Rijk dan helemaal zijn gang kan gaan.

  Wat dat eerste betreft: het is niet juist, noch landelijk, noch plaatselijk.

  Ons landelijke verkiezingsprogramma 2010 gaat uit van ?? 12 mld. bezuinigingen en in de kabinetsonderhandelingen van vorig jaar was zelfs ?? 15 mld. bespreekbaar. Harde voorwaarde daarbij was uiteraard dat er bij de bezuinigingen keuzes zouden worden gemaakt die sociaal verdedigbaar zouden zijn en het economisch herstel niet zouden schaden. De PvdA zette daarom in op herziening van de hypotheekrenteaftrek, invoering van de kilometerheffing, verkleining van inkomensverschillen en het beter laten functioneren van de overheid. Dat zijn duidelijke keuzes die leiden tot besparingen, maar de rekening niet eenzijdig leggen bij de mensen met de laagste inkomens. En die ook niet leiden tot het onverantwoord doorschuiven van taken naar gemeenten. Een kleinere overheid is geen doel op zich, het gaat vooral om een overheid die haar werk beter doet. Daar hebben burgers en bedrijven echt iets aan.

  Ook in Zwolle moet de gemeente fors bezuinigen, maar wat de PvdA betreft gebeurt dat met behoud van ons sociale gezicht en met verstand. Dat betekent: niet bezuinigen op armoedebeleid, zorg en jeugd, maar wel op onder andere de ambtelijke organisatie, op cultuur en op het beheer van de openbare ruimte. Bovendien willen we geen zaken afbreken die later met veel geld moeten worden hersteld.

  Het aanvaarden van het bestuursakkoord ??om erger te voorkomen?? spreekt ons al helemaal niet aan. Het akkoord zoals het er nu ligt, deugt wat ons betreft gewoon niet en de oorzaak daarvoor ligt niet bij de gemeenten of de onderhandelaars van de VNG, maar in Den Haag: bij het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV. Dat akkoord kunnen de gemeenten uiteraard niet veranderen, maar wij kunnen wel als gemeenteraad aangeven dat de uitvoering van het bestuursakkoord voor de gemeente onaanvaardbare consequenties heeft. Als dat verzet vanuit vele gemeenten leidt tot het afwijzen van het bestuursakkoord door de ledenvergadering van de VNG op 8 juni a.s., is dat niet het einde van de wereld, maar een duidelijk signaal aan het kabinet – en de coalitie – om opnieuw met de gemeenten om de tafel te gaan en te komen tot een voor alle partijen aanvaardbaar verhaal. Dat is een kwestie van politieke wil.

  Het afwijzen van het bestuursakkoord is voor ons een middel om tot een beter resultaat te komen. De Zwolse raadsfractie van de Partij van de Arbeid zal er in samenwerking met anderen alles aan doen om aan dat doel bij te dragen. Wij houden u op de hoogte.

  Met vriendelijke groet,
  namens de PvdA-fractie,

  Jan Slijkhuis,
  wnd. fractievoorzitter  Maak melding

 164. 😮 Vrees. Dacht dat ze dat alleen op zondag deden. Geert heeft de Christenen in de VS overigens aardig opgenaaid:

  Ook een opvallende: Wijffels (CDA): Statenleden, stem niet op coalitiepartijen
  CDA-prominent en oud-informateur ‘bijzonder ontevreden over volledig ontbreken duurzaamheidsagend”: Stem op onafhankelijk kandidaat Ruud Koornstra
  CDA-prominent en oud-informateur Herman Wijffels roept Statenleden op om maandag bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op een van de coalitiepartijen te stemmen. Dat meldt NRC Handelsblad. Wijffels is bijzonder ontevreden over het “volledig ontbreken van een duurzaamheidsagenda” bij dit kabinet.

  In NRC raadt Wijffels de Statenleden aan om te stemmen op Ruud Koornstra, een onafhankelijke senaatskandidaat, die zijn eigen agenda ‘groen-rechts’ noemt. Koornstra is met steunverklaringen van oppositiepartijen op het stemformulier van alle twaalf provincies gekomen.

  ========

  Hier op ’t log? Staat dit al een tijd open:

  Rekenkamer’s reactie

  Grieks drama in coalitie
  Theater of tegenstelling?… PVV fel gekant tegen Griekenland steun… Wilders verwijt VVD bangmakerij… Pechtold: ‘Als je het er niet mee eens bent, trek dan stekker uit gedoogkabinet’ … Roemer loopt boos weg uit debat met Wilders vanwege beledigende uitspraak

  Vastgoedoplichters voor de 3e keer  Maak melding

 165. Geert heeft de Christenen in de VS overigens aardig opgenaaid in Amerika en Canada (moest er achter)…ze zouden ten strijde moeten gaan tegen de Islam…tja.


  Maak melding

 166. Als de VNG het Bestuursakkoord Rijk-Provincies-Gemeenten-Waterschappen afwijst, dan valt het kabinet terug op de voornemens uit het Regeerakkoord, die voor gemeenten vele malen slechter uitpakken dat het akkoord waarvoor de VNG nu stevig heeft onderhandeld. De enige hoop is dat de uitslag van de Eerste Kamerverkiezing van a.s. maandag deze coalitie geen meerderheid geeft.


  Maak melding

 167. Voor gemeenten is het wel een duivels dilemma, Dick. Wijs je het akkoord inclusief de bereikte onderhandelingsresultaten af in de hoop op een nog beter resultaat maar met het risico dat het uiteindelijk vele malen slechter wordt of accepteer je het akkoord.
  Voor zover ik weet onderhandelt de VNG op dit moment met man en macht te om de bezuiniging op de sociale werkvoorziening kleiner te maken. Of het lukt is de vraag. Als het lukt dan is de tweede vraag waar het Rijk dan verder op gaat bezuinigen om de 18 miljard te realiseren. Ik vrees dat we daar ook niet blij van gaan worden. 18 miljard is gewoon een ontstellend hoog bedrag op de gehele Rijksbegroting.


  Maak melding

 168. VVD trekt handtekening terug

  Kamerlid Boris van der Ham ziet geste naar SGP: ‘Het is ongekend, verbazingwekkend en teleurstellend’
  Fred Teeven, staatssecretaris van Justitie heeft de handtekening van de VVD weggehaald onder het wetsvoorstel om godslastering niet meer strafbaar te stellen. Dat liet hij zaterdagavond weten in Nieuwsuur. Met deze actie laten de liberalen D66 in de kou staan MET WIE ZE HET VOORSTEL INDIENDEN.

  D66 protesteerde zaterdag bij de ingang van het VVD congres om er voor te zorgen dat VVD’ers geen voorkeurstemmen aan de SGP geven bij de Eerste Kamer verkiezingen. D66 Tweede Kamerlid Boris van der Ham vindt het onbegrijpelijk dat een aantal VVD’ers overwegen op een SGP senator te stemmen. “Het is ongekend dat zij op een partij stemmen van wie de standpunten zo ver van hun principes afstaan.”

  Als klap op de vuurpijl bleek later op de dag dat de VVD het voorstel voor godslastering niet meer steunt. Teeven zou dat gedaan hebben op het moment dat hij staatssecretaris van Justitie werd, maar Van der Ham ziet een duidelijke geste naar de SGP. “Het is ongekend, verbazingwekkend en teleurstellend⤝, zei hij na de uitzending tegen Nieuwsuur.

  SGP senator Gerrit Holdijk erkent dat het kabinet op zijn steun kan rekenen nu de VVD ‘dit soort type voorstellen?? uitstelt of ongedaan maakt. Wel zij Holdijk dat die steun niet ‘klakkeloos’ is.

  Volkskrant: VVD steunt voorstel godslastering niet langer: D66 ziet geste aan SGP  Maak melding

 169. Assendörper, mee eens. Een goede column.

  Het idee dat “immigranten pas gaandeweg (in 5 jaar) in aanmerking zouden moeten komen voor volledige burgerrechten.” klinkt redelijk.

  Maar ik ben bang dat je geen goede regels kunt opstellen daarvoor. Je zult ook dan weer zien dat er groepen mensen buiten de boot vallen, met de daar weer bij behorende problemen.


  Maak melding

 170. @ Bernard, dit zijn de laatste (eind vorige week) ontwikkelingen die ik over asielzoekers las:

  Asielzoekersbeleid van Leers opzettelijk vaag

  Minister van Immigratie en Asiel: Niet ‘verwestering’ maar mate van integratiemogelijkheid in thuisland is criterium. Minister Gerd Leers heeft tijdens een debat in de Tweede Kamer aangekondigd dat ‘verwestering’ toch geen criterium zal zijn bij het bepalen of Afghaanse meisjes teruggestuurd worden naar Afghanistan. Wat hij eigenlijk bedoelt is dat voortaan wordt meegewogen of meisjes zich voldoende kunnen aanpassen in het ‘thuisland’. De minister was naar de Tweede Kamer geroepen om uitleg te geven over de inhoud van de term ‘verwestering’ en waarom deze alleen geldt voor Afghaanse meisjes en niet voor jongens of kinderen uit andere landen.
  ‘Verwestering’ is volgens de minister slechts één van de zaken die mee kunnen spelen bij het bepalen of een asielzoeker teruggestuurd kan worden naar het land van herkomst. Bij het aangepaste beleid moet er echter gekeken worden of asielzoekers die teruggestuurd worden zich nog wel kunnen aanpassen aan het land.
  In een persbericht van het minister van 8 april staat: “onder bepaalde omstandigheden kan van meisjes met een verwesterde levensstijl niet worden gevraagd terug te keren naar hun land van herkomst Afghanistan.” Volgens NRC Handelsblad kiest Leers opzettelijk voor deze vage criteria om ruimte over te houden om iedere zaak individueel te kunnen beoordelen. Toch geldt deze regeling alleen voor Afghaanse meisjes omdat volgens de minister er bij deze groep sprake is van ‘een specifieke situatie’.
  De oppositie verwijt de minister willekeur en wil graag een vergelijkbare regeling voor vluchtelingen uit andere landen.
  Nu.nl schrijft:
  Minister Leers wierp het verwijt van willekeur nogmaals verre van zich. Ook hij stelt gelijke gevallen gelijk te behandelen. Maar volgens hem is de situatie in Afghanistan uitzonderlijk. Een land als Irak is niet vergelijkbaar met Afghanistan. Schoolgaande Afghaanse jongens die terug moeten na lang verblijf in Nederland zijn er minder slecht aan toe dan meisjes. Voor Somalië geldt al dat er voorlopig geen asielzoekers terug hoeven naar dat land.
  —————-Media-verwijzingen o.a.———————-
  NRC: Verwestering geen criterium terugsturen Afghaanse meisjes
  Nu.nl: Kamer wil ruimte voor meer ‘Sahar-regelingen’  Maak melding

 171. Eind vorige week:

  Crisis bij Jeugdzorg: Teeven moet nú geld vrijmaken

  Staatssecretaris moet per direct een eind maken aan geldtekort voor hulp aan onder toezicht geplaatste kinderen
  Jeugdzorg eist dat staatssecretaris Fred Teeven per direct geld vrij maakt voor hulp aan kinderen die door de rechter onder toezicht zijn geplaatst. Met het extra geld kunnen de wachtlijsten in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam worden weggewerkt. Uit onderzoek van Deloitte bleek vier maanden geleden al dat Jeugdzorg structureel te weinig geld krijgt voor hulp. In plaats van direct te anticiperen, besloot Teeven de Algemene Rekenkamer het onderzoek van Deloitte opnieuw te laten doen. Nu, vier maanden later, is er nog niets gebeurd.
  Naar aanleiding van het onderzoek van Deloitte eiste Jeugdzorg acht procent extra budget. De instantie boodt de staatssecretaris ook nog een alternatief aan: het aantal kinderen per gezinsvoogd laten oplopen. Momenteel hebben voogden maximaal 15 kinderen onder toezicht.
  De Algemene Rekenkamer heeft aangekondigd het onderzoek van Deloitte niet over te zullen doen. In de tussentijd zijn de wachtlijsten in een aantal steden weer opgelopen en worden kinderen die hulp nodig hebben omdat zij bijvoorbeeld slachtoffer zijn van mishandeling of lijden aan een gedragsstoornis aan het lot overgelaten.
  GroenLinks-Tweede Kamerlid Tofik Dibi eist direct handelen van de staatssecretaris:
  “Ofwel je stelt een tarief in dat toereikend is voor goede zorg. Of je hebt daar als kabinet lak aan en zegt: jullie doen het maar met het geld dat je hebt. Maar dan accepteer je ook dat een nieuwe Savanna op de loer ligt.”

  De Volkskrant: Jeugdzorg eist nú geld van Teeven
  ________________
  2 interessante zaken over politici vernomen:

  – Bij Joost E. zou een item zijn geweest over het veel grotere libido van politici in het algemeen. Maar juist omdat het bij Joost E. (van de tv-uitgave van de TeleTroepToeTerT) heb ik er niet op gewacht.

  – hoorde dat in De Stentor een schokkend bericht had gestaan over een schranspartij van Overijsselse Gedeputeerden, verzorgd door Jonnie Boer? SP schijnt daar (lijkt me nogal terecht) vragen over gesteld te hebben. Speelde zich gewoon in Zwollywood af.  Maak melding

 172. Rentmeesterschap volgens een CDA-er

  Bleker blijft bij aanpak Natura2000
  Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) ziet geen reden zijn aanpak te wijzigen voor de Nederlandse gebieden voor Natura2000, het Europese natuurnetwerk. Oppositiepartijen vrezen een juridische tik op de vingers, omdat Nederland door bezuinigingen afspraken om verdere achteruitgang van de natuur te stoppen, niet nakomt.

  Europees vergrootglas
  Bleker deelt die visie niet. Hij verzekerde de Tweede Kamer woensdag dat Nederland echt niet ineens onder een Europees vergrootglas ligt. ,,Er zijn helemaal geen aanwijzingen dat er sancties komen. Wij willen een Natura2000 waar we ons in Europa helemaal niet voor hoeven te schamen.”

  Dikke klus
  Volgens de staatssecretaris worden bedrijven bij Natura2000-gebieden door de strikte natuurbescherming en eerder gemaakte afspraken op slot gezet. Hij wil dat op ,,een redelijke manier” oplossen met onder meer ouderwets landinrichtingswerk, ook in de omgeving van deze gebieden. ,,We moeten die natuurgebieden inrichten en maatregelen nemen tegen verdroging en te veel mest. Dat is een dikke klus”, meent de staatssecretaris.

  Weg naar boven
  Hij gaf tevens aan: ,,Voor de Europese Commissie is van belang dat we steeds stappen blijven zetten: ze willen zien dat we bezig zijn met de weg naar boven. Wij gaan een heel moeilijke berg op met ietsje minder versnellingen dan voorheen en we gaan toch de top bereiken”, aldus Bleker, die steun zag in de Kamer voor zijn koers.

  Natuur hoofdzaak
  ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren zien het anders. Ook zij willen dat problemen met bedrijven en andere uitwassen goed worden bekeken, maar ze zien dat wel als bijzaak. De hoofdzaak vinden zij dat de natuur beter beschermd moet worden. Teruggang in de natuur die het toch al moeilijk heeft mag niet, daar kunnen boetes op staan van wel 300.000 euro per dag, was de boodschap richting Bleker. Bezuinigen op natuur wordt zo wel een heel dure hobby, meent D66.

  Bron: binnenlands bestuur  Maak melding

 173. Statenlid Wim Cool van de D66-fractie in Noord-Holland heeft een ongeldige stem uitgebracht door niet met rood potlood te stemmen. Dat bleek bij het tellen van de stemmen in deze provincie. Noord-Holland was de laatste provincie die de uitslagen naar buiten bracht.

  Volgens TT levert dit een extra zetel op voor de SP. Conclusie: toch ‘rood’ gestemd.:)


  Maak melding

 174. Zijn er nog wel overkanten, VVD`er? ‘Links’ geen meerderheid, en de ‘liberalen’ overgeleverd aan de SGP?:(
  Ons land is hopeloos verdeeld.


  Maak melding

 175. Het enigste wat duidelijkheid heeft verschaft is dat de VVD zich onderschikt heeft moeten maken aan een orthodox christelijke partij,waar homofielie nog een ziekte is.waar vrouwen geen bestuursfuncties mogen bekleden,waar de zondag weer geheiligd moet worden en geen actieviteiten op de dag des Heres zullen plaatsvinden.
  Mijn hemel Thorbecke zou zich 3x omdraaien in zijn graf als die nu zou zien hoe het liberale gedachtengoed met een handje klap begonia verkwanseld wordt.


  Maak melding

 176. Ach, wat zielig, is dat niet iets van de zure druiven, kinnesinne, tranen, tuitjes enz. Ja, het ⤽politieke leven⤝ kan hard zijn. 🙂

  Maar wat een gotspe reactie, noemen ze dat niet ⤽boter op het hoofd⤝ hebben? Vooral als het geschreven wordt een partijlid van een partijtje die het meest orthodoxe geloof omarmt voor eigen gewin. Voor mij mag iedereen geloven wat hij wil, maar het partijlid wil blijkbaar niet zien dat de door haar aangehaalde ⤽feiten⤝ v.w.b. de SGP naadloos aansluit bij dat orthodoxe geloof.

  Hypocriet? Vul het maar in. 😉  Maak melding

 177. Nou Dame, gelukkig is die zetel van D66 niet bij de slechtste partij terecht gekomen. Het had erger gekund.
  Maar wat een afgang. Als dit een andere partij overkomen was had ik heel hard gelachen, in het geloof dat bij D66 zoiets nooit voor zal komen. Dit doet zeer.

  Niettemin zie ik de humor er ook wel weer van in. Hieronder en tweetal tweets:

  @DeSpeld: Rood potlood aangetroffen op dezelfde plek als kroonjuwelen #d65

  Een tweet van een Limburgse d66-gedeputeerde:

  Oh en ik wil u bij deze waarschuwen: voor vandaag ben ik even helemaal klaar met politiek *zet muziek hard aan en danst door kamer*  Maak melding

 178. Bernard, ik kan alleen uw standpunt maar omarmen. Het is in de politiek dealen en wheelen. In mijn beleving is de huidige vorm van het kiezen van de 1e kamer een achterhaald en ondoorzichtig aangelegenheid. Ook zou ⤽als de 1e kamer gehandhaafd blijft⤝ dit op het zelfde moment als de 2e kamer verkiezingen plaats moeten vinden.


  Maak melding

 179. Strategisch stemmen is op zich niets mis mee. Wel lijkt het me meer voor de hand te liggen om te stemmen op een qua ideeën verwante partij. Ik kan me toch niet voorstellen VVD`er dat je echt blij bent met de afhankelijkheid van dit kabinet van de SGP. Voor iemand die niet van halfslachtige compromissen houdt, moet de verdeeldheid in de politiek je toch ook een gruwel zijn. Wat ik wel weer interessant vind, is dat dit kabinet voor verschillende onderwerpen steun moet zoeken bij diverse partijen. Dat biedt allerlei kansen om afspraken te maken over gecombineerde onderwerpen. Dat kan een aardige puzzel worden wanneer het de ene keer een combi-afspraak met bv SGP betreft en een volgende keer met GL of D66.


  Maak melding

 180. VVD’er: Ik zie juist niets in het tegelijk kiezen van de 1e en 2e kamer. Dan krijg je precies dezelfde verhoudingen en wat voegt dat dan nog toe?
  Dus de verkiezing van de ene kamer twee jaar later dan die van de andere. De verschillende machtsverhoudingen die daardoor ontstaan zullen naar mijn idee de evenwichtigheid van de wetten alleen maar bevorderen.


  Maak melding

 181. Als de EK haar rol goed zou vervullen, namelijk alleen een toets op kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetgeving, zou het misschien niet uitmaken of er gelijktijdig gestemd werd. De EK politiceert steeds meer en is daarmee een verlengde arm van het kabinet of beleidsremmer. politiek.
  Op zich een verouderd instituut, maar met het oog op de hijgerigheid van de TK toch niet echt overbodig.


  Maak melding

 182. Dame, vooropgesteld dat ik v.w.b. politiek niet zo erg principieel ben, kan ik heel goed leven (wat ik al eerder aangegeven heb) met de huidige coalitieconstructie. Als er nu, om bepaalde wetgeving, bezuinigingen enz, door de beide kamers te krijgen, een beroep moet worden gedaan op de SGP kan ik dat niet als een knieval zien. Eerder als gezond verstand. Aan de ⤽linker⤝ zijde wordt alles in het werk gesteld om deze coalitie zoveel mogelijk te frustreren, (doormiddel van diverse afspraken enz) dat de huidige coalitie zich hiertegen probeert te wapenen is hun goede recht. Dat er dan veel ketelmuziek gemaakt wordt, door de ⤽linker⤝ zijde is uit oogpunt van politiek bedrijven begrijpelijk, maar t.n.t. is het meer voor de b?hne.

  Bernard zal deze reactie misschien ook lezen, niet alleen bij D66, maar ook bij de VVD zitten ⤽dwaallichten⤝, zo is door een gedeputeerde van de VVD in Utrecht (niet strategisch) per ongeluk gestemd op het CDA. Dyslexie? 🙂 Je vraagt je toch af, als ze zelfs niet het weten hoe ze moeten stemmen, wat voor blunders we nog moeten verwachten van deze nitwits.  Maak melding

 183. Dat zal wel een statenlid zijn geweest, VVD`er: gedeputeerden stemmen niet mee voor de EK.
  Wat mij betreft niets mis met compromissen, dat hoort bij een meerpartijencoalitie. Dubieuzer vind ik het kopen van stemmen door uitruil van standpunten (Hedwigpolder, zondagsrust, ethische onderwerpen). Wat ik wel afvraag wat het kabinet gaat doen wanneer ze et met de SGP afspraken hebben gemaakt over bv de godslastering en ze daarna D66 of GL nodig hebben die dan over datzelfde onderwerp eisen kunnen stellen. De politiek wordt wel weer boeiend, maar niet stabiel.


  Maak melding

 184. Ja hoor Dame, het was een Statenlid. Net als bernard maakte ik een foutje, die mannen begrijpen er ook niets van. 🙂

  Wat blijkbaar nog niet goed doorgedrongen is bij veel mensen, het is een **minderheidskabinet**.
  Een minderheidskabinet moet doormiddel van compromissen hun beleid proberen door de kamers te krijgen. Of dat nu samen met de SGP, PvdD, SP of andere partijen gebeurd, maakt niet uit.
  Dat betekend op bepaalde punten water bij de wijn moeten doen, maar niet zodanig dat het ondrinkbaar wordt.

  Het is een meer flexibele manier van politiek bedrijven dan dat we gewend waren, met een altijd dicht getimmerd coalitieakkoord. Om jou woorden te gebruiken ⤽de politiek wordt weer boeiend⤝  Maak melding

 185. Maar je hebt er nu een dicht getimmerd gedoogaccoord bij, wat is het verschil. Er zit een onevenredig sterke PVV en SGP-smaak aan deze wijn.

  En ja, ik lees het meeste wel wat hier geschreven wordt. Uitgezonderd de lange commentaarloze copy-paste-berichten die hier soms geplaatst worden. Die sla ik meestal over.


  Maak melding

 186. Bernard, inderdaad is er een dichtgetimmerd **gedoogakkoord**, met een sterke PVV en (misschien nu) SGP afdronk. Het **gedoogakkoord** bevat vaste afspraken over de heikele 18 miljard, immigratie, veiligheid en ouderenzorg. Genoemde punten staan ook in het regeerakkoord. Het regeerakkoord van de VVD en het CDA is niet door de PVV ondertekend, dat betekent dat de PVV in die kwesties een ander standpunt in kan nemen. (wat inmiddels is gebleken i.v.m. Kunduz en Griekenland) maar het kabinet niet laat vallen.

  Bovenstaand impliceert dat de regering (Rutte) vaak (met de pet in de hand) een meerderheid voor het regeerakkoord moet zien te verwerven bij de oppositie. In tegenstelling tot vorige regeringen die een volledig dichtgetimmerd regeerakkoord hadden, en waar de oppositie alleen ketelmuziek voor de b?hne maakte, maar geen deuk en een pakje boter schopte.

  Hoe men ook over de SGP mag denken, een feit is dat het een solide partij(tje) is die voor zijn woord staat, en (wat voor de deze regering van belang is) altijd loyaal is aan regeringsbeleid.  Maak melding

 187. Dat een mooie slogan, VVD`er “regeren met de pet in de hand”. 😉 Ik vraag me af wat Rutte doet wanneer D66 steun eist voor schrappen van verbod op godslastering of GL voor onder water zetten van de Hedwigepolder.


  Maak melding

 188. Hoe men ook over de SGP mag denken, een feit is dat het een solide partij(tje) is die voor zijn woord staat

  En een partij die regelmatig tegen de benoeming van VVD-gedeputeerden heeft gestemd en niet alleen omdat het vrouwelijke gedeputeerden betrof.


  Maak melding

 189. Dame, wanneer er voor bepaalde wensen van deze regering niet voldoende steun is bij de gedoogpartners, zal deze regering inderdaad deemoedig (met de pet in de hand) bij de oppositie aan moeten kloppen. Maar wat is er mis met dealen? (de legale vorm van dit woord 😉 ) Ook bij de verdeelde oppositie bestaat de wens om te scoren, om hun achterban tevreden te stellen en het eigen (die in enige mate overeen komen met het regeringsbeleid) partijprogramma te volgen.

  D66 kan de ⤽eis⤝ voor het schrappen van godslastering voorlopig wel in de ijskast zetten, nu de SGP de stille gedoogpartner is geworden. V.w.b. de Hedwigepolder krijgt Bleeker steeds meer medestanders voor een alternatief, nu ook de milieuorganisaties en andere organisaties in Zeeuws Vlaanderen zijn plannen steunen. Dat wordt voor GroenLinks voorlopig weer bijen en bloemetjes tellen. 😉  Maak melding

 190. Er is niets mis met dealen en compromissen sluiten.Volgens mij hebben we het daar al eerder over gehad. Wat wel ernstiger is, is dat je je kunt afvragen of dit kabinet wel een stabiele basis heeft, wanneer het in korte tijd over belangrijke onderwerpen steun moet zoeken bij de oppositie. Dat kost extra tijd, verkleint de daadkracht en een eenduidig beleid. Tenzij je verwacht dat machtsdenken alleen bij rechtse partijen voorkomt en de linkse partijen vooral op basis van rationele argumenten zullen stemmen. Ik geloof daar niet in.


  Maak melding

 191. Dame, ik kan mij geen (regelmatig tegen VVDers) tegenstemmers van de SGP voor de geest halen.
  Wat er in Flevoland gebeurd is, zet ik maar onder de noemer middeleeuws dwaallicht.
  In het kader van de stille gedoogconstructie is dat natuurlijk voor de media hot.

  Maar er heeft zich heel ander feit voorgedaan: de bewuste VVD gedeputeerde kreeg acht tegenstemmers aan haar broek. Nu vraag ik mij af van welke partijen die vertegenwoordigden.
  Maar zo als altijd in ons transparante politieke wereldje is de stemming geheim.  Maak melding

 192. ***Hoe men ook over de SGP mag denken, een feit is dat het een solide partij(tje) is die voor zijn woord staat***

  Dame, doe me een lol, haal de zin niet uit zijn/haar context.  Maak melding

 193. Dame 22:41

  Er is gekozen voor deze constructie, en of het stabiel is zal moeten blijken, voorlopig loopt ⤽alles⤝ nog op rolletjes. Uiteraard roert de oppositie de trom, maar het eerste succes(je) had deze regering vrij vlot binnen. (Kunduz) Voor de kwestie Griekenland zijn in de kamer al zoveel medestanders, dat de PVV dat niet kan blokkeren. Daadkracht? V.w.b. eenduidig beleid, heeft een regering altijd zoveel wisselgeld, dat op het eind de desbetreffende ministers handenschuddend de kamer verlaten met het voor hen juiste beleid.

  Over rechts machtsdenken en linkse rationele argumenten kunnen we een andere keer nog wel eens een leuke discussie hebben. 🙂  Maak melding

 194. Over rechts machtsdenken en linkse rationele argumenten kunnen we een andere keer nog wel eens een leuke discussie hebben.

  Kan alleen leuk worden wanneer jij daarin gelooft, want zoals ik al stelde: ik geloof daar niet in. Er zijn misschien wel verschillen in machtsdenken tussen partijen, maar die zijn niet heel groot.


  Maak melding

 195. Trouw: “ChristenUnie laakt SGP: houding schaadt naam christenen”

  ————————————————
  Rest natuurlijk de hamvraag: welke politieke partij is het christelijkst van allemaal, en wie mag dat bepalen?  Maak melding

 196. nrc: Clinton: Pakistan geeft toe dat Bin Laden is geholpen

  volkskrant: Clinton: Geen enkel bewijs dat Pakistan van Bin Laden wist

  burp


  Maak melding

 197. Je kan ook niks overlaten aan die VVD. Dan zitten ze een keer in het kabinet en dan vinden ze het opeens geen probleem om de liberale beginselen te dumpen. Alles ten dienste van de meerderheidscoalities in de Tweede en Eerste Kamer. Zelfs no-nonsense mannetjesputters en bulldozers als Fred Teeven schikken zich moeiteloos in het coalitiesyndroom. Schreef-tie als Kamerlid met Boris van der Ham een pracht van een wetsvoorstel om godslastering uit het wetboek van strafrecht te halen, als staatssecretaris gaat-ie zonder tegensputteren door de pomp. Wetsvoorstel ingetrokken. Klok weer teruggedraaid. Liberalisme betekent scheiding kerk en staat en God is een mening, maar de VVD gaat er niet voor als het er op aankomt. Een fossiele bepaling, een dode letter in de wet. Wordt al 70 jaar niet meer door de rechter toegepast. Maar niet getreurd, godslastering blijft strafbaar. Je kan er voor de bak indraaien. Nou ja, alleen op papier dan en in theorie. In 2011 zijn Staphorst en Rome nog steeds aan macht.

  Die laatste zin 🙂


  Maak melding

 198. Het multiculturalisme staat inmiddels bij het grofvuil, maar Forum is er nog. Het ⤽onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken⤝. Deze multikul-hobbyclub ontvangt jaarlijks zes miljoen euro vaste subsidie en vier miljoen euro projectsubsidies. Gelukkig heeft het kabinet besloten dat Forum over een paar jaar geen cent meer krijgt. Maar Forum-directeur Sadik Harchaoui zal het worst wezen. Hij kan aardig rondkomen van zijn salaris van 175.000 euro per jaar. Voor vier dagen per week Forum en een vakantiebaantje van een dag per week bij een adviesraad. En Sadik krijgt af en toe een vette bonus, doet een sappig declaratietje en rijdt een prettig ingerichte dienstauto. Sadik vindt het ook multicool om zijn vriendjes grote opdrachten te gunnen. De baas van Sadik is PvdA-Eerste Kamerlid Pauline van Meurs. Zij vindt de geldslurperij van Sadik heel correct. Zo correct dat ze voor hem een welverdiende salarisverhoging van 50% regelde. Nou blijkt ?? o toeval ?? Sadik ook bij de PvdA-familie te horen. Gelukkig maar. Sociaaldemocraten zorgen altijd goed voor elkaar. Dat moet je ze nageven. Vooral als ze dat kunnen doen met belastinggeld.

  Bron; klik[/url]


  Maak melding

 199. De techniek is tegen mij! Een correctie van het bericht ging richting admin. Dan maar als quote:

  UTRECHT (RD) ?? Jongeren van de SGP schenken zaterdagochtend oranjebitter aan de bezoekers van het D66-congres in Utrecht.

  Voorzitter Jacques Rozendaal: ⤸Met deze positieve actie willen we alle zure opmerkingen over zwarte kousen van Pechtold en consorten verdrijven. Daarom schenken we heel toepasselijk oranjebitter. We staan daar om de D66??ers te vertellen wie we echt zijn.⤝  Maak melding

 200. Het borreltje viel er trouwens goed in ook al was het half tien in de ochtend. Zag nog ergens een tweet langskomen van de SGPJ_voorzitter: Stevige drinkers die D66’ers. Partijleider @APechtold sloeg on 9:00 uur de eerste Oranjebitter achterover.

  O ja, er werd ook een foldertje uitgedeeld met daarop o.a. een rijmpje. Die geef ik hier dan ook maar:

  Oranje is een echte SGP-kleur
  ’t Is zelfs een heuse likeur
  vandaag wel heel speciaal
  met ’n bijsmaakje, o zo liberaal

  Zwarte kousen, consequent,
  die Holdijk is ’n constructieve vent.
  Voor het belang van ’t land.
  staat hij in de Senaat garant.

  Poldertaliban? Welnee.
  Zo’n reactie stemt ons niet tevree!
  Dus drink uw oranjebitter zoet,
  dan besturen WIJ het land wel goed.

  En ja, die laatste zin hadden ze nou niet moeten doen.
  Nu is het bittere gevoel dat even weg was opeens weer helemaal terug.


  Maak melding

 201. Nou Bernard, laten we dan blij zijn dat ze in ieder geval een dag in de week het land niet willen besturen. Zondag, Oranjevrijstaat zullen we maar zeggen.:)


  Maak melding

 202. Toespraak van Pechtold was wel leuk. Grappen over de VVD en CDA doen het altijd wel goed. Maar verder weinig nieuws.

  De Toespraak van Rem Koolhaas (architect) was boeiender. Hij bleek een echte Europeaan. Het belangrijkse in zijn betoog was dat Europa veel te veel naar binnen gericht is. Bijvoorbeeld: de website van de Europese Unie kun je lezen in 23 talen, maar niet in het chinees, japans en het hindi. Sprekend waren de beelden waar hij liet zien waar chinese studenten allemaal studeren. Echt over de hele wereld. Europese studenten zie je alleen maar in Europa en Amerika en nog enkelen in Canada en Australie, maar verder niet.
  Hij vond die naar binnengerichtheid een gevaar voor Europa.

  Ben verder bij een Fringemeeting geweest over Liberalisme in Noord Afrika. Het verhaal hier was: heb geduld. Kan wel 20 jaar duren. Kort samengevat: 1001 waarheden. Lange adem. Vertrouw op God en bind je kameel vast.

  Verder een aantal opmerkelijke moties aangenomen:
  – Homos zouden bloed moeten mogen geven.
  – Geen verbod voor onverdoofd slachten.
  – Regulering alle vormen van drugs.
  Bij enkele moties moest er schriftelijk gestemd worden. Er werd nog even bijgezegd dat de kleur waar je mee stemde er niet toe deed. 🙂


  Maak melding

 203. Nog een paar uitspraken van Koolhaas:

  – Buiten Europa is bijna iedereen (83%) positief over de EU maar binnen Europa bijna niemand (23%). Om het maar eens in perspectief te zien.
  – En toch ook even over de Nederlandse politiek: Hoe absurder de uitspraken van Wilders zijn, des te meer ruimte is er voor jullie (d66) om intelligent over te komen.  Maak melding

 204. Die Koolhaas kan dus meer als alleen mooie gebouwen ontwerpen.

  Hij is weer mooi;

  Het is Alarmfase Rood als de Linkse Kerk bruggenbouwers tussen moslims en niet-moslims in dienst gaat nemen. Herinnert u zich Tariq Ramadan nog? De gemeente Rotterdam schakelde in 2007 deze onvervalste islamist, gaybasher en Iran-fan in als integratie-adviseur. Kuch. Voor een beloning van 600.000 euro per jaar. Kuch. Het heeft twee jaar geduurd voordat Rotterdam deze malloot op straat zette. En nu is Amsterdam aan de beurt. Uiteraard, hoe kan het ook anders, het Stadsdeel Oost. Declaratie-expert, geld-over-de-balk-smijtster en vrije-mening-onderdrukster Fatima Elatik is al eng genoeg. Maar ze heeft een nog engere medewerker. Zo eentje die de moord op Theo van Gogh en 9/11 redenen voor een feestje vindt. Zo eentje die Osama Bin Laden beschouwt als tof rolmodel voor moslims. En natuurlijk vindt deze meneer Azahaf zijn uitlatingen opeens een jeugdzonde. Ammehoela! De Linkse Kerk in Stadsdeel Oost zal zich in deze zaak ongetwijfeld weer van haar beste dhimmi-kant laten zien. De waarheid is heel eenvoudig: met islamisten krijg je geen dialoog. Niet in Rotterdam, niet in Amsterdam, nergens nooit niet. Islamisten zijn alleen goed in haat en onderdrukking. Kan je dat even bevestigen, Fatima? Per kerende post graag.

  bron[/url]


  Maak melding

 205. Averechts

  ??.enkele feiten

  Geert wil de Koran verbieden, werkt nauw samen met Christenfundi??s maar opent wel de Vrijdenkersruimte.
  De VVD, die zelf in de oppositie elke steun aan Griekenland afwees, wil nu ineens miljarden kwijtschelden.
  Teeven diende samen met D66 en de SP een wetsvoorstel in om godslastering uit het wetboek van strafrecht te halen. Teeven werd staatssecretaris werd. En zijn handtekening onder het voorstel was ineens weg. Het wetsvoorstel ging niet door.
  Extra koopzondagen, waar de VVD ook altijd voor was…ze zijn ineens tegen. Zie ze nog zo met schreeuwende ??pro-koopzondagteksten?? op verkiezingtoernee.
  In hoeverre is ontpoldering Hedwigepolder politieke speelbal?
  De VVD wou het PGB in de wet, om er daarna weer vanaf te willen.
  De club van Wilders had uitgerekend dat de zorg via een PGB 30 procent goedkoper is dan dezelfde zorg in natura. ⤽Het zou dus de voorkeur moeten hebben om zoveel mogelijk mensen voor een pgb te laten kiezen.⤝. Als de PVV akkoord gaat met het voorstel, verkwanselt de partij van Wilders weer een van haar standpunten.

  HP/deTijd heeft even geteld: de PVV heeft al 7 keer gedraaid:
  1 Koopzondag
  2 AOW 67 jaar
  3 Hoofddoekjesverbod
  4 JSF
  5 Politie
  6 Openbaar Vervoer
  7 Sociale huurwoningen
  Voor details: http://www.hpdetijd.nl/2011-04-23/pvv

  ——Mening——
  En die gehalveerde machtswellustelingen uit naam van die C? Ach ja, het CDA met het geblunder van Hansie H en Gerd (bij Geert in de) Leers, over de betrouwbaarheid van Verhagen en Bleker is genoeg bekend. Opa Rosenthal (oa in Libië beschadigd) en nep-comediant Ivo O. met zijn proefballonnetjes, we zitten maar mooi met die ⤽old-boysclub⤝ en hun 2 extreme gedogers.  Maak melding

 206. @Dick ; er moet nog steeds ongeveer 18 miljard worden bezuinigd, de komende jaren. Dan heb ik liever deze ijzervreters aan het roer, die dat varken gaan wassen, dan het verdeelde linkse gebeuren, die het in de oppositie al niet goed samen kunnen vinden, en in de TK ieder op zijn/haar beurt een brokje krijgt toegeschoven, en dat dan met de ogen dicht smakelijk verorbert (zie GL-politie-uitzending).


  Maak melding

 207. De PvdA vindt het linkse wiel opnieuw uit

  De PvdA is de weg kwijt. Job Cohen stumpert van dag tot dag verder, heeft geen visie en kan geen koers uitzetten. Dat is een vertrouwd gevoel en maar goed ook. Want sociaaldemocratische politiek komt meestal neer op Linkse Hobbies en Multikul. Kost veel geld en levert weinig op. Daar zijn we nu echt klaar mee. Het is komisch dat de PvdA steevast allerlei clubs instelt om de sociaaldemocratie opnieuw te uit te vinden, verkiezingsnederlagen te evalueren en de partij te vernieuwen. Zo van: waar ging het mis en wat zou er moeten veranderen? Het is nog komischer dat de PvdA vervolgens met de conclusies van die clubs geen donder doet. En met oogkleppen blijft doormodderen. Dat vermakelijke schouwspel is er nu ook weer. PvdA-senatoren trekken bij hun afscheid aan de bel en vinden dat de PvdA weg moet uit het politieke midden en terug naar Links. Heimwee naar vroeger. Zucht en kreun. En dan zijn er ook nog de wetenschappers van de PvdA die bezig zijn met een Kompasproject. Zucht en kreun. Ik heb een beter voorstel: hou toch op met dat ge-emmer en hef de PvdA op. De sociaaldemocratische idealen zijn allang gerealiseerd. De PvdA is allang dood. Ze weet het alleen zelf nog niet.

  Bron[/url]

  :D:D:D


  Maak melding

 208. bron: Elsevier.nl

  Oud-PvdA-minister: Griekenland moet uit eurozone

  Griekenland moet onmiddellijk vertrekken uit de eurozone. Het land kan wel lid blijven van de Europese Unie, maar alleen met een eigen munt. Dat schrijft oud-minister van Sociale Zaken en voormalig staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend (PvdA).

  Vermeend heeft ook forse kritiek op de banken, die nog 140 miljard van Griekenland te goed hebben. Die willen daarom uit eigen gewin het land in de eurozone houden.

  ??Banken hebben, gedreven door geldlust, onverantwoorde risico??s genomen en bijgedragen aan de wereldcrisis, en ze gaan weer vrolijk door met het uitbetalen van superbonussen.??

  Het vertrek van Griekenland uit de eurozone kan volgens Vermeend worden bespoedigd door het land een lagere rente op leningen te geven en een deel van de oude leningen kwijt te schelden

  ———————————————-
  helemaal mee eens. Je kunt met de Grieken wel afspraken maken, maar de vraag is of ze er zich aan (kunnen/willen) houden. Dus heb je het als Europa niet in eigen hand, en blijf je afhankelijk van Griekenland. En dat laatste moeten we niet willen: dus hard ingrijpen , en de sterke europese banken hun verlies laten nemen.


  Maak melding

 209. Drama, de brede coalitie die volgens mij veel beter was voor dit land….is niet doorgegaan omdat de VVD-met de k*tsmoes kwam dat de anderen iets minder wilden bezuinigen. Over het moeten van bedragen zijn de economen het niet eens zo je weet. De lasten waren met een ander Kabinet in elk geval een stuk rechtvaardiger verdeeld. Het moge in al zijn triestheid bekend zijn dat de (puisant) rijken nu steeds rijker worden en de (relatief) armen, steeds armer.

  Atzo is wel heel duidelijk over zijn eigen Kabinet:

  Vertrekkend VVD-Kamerlid: ‘Dit kabinet is een ‘moetje’

  Samenwerking met CDA en PVV is volgens Atzo Nicolai puur zakelijk en noodzakelijk
  VVD-Kamerlid Atzo Nicolai eindigt zijn loopbaan in de politiek met wat lijkt lichtelijke irritatie over de huidige coalitie. In een interview met NU.nl benadrukt hij dat de samenwerking met CDA en PVV pure noodzaak is. Van liefde zou geen enkele sprake zijn.  Maak melding

 210. Dick ; natuurlijk was die brede club leuker, maar op voorhand onderling verdeeld. Feit is dat die club zichzelf heeft opgeblazen in het voortraject, (en daarna komt het schuiven met de schuld…, en daar zijn we in dit land nogal goed in…)


  Maak melding

 211. Vond D’66/GL en PvdA niet zo verdeeld. Als ik dan 12:14 lees van insider-Atzo over de sfeer nu…..VVD heeft volgens mij de brede coalitie opgeblazen. Schuif je dus wel goed met de schuld, waar we in dit land zo goed in zijn? ‘Omdat de rest net iets minder (symboliek natuurlijk) wilde bezuinigen’, was ook de officiele VVD-lezing. Ze bleven voor de buhne wel weken bij elkaar zitten. Terwijl Mark al lang wat met Maxime had afgesproken. Zelfs tussentijds contact had….tja in dit kabinet hadden ze natuurlijk veel meer macht.


  Maak melding

 212. Griekenland kan helemaal niet uit de Eurozone. Volgens Wellink wordt dat en financiele tsunamie van Rampen. Europese bedrijven zitten tot aan hun nek in Griekenland. Het nederlandse ABP zit voor 11% in Griekenland. Als je Griekenland laat vallen dan ‘donderd’ heel Europa om. En in Duitsland waarschuwen ze voor situaties die rampzaliger zal zijn dan toen de Lehman Brothers omvielen. Dus dat gaat niet gebeuren.

  Een heel ander verhaal dan je doorgaans in Elsevier en de Telegraaf vindt: Bezuinigen op z’n Grieks


  Maak melding

 213. Griekenland is volledig bankroet. Privatisering is nu het toverwoord, maar voor zoiets heb je kopers nodig. En de kopers gaan nu niet veel te veel betalen, omdat ze weten dat ze datzelfde straks voor een prikkie op de kop kunnen tikken. Zelfs de Chinezen doen momenteel niets in Griekenland, en wachten rustig af. Intern kan de Griekse regering geen beleid maken om het Europa naar ’t zin te maken, want de oppositie werkt niet mee.. En de miljarden die er nu weer ingepompt gaan worden, gaan gebruikt worden om vorige leningen af te lossen. Dat is dus het ene gat met het andere vullen ; lost niets op, en het totale risico wordt alleen maar groter….

  Er zit niets anders op dan de Griekse staatsschulden enorm af te waarderen. De Europese banken en andere investeerders moeten dat verlies maar nemen. Noord-Europa zal echt niet omvallen. Met een dergelijke maatregel voorkom je erger, en ben je in één keer van het Griekse Drama af. Laat de Grieken hun eigen land met een eigen munt weer opbouwen.


  Maak melding

 214. Bernard heeft een sterk punt, Drama. Als Griekenland uit de eurozone gaat stort de hele Europese economie in elkaar. Niet alleen een bankencrisis, maar ook de vele bedrijven en pensioenfondsen die erin zitten. Hoe je het ook wendt of keert, Europa is een feit, in good and in bad times, for better and for worse.
  En wat hiervan te denken?

  De Amerikaanse president Barack Obama verklaarde gisteren dat de schuldenlast van de VS, inclusief het torenhoge begrotingstekort, onhoudbaar is. ‘We kunnen niet doorgaan met geld lenen van China of andere landen. We moeten rente over die schuld betalen en dat betekent, dat we onze kinderen in de toekomst opzadelen met meer en meer schuld.’ Obama’s waarschuwende opmerkingen staan in schril contrast met de ongekende record-uitgaves die zijn regering doet, en het daardoor verreweg hoogste begrotingstekort ($ 1,84 biljoen, mogelijk nog hoger) uit de Amerikaanse geschiedenis

  De VS staat voor een faillissement, de staatssschuld bedraagt bijna 100% van het BNP. De vraag is wat dat gaat betekenen voor de diepte van de crisis in de wereld. Ik krijg weer visioenen van Marx, die voorspelde dat het kapitalistisch systeem aan zichzelf ten onder gaat.


  Maak melding

 215. Zou een goed idee zijn. De problemen zijn niet van vandaag op morgen gekomen en hadden wellicht door een adequaat toezicht eerder ontdekt kunnen worden.


  Maak melding

 216. We moeten weer terug naar de tijd dat we in schelpen betaalden. *gaat naar het strand* Al dat geld wat we zgn hebben is gewoon fictief!


  Maak melding

 217. Hoe je het ook wendt of keert, Europa is een feit, in good and in bad times, for better and for worse
  Het zou heel goed zijn dat alle eurozondaars onder curatele kwamen van de Europese Commisie! Maar dan ook alle landen, niet alleen kleine landen in het zuiden.

  —————————–
  onder curatele? en hoe ver mag je dan gaan als land (Zalmnorm?), en wie gaat bepalen welke sancties worden opgelegd, en wie gaat handhaven als iedereen boter op z’n hoofd heeft? En blijven we (als Europa) overal geld in pompen, want we zijn for better and for worse? Daar kun je niet mee door blijven gaan, dus moet je dat moment om in te grijpen niet zo lang mogelijk uitstellen, maar op korte termijn knopen door gaan hakken.

  PS. wat heeft het ABP in Griekenland te zoeken?


  Maak melding

 218. Hoe ver mag je gaan als land?
  Dat hadden ze in 1997 in Maastricht al bedacht.
  – Het begrotingstekort mag niet boven de 3 procent van het BBP komen
  – De staatsschuld mag niet meer dan 60 procent van het BBP bedragen
  Is nog steeds een goed uitgangspunt.

  Sancties voor eurozondaars moeten worden opgelegd door Commissie. Lidstaten die zichzelf moeten straffen werkt aantoonbaar niet

  Door blijven pompen? Ja, vertrouwen hebben.

  Wat het ABP in Griekenland moet? Ja goeie vraag.
  Precies hetzelfde vraagt de SP zich af. http://ikregeer.nl/documenten/kv-tk-2010Z08368
  Ik denk zelf de zeer aantrekkelijke hoge rente op hun staatsleningen. (Hebzucht)


  Maak melding

 219. Assie, dat heb je met mensen als ex burgermeester “Bison Kit”, 🙂 als ze eenmaal op een stoel zitten, is de lijm moeilijk los te krijgen.
  Hij was ook al niet weg te branden uit Amsterdan.


  Maak melding

 220. Assie, als je eigen mensen aan de stoelpoten gaan zagen, helpt geen lijm meer, dan donder je z.w.z. van je voetstuk.;)


  Maak melding

 221. Het geeft wel hoop dat kenners zoals VVD-er en Assie vast hebben gesteld dat dit kabinet – itt een regering met PvdA erin – losjes op het pluche zit. Misschien gloort er dan toch licht aan het eind van de tunnel. 😛


  Maak melding

 222. Fleur Agema op TV: had graag de JSF niet aangekocht, maar heeft dat niet gered in de onderhandelingen. Gelukkig lukte het CDA en VVD wel om grote bezuinigingen op Wajong, PGB, sociale werkvoorziening etc uit de onderhandelingen met de PVV te slepen. Waar anders moet de staatsschuld mee betaald worden?


  Maak melding

 223. Maar mijn beste Dame, nergens wordt er over ⤽pluche⤝ geschreven. Hier wordt geschreven over het armentierige stoeltje in de 2e slaapkamer. Het hoogst haalbare voor de heer ⤽Bison Kit⤝. :'(


  Maak melding

 224. Bericht door Dame, op 1 juni 2011 om 23:18
  Het geeft wel hoop dat kenners zoals VVD-er en Assie vast hebben gesteld dat dit kabinet – itt een regering met PvdA erin – losjes op het pluche zit.

  Waaruit concludeer je dat?


  Maak melding

 225. VVD`er, ker’l, in de posting van 23:18 wordt over “pluche” geschreven.:P Cohen mag daar (in jullie ogen) dan wel niet op zitten; Rutte en Verhagen zitten dat wél. En over hen had ik het.


  Maak melding

 226. Ik hoor Wilders zichzelf net vergelijken met Johan de Wit en Johan van Oldebarnevelt. Het verbaast me dat hij zich niet op dezelfde hoogte (in de geschiedenis) ziet als Willem van Oranje.


  Maak melding

 227. Lieve Dame, ( ff slijmen) Het huidige kabinet is niet gelijmd, maar gemetseld voor de komende regeerperiode. Na het lezen van het artikel in HP/de Tijd en het AD zie ik Cohen binnenkort met de staart tussen de benen wegglippen. Hij zal geen papa dagen opnemen, zoals zijn ⤽grote⤝ voorganger, maar een andere smoes verzinnen. 😉


  Maak melding

 228. Moet dat een belediging voorstellen, Assie? Zo ja, dan treft het geen doel.
  Ik dacht dat je in een discussie best een nieuw element mag inbrengen en dat we niet permanent rond hetzelfde thema hoeven te neuzelen.
  Het lijkt me als er kritiek wordt geuit op een persoon, dat de impliciete veronderstelling is dat deze kritiek alleen of vooral geldt voor deze ene persoon (i.c. Cohen). Als het de kritiek van “vastgelijmd op positie” ook voor de gehele TK en voor de regering zou gelden, dan is het willekeur om er slechts een persoon uit te lichten. Daarvan verdenk ik jullie niet, zodat ik er van uitging dat jullie het gedrag van Cohen bijzonder vinden tov dat van de rest. Dat betekent dan dus de rest niet hecht aan het pluche. Voldoende toegelicht?;)


  Maak melding

 229. Dan heb je principes, als je om deze reden bedankt voor je ubergoed betaalde baan :D:D:D

  Eerste topambtenaar vertrekt om PVV
  Het verharde politieke klimaat en de PVV die ‘landgenoten wegzet als fundamentalisten’ doen directeur-generaal Water besluiten op te stappen
  Voor het eerst stapt een topambtenaar op vanwege de PVV. Dat bericht NRC. Annemieke Nijhof, directeur-generaal Water binnen het nieuwe departement van Infrastructuur en Milieu dient haar vertrek aan. Nijhof is na de secretaris-generaal de hoogste ambtenaar op het departement. Onder Balkenende was ze raadsadviseur.

  “Ik vond dat ik in het huidige politieke klimaat niet meer voor vijf jaar kon bijtekenen”, zegt ze in NRC. “Van de drie directeuren-generaal binnen het nieuwe departement wordt straks terecht meer dan 100 procent energie en toewijding gevraagd. Die kan ik niet meer opbrengen. Ik doel daarbij op de rol van de PVV in de politiek en in de coalitie. Door de PVV worden 1,6 miljoen landgenoten collectief als fundamentalisten weggezet die onze rechtsstaat bedreigen.”

  Na de uitslag van de verkiezingen wachtte volgens Nijhof een ‘vervelend medisch onderzoek’, hoewel de coalitievorming haar enigszins opluchtte. “Ik had sindsdien geen enkel probleem met het beleid van het kabinet en ook niet met de mensen die het uitvoeren.” Door de reorganisatie tussen het ministerie van VROM en Verkeer & Waterstaat begon haar ‘onderbuik’ ook mee te spelen. Volgens ingewijden was ze verzekerd van één van de drie topfuncties, maar uiteindelijk heeft ze haar afweging gemaakt ‘als mens’, zegt ze.

  “In het dorp waar ik woon, is mijn man actief in het vluchtelingenwerk. Ook ben ik al vijftien jaar bevriend met mensen die uit Irak hierheen gevlucht zijn. Ze klagen over het hardere, ruwere klimaat in Nederland. Er ontstaat langzamerhand een taboe om daarvoor te waarschuwen. Als je dat doet, zoals Thomas von der Dunk onlangs, dan word je meteen bij de enkels afgezaagd, zoals dat heet. Ik ben bang voor het verder afglijden van dit land, en wacht met angst en beven de volgende verkiezingen af.”  Maak melding

 230. Er zijn meer hoge ambtenaren die grote problemen hebben met deze coalitie en gedoogconstructie. Ik ben benieuwd of meer mensen haar voorbeeld zullen volgen. Het is een lastig dillema, enerzijds je baan, je inkomen, je passie voor de publieke zaak en je ambtelijke loyaliteit en anderzijds gewetensbezwaren, weten dat een tweedeling ergens een begin heeft.


  Maak melding

 231. Hoe kom je nou op een belediging Dame? Natuurlijk mag je in een discussie best een nieuw element inbrengen, maar VVD’er en ik hadden geen discussie want we hadden het gewoon over de positie van Job Cohen.


  Maak melding

 232. Bericht door Dame, op 1 juni 2011 om 23:54
  Ik vroeg me af wat je met de vergelijking bedoelde, Assie. Was een vraag van me?

  Je kunt het ook als compliment opvatten Dame.:)


  Maak melding

 233. VVD-er even wat meer postings terughalen voor je reageert:
  Assie: “waaruit concludeer je dat, Dame”.
  Dame: “uit het ongerijmde”.
  Zelfspot is volgens mijn oude leraar de beste spot, maar dan moet het wel begrepen worden natuurlijk.;)


  Maak melding

 234. van wiki:
  Een bewijs uit het ongerijmde, of met de Latijnse term reductio ad absurdum (herleiding tot het absurde), soms ook indirect bewijs genoemd, is een bewijsmethode in de logica en de wiskunde. Deze bewijsmethode wordt bijvoorbeeld toegepast wanneer een direct bewijs niet mogelijk is.


  Maak melding

 235. Bericht door Dame, op 1 juni 2011 om 23:57
  Sorry, ik dus een fijn gesprek tussen gelijkgestemden verstoord door er een discussie van te maken.

  Ja, je stoort ons wel.:P


  Maak melding

 236. Nog geen inhoudelijke reactie over deze feiten gelezen. Wel over de mening die er onderstond.

  Averechts

  ??.enkele feiten

  Geert wil de Koran verbieden, werkt nauw samen met Christenfundi??s maar opent wel de Vrijdenkersruimte.
  De VVD, die zelf in de oppositie elke steun aan Griekenland afwees, wil nu ineens miljarden kwijtschelden.
  Teeven diende samen met D66 en de SP een wetsvoorstel in om godslastering uit het wetboek van strafrecht te halen. Teeven werd staatssecretaris werd. En zijn handtekening onder het voorstel was ineens weg. Het wetsvoorstel ging niet door.
  Extra koopzondagen, waar de VVD ook altijd voor was…ze zijn ineens tegen. Zie ze nog zo met schreeuwende ??pro-koopzondagteksten?? op verkiezingtoernee.
  In hoeverre is ontpoldering Hedwigepolder politieke speelbal?
  De VVD wou het PGB in de wet, om er daarna weer vanaf te willen.
  De club van Wilders had uitgerekend dat de zorg via een PGB 30 procent goedkoper is dan dezelfde zorg in natura. ⤽Het zou dus de voorkeur moeten hebben om zoveel mogelijk mensen voor een pgb te laten kiezen.⤝. Als de PVV akkoord gaat met het voorstel, verkwanselt de partij van Wilders weer een van haar standpunten.

  HP/deTijd heeft even geteld: de PVV heeft al 7 keer gedraaid:
  1 Koopzondag
  2 AOW 67 jaar
  3 Hoofddoekjesverbod
  4 JSF
  5 Politie
  6 Openbaar Vervoer
  7 Sociale huurwoningen
  Voor details: http://www.hpdetijd.nl/2011-04-23/pvv  Maak melding

 237. Bericht door dick, op 2 juni 2011 om 00:07
  HP/deTijd heeft even geteld: de PVV heeft al 7 keer gedraaid:

  Dat maakt de politiek ook zo boeiend.:o Noem mij eens een partij op die nooit draait.


  Maak melding

 238. Ik vraag me wel of welke programmapunten de PVV nu echt wil binnenhalen. Tot nu toe heb ik geen enkel succesje gezien, de caviapolitie uitgezonderd.


  Maak melding

 239. Bericht door Dame, op 2 juni 2011 om 00:17
  in de laatste twee verkiezingen is er slechts één partij permanent om aangevallen.

  Dat is onzin Dame, alle partijen worden erop aangevallen en niet alleen de PVV.;)


  Maak melding

 240. Daar gaan onze belastingcenten…naar de caviapolitie >:(

  Politie vindt het overbodig en wil het niet uitvoeren.
  Dierenbescherming waakt voor de meest lachwekkende acties.
  Volgens mij zag zelfs de PVDD de gekunselde politie niet zitten in deze vorm.

  Maar PVV blijft erbij, omdat ze schijnbaar toch willen laten zien dat ze iets hebben binnengehaald. Wat gaan we nog meer beleven?

  Las net een boeiende opinie in de VK

  Lamyae Aharouay is geboren in Nederland en voelt zich Hollander tot op het bot. Ze snapt alleen niet dat er nog steeds wordt gediscrimineerd in een land waarin vrijheid zo hoog in het vaandel staat.
  De studente voelt zich door en door Nederlandse, maar er komen scheurtjes in haar liefde voor dit land. Ze raakt in de ban van de angst. Maar ze gaat niet weg. Dat zou laf zijn.

  link em wel ff Evelien Tonkens heeft ook een interessante Opinie en ja hoor, Geert zelf heeft er ook wat geschreven.


  Maak melding

 241. Ik heb het artikel vanavond ook gelezen Dick. Ik ken in mijn omgeving een heel aantal mensen die tot de ‘doelgroep’ van Wilders horen, die het net zo voelen. Afgelopen zaterdag stond er een artikel in VK over een wetenschapper die zich als jarenlang in immigratie verdiept. Hij kraakte – gestaafd met cijfers – heel wat hedendaagse dogma’s (zoal die van de tsunami).


  Maak melding

 242. Bericht door dick, op 2 juni 2011 om 00:38
  Daar gaan onze belastingcenten…

  Ik ga je even pesten, Ja daar gaan die (belasting) centen, zie,kijk al die subsidies zijn er nou niet meer. Maar in Oost en rotjeknor weten ze het zgn wel te verantwoorden..

  truste


  Maak melding

 243. En als Derk dan toch van de Caviapolitie heeft gedroomd, dan is hier de droomduiding:

  Een cavia in je droom vertegenwoordigt je behoefte om meer oplettend en verantwoordelijker te zijn. Een alternatieve uitleg is dat je door experimenteren en het nemen van risico??s leert wat je wel- en wat niet kunt doen. Je leert van je fouten.

  Wanneer je droomt over de politie, duidt dit op een falen om plichten of beloftes na te komen. De politie symboliseer tevens struktuur, regels en controle. Een meer directe interpretatie is dat de politie je waarschuwt om roekeloos gedrag te vermijden.

  Beetje tegenstrijdig dus ‘risico’s nemen’ vs ‘roekeloos gedrag’. Anderzijds leer je wel weer ‘wat je wel en niet kunt doen’, dus ‘structuur, regels’.:)


  Maak melding

 244. Goeiemorgen Dame, na deel 1 van de tuinklus en lekker aan de koffie, die zou heel goed kunnen

  dat je door experimenteren en het nemen van risico??s leert wat je wel- en wat niet kunt doen

  Derk schijnt aardig wat van plan te zijn de komende dagen 😮

  ————————–

  Ontopic: Stadshagennieuws.nl heeft al een tijd deze kop…..Dubbele knip in Stadshagen door werkzaamheden

  Hoe is’t eigenlijk met het haalbaarheidsonderzoek naar De Knip? Zal het ook wel ff tussen de nieuwsberichten plaatsen.


  Maak melding

 245. Ik denk dat Derk de leeftijd van het “experimenteren” wel aardig voorbij is en anders houden de (nu allen) ‘middelbaren’ hem wel in toom.;)


  Maak melding

 246. Vrees dat het expirimenteren bij Derk niet zo heul veul met leeftijd te maken heeft. En of ie in toom kan worden gehouden 😮 De tijd zal het leren 8)


  Maak melding

 247. Waarom zeg je

  Praivisie versus sijbersekjoeritie
  02-06-2011 om 09:25 door Dimitri Tokmetzis

  Een CDA??er die iets over ICT roept is zoiets als een SGP??er met een mening over vrouwenmode: de kans is klein dat er wat zinnigs uit komt. Zo ook met het laatste proefballonnetje van CDA-Kamerlid Raymond Knops. Tegenover Security.nl houdt hij een pleidooi voor een discussie over Privacy versus Veiligheid.

  Volgens hem dreigen er Diehard 4.0-achtige toestanden als we cyberwarfe- en cybercrime niet snel een halt toeroepen. Dat kan alleen door het anoniem surfen aan banden te leggen. Normaal gesproken laat je zo??n broddeltekst van je afglijden, maar ja, het CDA heeft nog steeds regeringsverantwoordelijkheid, dus dan toch maar even wat tegengas geven.

  Ten eerste zijn cyberwarfare en -crime de nieuwe troetelspeeltjes van politici. Oud-generaal Wesley Clark schreef er een boek over en sindsdien dwepen Amerikaanse politici en de regering-Obama met het onderwerp. Dat Clark en alle andere onheilsprofeten hun boodschap van een cyberarmageddon nogal overdrijven (omdat ze voor bedrijven werken die daar flink aan kunnen verdienen) is in de Amerikaanse pers al uitgebreid blootgelegd (en Sargief). In Europa en Nederland is die boodschap nog niet helemaal doorgekomen.

  Ten tweede pleit Knops voor een discussie die al jaren geleden beslecht is. Privacy versus veiligheid is een tegenstelling die alleen waarde heeft voor mensen die geen flauw benul hebben van wat beide zijn. Wat bedoelt Knops eigenlijk als hij het heeft over privacy? Waarschijnlijk ziet hij privacy als ??iets te verbergen?? hebben. Maar dat is een nogal beperkte en ouderwetse opvatting van dit veelzijdige en onhandige begrip. Privacy heeft in de eerste plaats vooral betrekking op informatierechten en handelt over vragen als hoe zorg je ervoor dat informatie in de juiste context wordt beoordeeld en gebruikt? Hoe zorg je voor een transparante en eerlijke verwerking van persoonsgegevens? En vooral, hoe zorg je dat datasubjecten grip houden op wat er met hun gegevens gebeurt?

  Daarnaast heeft ook veiligheid een dubbel gezicht. Er is bescherming nodig tegen kwaadaardige hackers. Even terzijde: hoe denkt Knops dat het opgeven van een ??fractie van onze privacy?? ons zal beschermen tegen vaak buitenlandse cyberkrijgers? Maar er is evengoed bescherming nodig tegen een al te opdringerige overheid. Maar als het CDA iets heeft laten zien de afgelopen tien jaar, dan is het dat ze aan dat besef geen enkele boodschap heeft.

  Knops heeft zich voor zijn prietpraat laten inspereren door een gesprek met Michael Dell, van de gelijknamige computerfirma. Hij zou er eens goed aan doen zich door een andere Amerikaan te laten inspireren, de privacydeskundige Daniel Solove. Die komt over enkele weken met een nieuw boek: Nothing To Hide, the false tradeoff between privacy and security. Veel leesplezier meneer Knops.

  Bron: http://www.sargasso.nl


  Maak melding

 • Bericht door dick, op 2 juni 2011 om 00:38
  Las net een boeiende opinie in de VK
  Lamyae Aharouay is geboren in Nederland en voelt zich Hollander tot op het bot. Ze snapt alleen niet dat er nog steeds wordt gediscrimineerd in een land waarin vrijheid zo hoog in het vaandel staat.
  De studente voelt zich door en door Nederlandse, maar er komen scheurtjes in haar liefde voor dit land. Ze raakt in de ban van de angst. Maar ze gaat niet weg. Dat zou laf zijn.

  Als het aan Lamyae Aharouay ligt dan krijgen we ongetwijfeld een beter Nederland.

  http://www.amsterdampost.nl/17526/


  Maak melding

 • Interessante discussie, interessante mening ook van zeer invloedrijke mensen:

  Oud-wereldleiders willen drugs legaliseren

  ‘Oorlog tegen drugs is mislukt’ ?? ‘stoppen met criminalisering, marginalisering en stigmatisering van mensen die drugs gebruiken maar niemand kwaad doen’
  Terwijl in Nederland het kabinet het gebruik van softdrugs weer crimineel wil maken, pleiten oud-wereldleiders voor de legalisering van cannabis. In de internationale commissie voor drugsbeleid zitten onder meer de oud-minister van Buitenlandse Zaken van de VS George Schultz, de voormalige presidenten van Brazilië, Fernando Cardoso, César Gavira (Colombia), Ernesto Zedillo (Mexico) en oud VN-chef Kofi Annan en de schrijver Maria Vargas Llosa.

  Volgens de commissie is de oorlog tegen drugs domweg niet te winnen en kost die duizenden doden, stimuleert die georganiseerde misdaad en kost het verbod de belastingbetalers miljarden euro’s. Het 19-koppig team pleit voor een doordachte omgang met drugs, experimenteren met legalisering en het bieden van effectieve zorg aan verslaafden.

  De commissieleden roemen het Nederlandse gedoogbeleid en stellen dat ten voorbeeld aan andere landen.  Maak melding

 • Vraagje & antwoord

  Waarom gaat Geert Wilders niet de dialoog aan met islamitische denkers of vrijzinnige moslims? In plaats daarvan blijft hij zijn destructieve kritiek op de islam uiten.
  (toevoeging: waarom geeft ie niet eens een interview aan niet-gelijkgestemden?)

  Wilders oogst haat van eigen bodem jegens moslimmigranten. En wie oogst moet opnieuw zaaien, de vruchtbare grond vraagt erom. Hij richt zijn pijlen op de collectieve gevoelens van moslims door hun religie zogenaamd te bekritiseren. Maar zijn kritiek is destructief. Hij weigert de dialoog aan te gaan met islamitische denkers. Dialoog zou de weg vrijmaken voor wederzijdse acceptatie en respect en dat is wat Wilders niet wenst. Of beter gezegd, dat is wat zijn sponsors niet wensen.
  Hij mist bovendien de intellectuele bagage om in discussie te gaan met vrijzinnige moslims die het merendeel van de islamitische gemeenschap in Nederland vormen. Hij is niet voor niets uitverkoren om het land te bewerken. Dialoog is nooit de bedoeling van zijn sponsors geweest, anders hadden we allang vrede in Israel en Palestina.  Maak melding

 • Als het aan Lamyae Aharouay ligt dan krijgen we ongetwijfeld een beter Nederland

  Waarom trek je haar integriteit in twijfel door de link met die dubieuze site. Ik lees daarop geen enkel citaat van haar hand, die dit rechtvaardigt. Alleen een verzameling (wat mij betreft redelijke) citaten van haar en (griezelige) van anderen die enkel als doel hebben om haar verhaal onderuit te halen.


  Maak melding

 • MOSKOU – Rusland heeft de import van verse groenten uit de Europese Unie verboden. Dat is donderdag bekendgemaakt. Er was al een importverbod voor groenten uit Duitsland en Spanje wegens de EHEC-bacterie.

  De Europese Commissie noemt de maatregel van Rusland ‘disproportioneel’. Volgens de woordvoerder van eurocommissaris John Dalli (Volksgezondheid) zal het dagelijks bestuur van de EU Moskou om opheldering vragen.

  Europa voert jaarlijks voor 600 miljoen euro aan verse groenten uit naar Rusland, aldus de woordvoerder.

  Voor alle EU-sceptici: dit is nu een mooi voorbeeld van de waarde van gemeenschappelijke afspraken in de EU. Dit Russische besluit levert veel Europese boeren een grote schade op, terwijl de herkomst van de EHEC-bacterie nog steeds niet eenduidig is vastgesteld. Binnen een gemeenschappelijke markt kunnen er afspraken worden gemaakt over de vraag hoe om te gaan met dit type kwesties. Daarbuiten natuurlijk niet.


  Maak melding

 • Bericht door Dame, op 2 juni 2011 om 12:55
  Als het aan Lamyae Aharouay ligt dan krijgen we ongetwijfeld een beter Nederland

  Waarom trek je haar integriteit in twijfel door de link met die dubieuze site. Ik lees daarop geen enkel citaat van haar hand, die dit rechtvaardigt. Alleen een verzameling (wat mij betreft redelijke) citaten van haar en (griezelige) van anderen die enkel als doel hebben om haar verhaal onderuit te halen.

  Laat iedereen zijn eigen conclusies maar trekken uit die link. Ik trek haar integriteit in twijfel omdat ik dat verhaal van haar in de Volkskrant verschrikkelijk eenzijdig vind en ik vind dat ze zich ook wel wat kritischer op mag stellen t.o.v. haar eigen geloofsgenoten. Aanleiding van haar verhaal is het weigeren van een buschauffeur om een vrouw met een hoofddoek mee te nemen. Als dat de ware reden is geweest dan vind ik dat die chauffeur door zijn werkgever berispt dient te worden. Ik vind het flauwekul van haar door te stellen dat de Nederlandse bevolking inclusief de politiek hier heel verontwaardigd over moet zijn.


  Maak melding

 • Sterke zet van Gerdi Verbeet:

  Wetenschappers schieten Tweede Kamer te hulp
  Feiten moeten ervoor zorgen dat de Kamer zich minder laat leiden door de waan van de dag
  Tweede Kamerleden krijgen binnenkort hulp van wetenschappers. Ze zullen worden voorzien van feitelijke informatie over actuele onderwerpen. Volgens Kamervoorzitter Gerdi Verbeet is dit nodig om te voorkomen dat de Kamer zich alleen baseert op informatie die het van de regering krijgt. Dat meldt de Gelderlander.

  De hulp van de wetenschappers is ingeroepen na een onderzoek van twee jaar geleden, naar het functioneren van de Tweede Kamer. Eén van de aanbevelingen die uit het onderzoek kwam was dat de Kamer ‘meer haar eigen agenda moet bepalen en zich niet moet laten leiden door de waan van de dag’.

  Gerdi Verbeet:

  “Ik hoop dat de Kamer beter beslagen ten ijs komt bij grote vraagstukken die aan de orde zijn. We kunnen straks bijvoorbeeld aan de KNAW vragen of de regering gebruik heeft gemaakt van de laatste kennis om haar plannen te onderbouwen. We willen een eigen informatiepositie opbouwen, als Kamer gezamenlijk feiten verzamelen. Zo voorkom je dat je steeds uit dezelfde vijver vist, dat de regering en de Kamer zich door dezelfde deskundigen en lobbyisten laten adviseren.”

  Verder wijst de Kamervoorzitter erop dat dankzij deze maatregel de discussies in de Kamer ook niet meer over de feiten zullen gaan, maar ‘over het politieke oordeel dat je aan de feiten verbindt’.  Maak melding

 • Onderaan nog een kleine tranentrekkende toevoeging aan het (helaas) niet complete lijstje:

  Averechts

  ??.enkele feiten

  De VVD, die zelf in de oppositie elke steun aan Griekenland afwees, wil nu ineens miljarden kwijtschelden.
  Teeven diende samen met D66 en de SP een wetsvoorstel in om godslastering uit het wetboek van strafrecht te halen. Teeven werd staatssecretaris werd. En zijn handtekening onder het voorstel was ineens weg. Het wetsvoorstel ging niet door.
  Extra koopzondagen, waar de VVD ook altijd voor was…ze zijn ineens tegen. Zie ze nog zo met schreeuwende ??pro-koopzondagteksten?? op verkiezingtoernee.
  In hoeverre is ontpoldering Hedwigepolder politieke speelbal?
  De VVD wou het PGB in de wet, om er daarna weer vanaf te willen.

  Geert wil de Koran verbieden, werkt nauw samen met Christenfundi??s maar opent wel de Vrijdenkersruimte.
  De club van Wilders had uitgerekend dat de zorg via een PGB 30 procent goedkoper is dan dezelfde zorg in natura. ⤽Het zou dus de voorkeur moeten hebben om zoveel mogelijk mensen voor een pgb te laten kiezen.⤝. Als de PVV akkoord gaat met het voorstel, verkwanselt de partij van Wilders weer een van haar standpunten.

  HP/deTijd heeft even geteld: de PVV heeft al 7 keer gedraaid:
  1 Koopzondag
  2 AOW 67 jaar
  3 Hoofddoekjesverbod
  4 JSF
  5 Politie
  6 Openbaar Vervoer
  7 Sociale huurwoningen
  Voor details: http://www.hpdetijd.nl/2011-04-23/pvv

  CDA en praktisch omgaan met rentmeesterschap (terwijl ze toch stemmers trekken met die C)
  Sociale cohesie? http://sargasso.nl/archief/2011/06/02/tweespalt-de-draai-van-het-cda/

  En  Maak melding

 • Hieronder een commentaar op de ⤽wetenschappelijke⤝ avondsluiting van Verbeet. 😉

  Ik denk dat het streven van Verbeet aardig naïef is. Ze gaat er vanuit dat er zoiets bestaat als “de” waarheid; ook wetenschappers (ik zou haast zeggen juist wetenschappers) zijn het dikwijls oneens. Omdat iemand zijn dagen slijt aan een universiteit wil dat nog niet zeggen dat iemand de waarheid in zijn zak heeft. Neem bijvoorbeeld de hele klimaatdiscussie. Al enkele jaren vliegen de Gore-adepten de klimaatsceptici in de haren. En vice versa. Geen van beide kampen kan nu de overwinning claimen. Consensus is er nauwelijks.
  Nergens is de toon zo heetgebakerd, maar overal gaat het er aan toe zoals bij het vermeende broeikaseffect. De literatuurdeskundigen zijn er ook nog steeds niet uit wanneer de Beowulf is geschreven. Je hebt de early daters die beweren dat het epos in de achtste eeuw is geschreven, maar ook de late daters die opteren voor de elfde eeuw. Zitten aan één kant van het debat alle kundige wetenschappers? Nee, die zitten zowel bij de early als de late daters. Beide kampen beroepen zich op hun eigen argumenten en laten zich slecht overhalen door de andere zijde.
  Hey, dat lijkt verdacht veel op… Jawel…
  Op politiek. Precies. Wetenschap is dan ook voor een groot deel politiek. De twee termen lopen in elkaar over. Bij de klimaatdiscussie zien we dat links en rechts ieder hun eigen favoriete wetenschappers citeren. Bij de islamdiscussie zien we de PVV vaak Hans Jansen bij de zaak betrekken, terwijl GroenLinks deze man geen blik waardig gunt. Het is dat Beowulf geen politiek onderwerp is, maar anders hadden links en rechts ook partij gekozen voor early of late daters.
  Noem alle grote vraagstukken van deze tijd maar op; islam, klimaat, kernenergie en je zult zien dat zowel links als rechts hun eigen huiswetenschappers heeft en aanhaalt.
  Het is van Verbeet dus een nobel streven een soort onafhankelijke raad van wetenschappers op te richten, maar het zal een gedoemd initiatief zijn. Iedere partij zal gaan cherrypicken in de verslaggeving van deze KNAW-raad en eruit pikken wat past goed past in het eigen straatje. Dit is ook altijd wat je ziet gebeuren met de CPB-rapporten over de doorrekening van de economische beleidsvoorstellen zoals die in verkiezingsprogramma’s staan beschreven.
  Kortom, de uiteindelijke relevantie voor van een Kamer-wetenschapsclub het debat is dus nul, want oneens zullen links en rechts het toch wel zijn. Beide kampen zullen argumenten verdoezelen die ze niet aanstaan en redeneringen die in het politieke profiel passen uitlichten.
  Het streven om dichterbij een ‘waarheid’ te komen zal dus ruimschoots worden gemist. Een verspilling van moeite en geld dus, zo’n wetenschapsadviesraad.  Maak melding

 • @Assie 11:20 uur Ik onderdruk de neiging om te te parafraseren en te stellen dat ik jouw integriteit in twijfel trek omdat ik dat verhaal van jou op WLZ verschrikkelijk eenzijdig vind en vind dat je je ook wel wat kritischer op mag stellen t.o.v. je eigen landgenoten. Ik doe dat niet omdat voor mij integriteit een zeer belangrijke waarde is. Ik vind daarom dat je bijzonder behoedzaam moet zijn om die van een ander in twijfel te trekken. Als je dat wel doet dan moet je het goed kunnen onderbouwen en niet met eenvoudige oneliners iemand’s reputatie onderuit halen.
  M.a.w., je hebt me volstrekt niet overtuigd.


  Maak melding

 • Het Verbeet-idee komt sterk op mij over om

  de discussies in de Kamer ook niet meer over de feiten te laten gaan, maar ‘over het politieke oordeel dat je aan de feiten verbindt’.

  Er wordt veel te veel en te oeverloos ge-ouwe-hoerd in deze vergadercultuur.

  Mooi voorbeeld ook

  We kunnen straks bijvoorbeeld aan de KNAW vragen of de regering gebruik heeft gemaakt van de laatste kennis om haar plannen te onderbouwen. We willen een eigen informatiepositie opbouwen, als Kamer gezamenlijk feiten verzamelen. Zo voorkom je dat je steeds uit dezelfde vijver vist, dat de regering en de Kamer zich door dezelfde deskundigen en lobbyisten laten adviseren.”

  Benieuwd hoe er in de Kamer op gereageerd wordt.  Maak melding

 • Ach, onze voorzitter. Heeft ook een idee. Want de leden moeten zich minder laten leiden door de waan van de dag.
  Dus zijn er straks bronnen van het kabinet, en er zijn bronnen van de TK. Dus moeten de leden voor dezelfde vergoeding 2 x zoveel bronnen doornemen, dus hebben ze minder tijd over voor de waan van de dag. En natuurlijk zijn beide bronnen niet hetzelfde qua inhoud, en dus kun je daar vooraf al uren over ouwehoeren, en kun ja prachtige welles-nietes discussies in de TK verwachten. Ik zeg doen8)


  Maak melding

 • Aansprekende 1e reactie ook.

  Natuurlijk verandert de mening van het CDA voortdurend, afhankelijk van de coalitie waar ze deel van uitmaken.
  Meeregeren is belangrijker dan geweten, medemenselijkheid of fatsoen dat voor anderen normaal zou zijn.
  Mensen met gezond verstand en gezond gevoel stemmen dan ook niet op het CDA.
  ________________________________________

  Hoe zou het nu toch komen, dat ik het zelfde gevoel krijg als terugdenk aan dat partijtje onder leiding van ⤽papa⤝ Bos, die in de vorige regering coalitiepartner was, als ik dit lees.
  Was dat niet die partij van de rode rozen? :'(


  Maak melding

 • welkom bij de orde der stoelpootzagers:

  Job Cohen werd ingehaald als de Verlosser van zijn partij, maar na een knullig verlopen formatie loopt hij zielloos rond door Den Haag. Diverse Kamerleden en partij-ideologen bekritiseren zijn ‘non-leiderschap’ in een artikel in HP/De Tijd. ⤽Als ik een oproep in de krant moest plaatsen, dan luidde de tekst: partij zonder leider zoekt verhaal.⤝

  ——————————————–
  hoe wassut ook weer met dat pak melk en de houdbaarheidsdatum?


  Maak melding

 • Wat doet het pijn, de eventuele ⤽samenwerking⤝ tussen deze coalitie en de SGP.

  Vooral bij de z.g. ⤽progressieve⤝ tak van onze samenleving, wie??..u kent ze vast wel: de door ons allen ⤽gerespecteerde⤝ gelijkheidsdenkers van de PvdA. Alles wordt uit de kast gehaald, door ⤽onze socialistenfundi`s⤝ om dit te veroordelen. Hoe is het in >>⤽MARX⤝>>ChristenUnie>>CristenUnie?


  Maak melding

 • Auw??. Ja beste mensen, dat doet pijn, de eventuele ⤽ onliberale samenwerking⤝ tussen deze coalitie en de SGP.
  Vooral bij de z.g. ⤽progressieve⤝ tak van onze samenleving,??. wie zegt u???..ach u kent ze vast wel: de door ons allen ⤽gerespecteerde⤝ gelijkheidsdenkers van de PvdA. Alles wordt uit de kast gehaald, door ⤽onze socialistenfundi`s⤝ om dit te veroordelen. Hoe is het in.. >>⤽MARX⤝>ChristenUnie>>CristenUnie?


  Maak melding

 • :o:(:'( VVD-er praat met zichzelf

  l*l verhaal…wie zegt u…l*l antwoord

  Te droevig voor woorden, om tijd te steken in mensen die geen gesprekspartner kunnen vinden anders dan op het www.


  Maak melding

 • De C gepraktiseerd:

  Rein Jan Hoekstra (CDA), lid van de Raad van State, verdient teveel naast zijn gewone inkomen. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag. Hij krijgt veel extra geld door zitting te nemen in ministeriële commissies.

  Sinds maart dit jaar krijgt Hoekstra een vergoeding voor het zitting nemen in commissie-De Veer, die de integriteit bij de materieeldienst van Defensie onder de loep neemt.

  Hoekstra komt niet in aanmerking voor zo’n vergoeding omdat hij meer verdient dan 123.910 euro. Hoekstra heeft naast zijn baan bij de Raad van State nog dertien bijbanen, waarvan vijf betaald.

  Defensie bevestigt dat Hoekstra een vergoeding krijgt, maar weet niet om wat voor bedrag het precies gaat. Toen de CDA’er als lid werd geïnstalleerd heeft hij niet vermeld dat hij meer verdiend dan 123.910 euro.  Maak melding

 • Auw??. Ja beste mensen, dat doet pijn, de eventuele ⤽ onliberale samenwerking⤝ tussen deze coalitie en de SGP.
  Vooral bij de z.g. ⤽progressieve⤝ tak van onze samenleving,??. wie zegt u???..ach u kent ze vast wel: de door ons allen ⤽gerespecteerde⤝ gelijkheidsdenkers van de PvdA. Alles wordt uit de kast gehaald, door ⤽onze socialistenfundi`s⤝ om dit te veroordelen. Hoe is het in.. >>⤽MARX⤝>ChristenUnie>>CristenUnie?


  Maak melding

 • Om in het Verbeet-verhaal te blijven…het schiet allemaal niet op met die ontoerekeningsvatbare, doordrenkt met TROS-humor, opnaaimeninkjes….je l*lt een week later nog over hetzelfde zonder wat te zijn opgeschoten. Na veel kostbare tijd te zijn kwijtgeraakt.

  Feiten, menschen….dat hebben we nodig, zoals:

  Rutte vorig jaar: ‘PGB afschaffen? Ondenkbaar!’

  In mei 201 werd Mark Rutte door Netwerk geconfronteerd met de gevolgen van zijn beleidsplannen die de laagste inkomens hard zouden treffen. In de studio deed hij alsof hij ontplofte. Hoe durfde Netwerk dat te beweren! ‘Dit is tendentieuze journalistiek. Het PGB afschaffen? Ondenkbaar! Dat is beschaving waar wij sociaal liberalen voor staan!’ Deze week werd bekend dat het kabinet het PGB grotendeels wil afschaffen.

  Dit is het fragment niet, maar minstens even schokkend

  Origineel linkje kan ik zo snel niet vinden op Youtube. Is wel via een andere ingang te aanschUwen. Schokkeer jezelf, als je er zin aan hebt.

  Een jaar geleden 😮


  Maak melding

 • Beste (Log) bestormers, hier een verhaaltje van een VVD`er die volgens ons aller copy-paster alleen maar communiceert via WWW. 🙂

  Hoe is het mogelijk, dat andere politieke partijen willen samenwerken met deze Cristen-hardliners die allerlei verboden hebben. Wat voor verboden?… Vraag dat maar aan de aanhangers van de PvdA, dit na jaren lange studie u dat haarfijn uit kunnen leggen.

  Alom verontwaardiging bij de ⤽progressieve⤝ bakfiets generatie. Bejaarde ⤽DOLLE MINA`s⤝ achter de geraniums, maken in de bejaardenhuizen plannen voor een mars (met rollator) naar het Malieveld.
  Cohen geeft opdracht om de poppenkast (waar hij zo`n succes mee had op het congres) van stal te halen. Want het moet natuurlijk, in de geest van het ⤽socialisme⤝ wel ludiek blijven. Rozenteelers en zeepkistenhandelaren wrijven zich vergenoegd in de handen, bij het horen van de plannen. Dat maakt het hele seizoen weer goed. Kortom, ⤽progressief⤝ Nederland mobiliseert zich, tegen het geweld van de >>>ChristenUnie>>CristenUnie?


  Maak melding

 • Verdraaiingen: communceert met zichzelf. Uit zelfoverschatting, eenzaamheid, omdat ie zichzelf graag leest? Wil het niet eens weten, maar het is een feit. 8)


  Maak melding

 • Was de christen unie niet de coalitiepartner van de PvdA in het vorige kabinet?
  Natuurlijk??.dat was de partij van de vooruitstrevende niet godsdienstige ⤽progressieve⤝ ideeën 🙂  Maak melding

 • VVD`er, wat is er met je aan de hand? Last van de warmte?;) Ik snap niks van je postings, maar begrijp dat ze ook niet goed doorkomen. Waarom haal je de ‘h’ weg bij ChristenUnie? En wat heeft Marx ermee van doen?


  Maak melding

 • Dame, ik heb geen last van de warmte, heb geen wiet gerookt, ben niet depressief, ben niet eenzaam :), ben niet onder invloed van sterke drank enz.

  Wat wel is gebeurd, om voor mij onbekende reden, kreeg ik mijn verhaaltje niet in zijn geheel op het log. Te lang? Te confronterend? Verkeerde woorden? Vul het maar in. :'(

  Daarna heb ik het maar in gekuiste versie in een drie luik geplaatst. Misschien voor sommige mensen niet begrijpelijk, maar voor jou zeker wel. 😉


  Maak melding

 • De automatische censuur.:D Ik heb door de warrigheid nog niet helemaal gelezen; dat zal ik morgen eens doen. Nu staat er een mooie film van mijn lievelingsschrijfster op het punt van beginnen.


  Maak melding

 • Uit analyses van stemgedrag in de TK is weleens gebleken dat de CU de PvdA, SP, GL en D66 links heeft ingehaald wat sociale en milieustandpunten betreft. Een links kabinet met de CU begrijp ik op die thema’s best. Bij de SGP ligt dat een beetje anders.;)
  Liberalen hebben meer moeite met de CU, maar een samenwerking met de SGP is voor sommigen uit die hoek – in Smith’s naam 😉 – ook een gruwel.


  Maak melding

 • Bericht door Dame, op 3 juni 2011 om 15:23
  @Assie 11:20 uur Ik onderdruk de neiging om te te parafraseren en te stellen dat ik jouw integriteit in twijfel trek omdat ik dat verhaal van jou op WLZ verschrikkelijk eenzijdig vind en vind dat je je ook wel wat kritischer op mag stellen t.o.v. je eigen landgenoten.

  Ik vond dat verhaal van haar verschrikkelijk eenzijdig en daar past maar één antwoord op: een eenzijdige. Ik heb me kritisch uitgelaten over haar en haar geloofsgenoten en dat zijn ook landgenoten van mij. Wel even beter lezen Dame.;)

  Ik vind daarom dat je bijzonder behoedzaam moet zijn om die van een ander in twijfel te trekken. Als je dat wel doet dan moet je het goed kunnen onderbouwen en niet met eenvoudige oneliners iemand’s reputatie onderuit halen.

  Ik vind ook dat ze bijzonder behoedzaam moet zijn om de integriteit van haar landgenoten in twijfel te trekken en dat doet ze niet. Ze zegt zelf dat ze nog nooit is gediscrimineerd en heeft het alleen van horen zeggen.

  M.a.w., je hebt me volstrekt niet overtuigd.

  M.a.w., ze heeft me volstrekt niet kunnen overtuigen.

  Omdat ik weet dat je graag het laatste woord mag hebben wil ik best zo aardig zijn om jou het laatste woord te gunnen.


  Maak melding

 • Mijn belangrijkste taak is aanwezig te zijn bij stemrondes in ons huis. Ik hoef niet na te denken of ik vóór of tegen stem; dat wordt mij vantevoren dwingend ingefluisterd.


  Maak melding

 • Soms worden er zwaarwegende debatten gevoerd met woordvoerders van andere stammen, maar daar mag ik niet aan mee doen, want ik ben niet aangewezen om het woord te voeren. pffff!


  Maak melding

 • Omdat ik weet dat je graag het laatste woord mag hebben wil ik best zo aardig zijn om jou het laatste woord te gunnen.

  Dat is waar, Assie. Laat ik op deze mooie dag dan ook een gebaar maken. Omdat ik weet dat je graag gelijk krijgt, wil ik best zo aardig zijn jou gelijk te geven.:P;)


  Maak melding

 • Mijn baas heeft mij persoonlijk gescreend! Ik ben ingedeeld bij de niet-woordvoerders, en hoe beter ik dat doe, hoe groter de kans dat ik bij een volgende indeling een (beter) plekje krijg.:D


  Maak melding

 • Buiten dit huis mag ik met iedereen praten! mits er geen camera’s, microfoons, of mensen die met een pen dingen opschrijven, in de buurt zijn. Dat is best wel moeilijk, maar ik leer snel. (de allereerste keer werd mij gevraagd of ik bij de oppositiestammen was ingedeeld, of bij de regeringsstammen; ik heb toen als antwoord m’n zetelnummer verklapt:o)


  Maak melding

 • Later bleek dat dit niet helemaal het goede antwoord was. Pas toen ik echt durfde, heb ik mijn baas om het juiste antwoord gevraagd. Hij maakte zo’n gebaar met een wijsvinger dwars voor z’n mond (ssst), en gaf mij een knipoog:D, dat betekent dat het geheim is!


  Maak melding

 • Dame 00:13

  Ja Dame, het is me toch wat met die onbetrouwbare club,die vermaledijde VVD ( de zwartekousenliberalen) Heel zuurlinks en zuur semi-liberaal Nederland ligt daardoor in paniek aan het zuurstof, vrolijk rechts ook,?? maar dan van het lachen. Wat een verdriet en frustraties, omdat die graaiers van de VVD de Nederlandse bevolking hebben uitgeleverd aan het Kaboel van Nederland (Urk), het doemscenario van zuurlinks verschijnt aan de horizon: van af nu worden onderdrukt door mensen in zwarte pakken en lange zwarte jurken en/of klederdracht. (Staphorst) Wat een giller! Ze zijn angstig voor de gevolgen, van deze fundamentalistische ⤽staatsgreep⤝. Maar één toonhoogte in het afkeurende liedje blijft gelijk: ze zijn bang voor de fundamentalistische SGP, maar de knuffelaars hebben geen probleem met fundamentalisten binnen dat andere geloof. Verschil moet er zijn, nietwaar?

  Denken jij en je ⤽progressieve⤝ broeders en zusters nu echt dat de SGP zoveel invloed gaat uitoefenen op het regeringbeleid? Natuurlijk zullen ze hier en daar via de 1e kamer een graantje mee pikken, maar dat zijn pine nuts, want ze zitten nog steeds niet in de regering. In tegenstelling tot de ChristenUnie, ( je weet het nog wel: de ligt mannenbroeders) die als aanhangwagen samen met de ⤽progressieven⤝ gezellig 3 jaar lang Nederland naar de knoppen hebben geholpen. Toen hoorde je de PvdA niet zeuren over religieuze beginselen, maar stonden ze samen met de ligt-broeders op het bordes. Is dat een kwestie van alleen de linker hersencel gebruiken?

  Ook ik ben niet voor de theocratie die SGP ten toon spreid, die ze baseren op religieuze beginselen, maar wat stelt hun politieke invloed nu eigenlijk voor? Is het niet een beetje zielig, het z.g. angstliedje over de ⤽zwarte toekomst⤝ dat gezongen wordt door het ⤽progressieve⤝ kwartet?
  Laten ze toch gewoon zeggen dat ze stevig balen van de situatie, dat ze geen meerderheid hebben in de 1e kamer, en dat ze balen van het feit, dat de SGP op veel punten mee zal stemmen met de coalitie. Dan toon je ballen!

  Maar het is ingebakken binnen de ⤽progressieve religie⤝: wijzen naar een ander, en zeggen hoe ⤽verschrikkelijk⤝ slecht die ander is, om daarna met die zelfde personen de polonaise te lopen.
  Onder het zingen van: toen onze Job een Jobje was????..:)  Maak melding

 • Bericht door VVD`er, op 4 juni 2011 om 14:26
  Onder het zingen van: toen onze Job een Jobje was????..

  hij aardig om te zien. Nu bromt hij alle dagen.:D:D:D


  Maak melding

 • Hoeveel van die 150 leden in de TK slijten hun dagen met nietszeggen?
  Hoeveel van die 150 leden mogen in die TK iets zeggen?
  De stamwoordvoerders hebben wel wat te zeggen, maar in feite niets te vertellen….

  VVD’er, “een niets zeggende politici” . Geen prijs.

  Bedoeld was een (pvv)tweedekamerlid.


  Maak melding

 • ze zijn bang voor de fundamentalistische SGP, maar de knuffelaars hebben geen probleem met fundamentalisten binnen dat andere geloof.

  Dit is een nieuw gezichtpunt voor me; persoonlijk heb ik al zo’n beetje mijn hele leven moeite met fundatentalisme en intolerantie evenals de progressieve leden van mijn vriendkring.


  Maak melding

 • Drama, uiteraard had ik wel door wat je bedoelde. Maar aangezien er binnen de Nederlandse politieke sekte 90% nitwits rondlopen, met een nietszeggendheid om van te huilen,:'( vond ik het niet gepast om naar één politiek partij te wijzen.


  Maak melding

 • Fundatentalisme is wel een leuke woordspeling in dit verband, maar ik bedoelde fundamentalisme (en vriendenkring ipv vriendkring).:)


  Maak melding

 • Qua fundamentalisme haalt de SGP de CU overigens ruimschoots (ook nog eens rechts) in. Persoonlijk heb ik weinig moeite met ethische aarzelingen bij een aantal ‘progressieve en liberale’ verworvenheden (sterker nog dat juich ik zelfs toe), maar wel met de rechtlijnigheid en wijze waarop sommige christenfundamentalisten hun opvattingen huldigen. Dat de SGP vrouwen het passief kiesrecht ontzegd, boeit me niet. Wel typisch dat ze macht kennelijk ook belangrijker vinden dan principe, want het actief kiesrecht mogen vrouwen wel uitoefenen. En zaken als ‘zondagsrust’ en ‘afschuw van cultuur en TV’ houden ze zich maar lekker aan in eigen kring zonder er anderen mee te belasten.


  Maak melding

 • Solliciteren kan niet, Dame. Je moet voor een stam kiezen, en dan ten koste van anderen mbv het betere ellebogenwerk jezelf bij de commissie binnenwerken die een kieslijst mag samenstellen. Soms maak je dan kans op een TK-zetel, en vanaf dat moment is je kostje gekocht. (mits je natuurlijk genoegen neemt met minimaal 15 weken reces en een brutomaandvergoeding van 7300 euri…)


  Maak melding

 • Het echte probleem met dit minderheidskabinet is natuurlijk dat ze voor elk besluit consessies moeten doen, dan weer naar ‘links’ (die ze kennelijk verafschuwen maar toch regelmatig nodig hebben), dan weer naar ‘rechts’. Nederland heeft behoefte aan consistent beleid dat – het liefst – op een redelijk breed draagvlak kan rekenen. Dat lijkt nu onhaalbaar. Overigens is de kiezer daar de veroorzaker van.
  Die consessies hebben al wel geleid tot besluiteloosheid inzake de Hedwigepolder, waar allang internationale afspraken over zijn gemaakt. Ook het intrekken van de steun van de VVD voor afschaffing van de Wet op de godslastering (die is helemaal niet nodig omdat de Grondwet voldoende waarborgen biedt) is een voorbeeld. Van dat laatste lig ik trouwens niet wakker.


  Maak melding

 • Lamazitte dan, Drama. Ik ben dik tevreden met m’n 5 weken verlof, mijn bruto salaris, mijn bazen en mijn spreekrecht.:)


  Maak melding

 • @Dame ; “Nederland heeft behoefte aan consistent beleid dat – het liefst – op een redelijk breed draagvlak kan rekenen. Dat lijkt nu onhaalbaar. Overigens is de kiezer daar de veroorzaker van.”

  Met dat consistente beleid en een redelijk breed draakvlak ben ik het wel eens. Dat de (on)haalbaarheid daarvan door de kiezer wordt veroorzaakt; daar heb ik zo m’n vraagtekens bij: ik denk dat die haalbaarheid voor een breed draagvlak meer te maken heeft met de (te lage) kiesdrempel.  Maak melding

 • @Dame

  Dame, hoe men het ook wendt of keert, de SGP-hysterie van zuurlinks komt voort uit de uitslag van de statenverkiezingen, die voor beide zijden geen meerderheid opleverde. Zuurlinks heeft tijdens de formatie hun kansen verknalt, het hoopte Rutte1 alsnog te torpederen via de 1e slaapkamer.

  Natuurlijk zal de VVD uit electorale overwegingen geen handtekening zetten onder het wetsvoorstel ⤽godslastering⤝, en zijn ze zijn ze daarmee uit opportunistische overwegingen de zoveelste sjoemel partij. Maar of deze handelingen een dictatuur van Gereformeerde Gemeenten en een ⤽zwarte toekomst⤝ zal opleveren? L*l koek van grenzeloze gefrustreerde gelijkheidsdenkers.

  Zoals je inmiddels wel zal hebben begrepen heb ik niets met andere partijen, ( al hebben ze soms wel aanspreekbare ideeën) maar als de VVD te erg uit de bocht vliegt, kan het maar zo zijn dat ik politiek dakloos wordt. Maar wat mij opvalt aan de hysterie van zuurlinks, is dat eerst de PVV de volle laag kreeg (terecht of onterecht) toen deze aanval niet bleek te werken werd het CDA doelwit van de frustratie. Nu is het ⤽slachtoffer⤝ de SGP, die door de seculiere inquisitie op de brandstapel wordt gelegd. Het hout wordt al aangesleept, want er moet toch iemand het slachtoffer worden van de ⤽volkswoede⤝ van zuurlinks, nietwaar?

  Maar wat wel komisch is/was, dat mannetje van de SGP ( v.d. Staaij ) is wel iemand met principes die hij ook goed kan verwoorden. Dat bleek wel tijden het debatje bij Knevel en v. Brink, toen hij Cohen en Pechtold gezellig onder tafel debatteerde.

  Helaas is het zo dat onze gezellige ⤽progressieve⤝ wereldverbeteraars geen afgewogen antwoord hebben op Christen-hardliners en het multiculturele debat. Ze doen aan bangmakerij, als deportatietreinen, die al dertig jaar naar het oosten rijden, met Europese oorlogen als we niet ja stemmen bij een referendum; en nu met een religieuze dictatuur. Wanneer kruipen ze uit hun hol, en worden ze volwassen?  Maak melding

 • Dame, uit een hypothetische vraag kan nooit een resultaat komen waar je een conclusie uit kan trekken. ⤽Links⤝ gebruik ik als duiding van een evt. politiek gedachtegoed, en heeft als zodanig niets te maken met mensen op zich.


  Maak melding

 • Meestal gebruik je een voorvoegsel voor het woord ‘links’. Vandaar dat de gedachte bij me op kwam. Zelf zie ik mijzelf als ‘verstandig links’ (:D), d.w.z. genuanceerd en niet laten leiden door (toevallige) partijleiders c.q. partijlijnen maar een eigen oordeel vormend. Maar wellicht denken anderen daar geheel anders over.;)


  Maak melding

 • Dame, het etiket ⤽verstandig⤝ heb ik al tijden op jou avatar geplakt. Maar er komen ook mensen voorbij waar ik het woord ⤽zuur⤝ met een lachend gezicht opplak. :):)


  Maak melding

 • Dat is lief, VVD`er. Ik vond het zelf eigenlijk een beetje aanmatigend, maar kon niets anders bedenken.
  Overigens stelt mijn avatar mariken van Nimweghen voor, een niet zo verstandig meisje dat het met de duivel (Moenen) aanlegde en nadat ze tot inkeer was gekomen, jarenlange boete heeft moeten doen. Maar waarschijnlijk kent iemand die het over Beowulf heeft, dit verhaal ook wel.


  Maak melding

 • Dame, mag ik jou dan ook een hypothetische vraag stellen? 😉

  Beeld jou avatar dan niet je onzekerheid uit t.o. van je politiek denkbeelden?
  Niet dat je daar jarenlang boete voor moet doen, maar toch? 🙂


  Maak melding

 • D:D Nee, VVD`er, ik ben niet onzeker over mijn politieke denkbeelden; anders waren het waarschijnlijk niet mijn denkbeelden. Wel vind ik het soms lastig positie te bepalen, omdat er zoveel kanten aan een zaak zitten en eenvoudige oplossingen of meningen meestal niet volstaan. Ik neem aan dat dit wel voor meer mensen geldt. Ik voel me tegenwoordig niet echt meer thuis bij een van de partijen, maar wel meer bij de een dan bij de andere. “De boel bij elkaar houden” spreekt me evenwel wel erg aan. Zou mijn eigen motto kunnen zijn. Volgens mij willen de meesten van ons alleen maar een gelukkig en plezierig leven leiden en zijn er maar enkele fanatici (in álle kringen) die er anders over denken.
  Mijn avatar is een link naar de stad waar ik een groot deel van mijn leven heb doorgebracht en waar ik me nog steeds thuisvoel: “al mot ik kruupe, op blote voeten goan, ik wil nog een keer de Sint Steven heuren sloan”. Die boete doe ik hier op het log.


  Maak melding

 • Kraaijer richtte met medeweten van de inlichtingendienst de Zwolse afdeling van de extreem linkse Antifascistische Aktie op. Vanuit Zwolle werkte hij zich op binnen de organisatie van AFA en andere extreem linkse bewegingen. Alle informatie speelde hij door naar de AIVD. Tegenwoordig woont Kraaijer in Suriname.

  Dit vind ik dubieus, een oud-medewerker van de rechtbank die voor de inlichtingendienst als leider van de afdeling Zwolle optreedt om zo te infiltreren. Het blijft dan altijd de vraag wie wie aanzet tot geweld, ordeverstoringen en wat dies meer zij.


  Maak melding

 • Wat mij betreft mag d’r flink geinfiltreerd worden, zowel bij rechts- als linksextremistisch gespuis.

  Ons land heeft een leger. De regering zendt wel militairen de oorlog in, (met alle ellende van dien); maar als de officieren beëdigd moeten worden, ten overstaan van familie, vrienden en iedereen die daar bij wil zijn, kan dat tegenwoordig niet meer op het Grote Kerkplein in Zwolle, zoals dat voor jaren terug wel gebeurde. Nu doen we dat niet meer omdat het linksextremistische “gedachtengoed” ter plekke kan worden omgezet in geweld en ordeverstoring….


  Maak melding

 • Ik begrijp je punt, Drama. Je wilt en moet als overheid alle extremistische bewegingen in je land kennen om aanslagen en rottigheid te voorkomen. Niettemin zit er aan infiltratie ook de kant dat je als overheid meedoet aan de zaken die je wilt voorkomen en bestrijden. De operatie Gladio (zie quote) toont het dilemma perfect aan. Wat te doen als blijkt dat de ‘inlichtingenfiguur’ een grotere rol heeft gespeeld dan die van observator aan de zijlijn, maar dat deze ‘ambtenaar’ zelf aanslagen/ontvoeringen etc heeft gepleegd, ertoe heeft aangezet of eraan heeft meegewerkt. Vrijspraak? Misschien is het dan de infiltrant wel die oppert om de beëdiging aan het Grote Kerkplein (wat moet ik me daar trouwens bij voorstellen: in de buitenlucht?) te verstoren.

  Operatie Gladio is een in 1952 gestart geheim “stay-behind” netwerk in Italië, gesponsord door de CIA en de NAVO, om de communistische invloed zowel in Italië als in andere landen te neutraliseren. De eerste voorbereidingen werden al in 1947 getroffen. Hoewel de term Gladio alleen slaat op het Italiaanse deel, worden ook de soortgelijke netwerken die in andere landen bestonden veelal met Gladio aangeduid. Uit recent onderzoek is bekend geworden dat soortgelijke netwerken in geheel West-Europa actief en aan elkaar gelinkt zijn. In ieder geval was Gladio actief in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije en Zwitserland, terwijl ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een rol speelden in de strategische planning van het netwerk. De rol van Gladio in Europa, bij onder meer aanslagen en terreur, heeft in diverse landen al dan niet tot parlementaire onderzoeken geleid.  Maak melding

 • Ik heb het na m’n diensttijd als burger één keer bijgewoond, zo’n beëdiging. In dit geval van de artillerie uit ’t Harde. Op het Grote Kerkplein is een stuk (kanon) geplaatst, en de hele ceremonie speelt zich daaromheen af. Man of 100 in carré, met vaandels en muziek. Plus groot aantal burgertoeschouwers.  Maak melding

 • Ik vond het in eerste instantie al een beetje Middeleeuws klinken, maar deze beschrijving versterkt dat beeld nog meer. Lijkt me een echte toeristische attractie. Wanneer is het afgeschaft?


  Maak melding

 • Volgens mij eind vorige eeuw afgeschaft. In mijn diensttijd (vdKornputkazerne-Steenwijk, begin jaren 70) werden de officieren op het kazerneterrein beëdigd; daarna in defilé van de pantservoertuigen door Steenwijk. Dit werd afgenomen door de burgemeester en hoge officieren, om de verbintenis tussen de Steenwijkers en de militairen te bevestigen….


  Maak melding

 • Bas Heijne in weer een sterke column in de (in mijn geval papieren) zaterdag-NRC…digitaal goed na te lezen:

  Opstand

  “Het verbindende verhaal van Rutte is er alleen voor mensen die niet getroffen worden” maar bovenal deze zeer treffende vergelijking “De lach van Rutte, begint aardig op die van Gerrit Zalm te lijken – een weglachende lach”.
  ——-
  Net als de hele column: uitstekend verwoord 😀


  Maak melding

 • Het is maar wat je er van vindt.

  ****Bas Heijne in weer een sterke column in de (in mijn geval papieren) zaterdag-NRC…digitaal goed na te lezen:****

  ***OPSTAND***, dat is/was de opening van de z.g. ⤽sterke⤝ column van Bas Heijne in het NRC.
  Is dat ⤽wishful thinking?⤝. Natuurlijk!, maar in het gedachtegoed van Heijne is dat de enige manier om het gebrek aan z.g. maatschappelijke solidariteit op te lossen.
  Hij kan in zijn column nog wel ⤽enig⤝ begrip opbrengen, (om het waarom van de bezuinigingen ) maar het is volgens hem veel te rigoureus. Verder kunt het hele verhaaltje lezen op NRC digitaal.

  Mijn vraag is, na het lezen van zijn zoveelste onzin column; waarom blijft hij achter zijn bureau keffen als een zelfvoldane elitair, laat hij eens komen met een aansprekend verhaal over de problemen van vandaag en de oplossingen van morgen? Zodanig dat ze mij als geïnteresseerde ⤽leek⤝ aanspreken. Men kan voor of tegen zijn, ⤽Heijne zit nog in ontkenningsfase⤝ maar wie naar de concrete problemen in Nederland kijkt, kan maar één conclusie (in en paar woorden) trekken: er moet financieel gesaneerd worden.

  Heijne heeft naar mijn gevoel nog nooit iets geschreven of gezegd dat maar enigszins kan worden beschouwd als de ⤽moeite waard⤝. Het zijn louter rookgordijnen, holle frases, pathetische nietszeggendheid, waarmee Heijne zijn imago van ⤽interessante intellectueel⤝ heeft weten neer te zetten.  Maak melding

 • Goh wat verbaast me je mening en je oordelen, VVD-er. Is de poldertaliban van de SGP niet zo blij mee, met oordelen. Vind het mooie van meningen, dat ieder zijn/haar eigen mag hebben en dat je zelf mag bepalen wat je aanspreekt. Smaken verschillen ook enorm van elkaar. En al lullen we 4 dagen, vrees dat het geen invloed op de meningsvorming over een stukje tekst zal hebben. Vond Bas Heijne trouwens als presentator van Zomergasten, bij tijd en wijle ook sterk overkomen. Wellicht lees je zelf liever Bob Hoogland of hoor je de mening van Harry Mens graag, gelukkig mag het allemaal.
  Las net een interessant stukje over brandkastliberalen. Maar van mij hoeven al die sub-stickertjes niet. Er wordt sowieso al veel te makkelijk en veel te veel gestickerd.


  Maak melding

 • Gossie, verbaast jou mijn mening en oordeel? Je had het kunnen weten. Wat het ⤽stigmatiserende⤝ poldertaliban toevoegt is mij een raadsel, maar dat zal uiteraard overeen komen met je gedachtegoed. Wat jij van Heijne vindt staat je vrij, ik heb zo mijn mening. ⤽vrijheid van meningsuiting⤝ weet je wel. Of werkt dat PVV woord bij jou als een rode lap op een stier?

  ⤽Brandkastliberalen⤝ ?? als dat het stukje uit België is, waar ingebroken is bij een liberale vakbond lijkt mij dat woord dat je neer pent, nogal aardig suggestief ⤽Joop.nl⤝ stijl.
  Is dat niet het geval, blijft het woord suggestief.


  Maak melding

 • Ik heb Bas heijne eerder dit jaar eens horen spreken op een congres. Had me er wel wat van voorgesteld, maar vond hem heel warrig en het was volstrekt onduidelijk wat de pointe van zijn betoog was. Deze column vind ik daarentegen wel helder. VVD`er heeft een punt dat Heijne geen antwoord geeft op de vraag hoe dan wel te bezuinigen, maar de verbazing van Heijne over de gelatenheid over de grove snoeiwijze, begrijp ik wel. Ik vrees dat we over enkele jaren terug kijken en tot de ontdekking komen dat we veel hebben kapotgemaakt dat we eigenlijk niet willen of kunnen missen. En dan is het toch gek dat er nauwelijk protest klinkt of iig heel zacht.  Maak melding

 • Natuurlijk is zijn column helder, maar wat hij te berde brengt is een dooddoener. Het item wat hij hierin stelt is al zodanig uitgekauwd, dat het niets relevants bevat. Zodoende dat ik stelde; ⤽kom met een aansprekend verhaal over de problemen van vandaag en de oplossingen van morgen⤝.

  Het zijn holle frasen, gelardeerd met een ⤽intellectueel⤝ sausje. Het is de dood in de pot.  Maak melding

 • 😮 Owww, je mag volgens de VVD-er niet (meer) stigmatiserend zijn. Het lijkt zelfs over te komen over de VVD-er niet eens meer open staat voor de minder leuke kanten van de SGP….gewoon doorlopen mensen. Is een normale (ietwat doorgeschoten) Christelijke club. Het homo-, abortus-, eutenasie-, stamcelonderzoek-, zondagbestedeings-, ideale maatschappijstandpunt vegen we onder het vloerkleed…..tja, zo kun je ook in het leven staan.


  Maak melding

 • Natuurlijk VVD-er

  Of werkt dat PVV woord bij jou als een rode lap op een stier?

  haha en CDA en SGP (zie boven) en CU en VVD. Ben je paranoïde? Oz zo wantrouwig, angstig en egoïstisch (niet mijn partijd maar IK ben het belangrijkste) dat dat echt van een ander denkt :o:o:o Hahaha, jongen, dan moet je dat maar mooi blijven doen :-*


  Maak melding

 • Klopt ⤽Brandkastliberalen⤝ is nogal suggestief. Die stijl moet je absoluut niet vreemd voorkomen, kijk je schrijfsels maar eens na 🙂 En nee, niet van Joop of uit België 😉


  Maak melding

 • @ Dame, dit is natuurlijk een volkomen belachelijke en misleidende (VVD-er) weergave van een belangrijk stukje uit de column

  ⤽Heijne zit nog in ontkenningsfase⤝ maar wie naar de concrete problemen in Nederland kijkt, kan maar één conclusie (in en paar woorden) trekken: er moet financieel gesaneerd worden.

  Bas schrijft nota bene letterlijk

  Ten eerste omdat iedereen beseft dat er bezuinigd moet worden.

  —-

  Blijf dit geweldig vinden:

  “Het verbindende verhaal van Rutte is er alleen voor mensen die niet getroffen worden” maar bovenal deze zeer treffende vergelijking “De lach van Rutte, begint aardig op die van Gerrit Zalm te lijken – een weglachende lach”.  Maak melding

 • @ 8:34 2e “over” is OF. En….hoe ze tegen VROUWEN aan kijken, vergeten te noemen. Tuurlijk veranderde de partij ook:

  Het vijandbeeld van de SGP is veranderd: tot ver in de jaren zestig was de grote vijand van de SGP Rome, nu zijn dat de politieke correctheid en de islam. Er kan nu ook worden samengewerkt met net iets andersdenkenden. Zo worden conservatieve katholieken tegenwoordig gezien als bondgenoten. Toen homoseksuele katholieken en PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen protesteerden tegen het feit dat een conservatieve priester hun de hostie weigerde, sprong niet het CDA maar de SGP meteen voor deze priester in de bres. De godsdienstvrijheid zou door agressieve seculieren worden bedreigd.

  De SGP werkt echter zonder gewetenswroeging samen met de seculiere PVV, omdat deze partij zich alleen tegen de islam keert en niet tegen het christendom.

  Het begin

  De SGP is in 1918 opgericht om de zogenoemde bevindelijk-gereformeerden van een stem te voorzien. Dankzij het evenredige kiesstelsel was het voor deze groep ultraorthodoxe protestanten mogelijk om in de Tweede Kamer te worden vertegenwoordigd. SGP-leider G.H. Kersten, die in 1922 in het parlement werd verkozen, waarschuwde in felle bewoordingen tegen het Roomse gevaar en speelde in op het orthodoxe geweten van de Antirevolutionaire Partij, één van de voorlopers van het CDA.

  [/quote]

  Hoe ze tegen de PVV aankeken, was mij al jaren bekend.

  Tja, ben opgegroeid met die grote Oranjeposter voor de ramen VVD-er. En JA, ik kan nog heel goed met mijn vader. Maak gewoon dingen bespreekbaar waar ze liever niet over praten. Zoals “ze vinden nogsteeds dat ze bij de enige écht Protestantse Kerk zitten”. Zielig en typisch Nederlands, die versplintering.  Maak melding

 • Zo, en dat van ⤽onze⤝ copy-paste koning, zomaar drie reactie` binnen vijf minuten van hem zelf, zonder plagiaat. Dat is knap hoor, zie je wel dat je het kan, jongen. (ik mag je toch jongen noemen?) Ach, ja natuurlijk, zo noem jij me ook in jouw reactie`s??.. Lekker amicaal toch, zeker met zo`n vrolijke kerel als jij.;)

  O ja, nu even terug naar je >>zelf geschreven


  Maak melding

 • Daar gaan we voor de 3e keer, weer gekuist. Als het nu niet lukt, kap ik mee.

  O ja, om nog even terug op je >>zelf geschreven


  Maak melding

 • Zo, nu even op je reageren. M`n beste jongen, ik kon het stigmatiserende woord in samenhang met SGP niet plaatsen. Op dat woord plak ik een ander etiket, (jij was toch z.g. niet voor etiketten plakken) laat ik nu nog niet hebben meegemaakt dat mensen van de SGP bermbommen plaatsen, en links georiënteerde mensen ondersteboven knallen.
  Dat ze wat doorgeschoten religieuze opvattingen hebben, dat kan ik niet ontkennen. Maar als ik eens kijk naar vd Staaij, lijkt hij in de verste verte niet op die leider Mulah Mohammad Omar. Joop.nl kreetje? 🙂  Maak melding

 • Je tweede reactie heeft een beetje weinig samenhang, eigenlijk een beetje warrig, daar kan ik geen hapklare brokken van maken. Dat kan natuurlijk komen door paranoïde opgefokte stijl van schrijven, of was het nog een beetje vroeg, en had je kleppen nog niet goed open. Geeft niets hoor jongen, komt in de beste ⤽progressieve⤝ families voor. :'(

  Maar beste jongen, ik veroordeel je niet over je eventuele suggestieve schrijfstijl, verre van dat. Ik doe niet anders, en vindt het heerlijk om jou daardoor op stang te jagen. Het is nooit anders geweest, simpele zielen reageren altijd opgefokt op ironische stukjes, omdat ze de clou niet begrijpen. Maar blijf flink oefenen, verstand komt met de jaren. 😀

  Zo nu heb ik een zakelijke afspraak, en kan ik niet direct meer reageren op je komende tirade; van bruggen bouwen, de boel bij elkaar houden, dat het eerlijker moet, hoe goed jij in dit leven staat, wat een relax type je bent en verdere dooddoeners. Maar we spreken elkaar nog wel, nietwaar jongen?.. Doei! :-*


  Maak melding

 • Reageer