Wantrouwen rond financiering stadion blijft

Wethouder Knol kan de vrees voor een Europees onderzoek naar de financiering van het FC Zwolle stadion bij de oppositie in de Zwolse raad niet wegnemen. Dat werd duidelijk tijdens het spoeddebat van de raad maandagavond, dat voor de VVD en SP meer vragen dan antwoorden leverde.


De bouw van het nieuwe stadion gaat gestaag door…

Wethouder Knol verzekerde de raad dat de financiering van het stadion 100 procent Europaproof is. Van illegale staatssteun aan de projectontwikkelaar is volgens hem geen sprake. De wethouder weigert echter de raad inzage in stukken die zijn stelling onderbouwen. Het wantrouwen bij de oppositie is daardoor alleen maar toegenomen.

Bron: RTV Oost

Artikel delen:
Reacties 15
 1. Stentor meldt:

  Stadionplan weer gewogen
  ====================

  ZWOLLE – Hoe intensief heeft de gemeente de afgelopen jaren gecontroleerd of het Zwolse stadion-plan ‘europaproof’ is. Het college kon gisteren nog geen concreet antwoord geven op die vraag, met name gesteld door de SP.

  Wethouder Martin Knol, verantwoordelijk voor het stadiondossier, beloofde op aandringen van SP-fractievoorzitter Margriet Twisterling eens diep in de ‘toetsingshistorie’ te duiken.

  Volgens de wethouder heeft het vorige college met name eind 2003 het stadionplan grondig doorgelicht, ‘en hield zij verder continu de juridische kanten tegen het licht’. Maar de wethouder weigerde gisteravond in eerste instantie inzage in met name die toetsing van 2003.

  Tot grote woede van Twisterling, die – samen met de VVD – juist het spoeddebat over de risico’s van het stadionplan had aangevraagd om meer helderheid te krijgen over mogelijke staatssteun, van de gemeente aan Stadion Ontwikkelaar Zwolle. “De wethouder kan de raad niet zomaar een document ontzeggen. We mogen alles zien, desnoods onder geheimhouding,” aldus Twisterling.

  Volgens Knol is de door hem zelf in het debat benoemde ‘europroof’-toets van eind 2003 echter een stuk “uit een reeks, die ge?¯soleerd een compleet verkeerde voorstelling van zaken geeft. Ik ben niet bereid die er selectief uit te vissen en te overleggen”.

  Maar de vraag van D66 om daarom maar alle toetsingsstukken te overleggen, sprak Knol ook niet erg aan. Uiteindelijk zegde de wethouder toe uit te zoeken op basis waarvan zijn voorganger Jaap Hagedoorn de raad in 2004 garandeerde dat het stadionplan voldoet aan de Europese regels.

  In de beleving van het college is de financiering van het stadionplan – waaraan Zwolle ruim 10 miljoen bij-draagt – legaal. “Ik zou juist graag een vervolgonderzoek willen van de Europese Commissie”, stelde de wethouder gisteravond zelfs. “Garanties dat we europroof zijn kan ik niet geven, maar we zijn zelf wel volle-dig overtuigd.” De coalitiepartijen volgen het college daarin, en willen hooguit nog eens in de materie duiken als de Europese Commissie ook echt staatssteun ziet.
  ==========================

  Zwolle wil graag Europees onderzoek

  ZWOLLE – Anders dan eerder in een uitgelekt geheim collegeadvies stond, wil de gemeente Zwolle graag een vervolgonderzoek door de Europese Commissie naar vermeende staatssteun in het stadi-onplan van FC Zwolle.

  Volgens wethouder Martin Knol heeft het college ‘bijna honderd procent’ vertrouwen dat er geen illegale staatssteun wordt verleend aan Stadion Ontwikkeling Zwolle.  ⚠️ Meld

 2. Bizar. Eerst had men een, door de burger betaald, advies dat de situatie niet geheel Europa-proof is en dat men Europa met aangename antwoorden buiten de deur moet houden. Dit geheime advies werd vervolgens gelekt, wat wederom aantoonde dat geheimhouding niet effici?«nt is. Vervolgens probeerde men via de WOB de zaak dicht te timmeren. Hierbij verwees men lokaal naar WOB10-2a, dat het belang van internationale betrekkingen behandeld. De nationale WOB zou van kracht zijn vanwege de EuroWOB4: Het onderzoek van Europa mag geen gevaar lopen en hierbij kan men dus tijdelijk zaken geheim houden.

  Vragen hierbij zijn: Is het zo dat het onderzoek gevaar loopt als de documenten niet geheim zijn? Kwam Europa-zelf met de verwijzing naar de Euro-wob of is dit een constructie die men lokaal fabriceerde? Is het principe dat de burger haar beleidsmaker moet kunnen controleren niet belangrijker dan internationale betrekkingen?

  Indien de geheimhoudingsconstructie legitiem is, wat ik overigens betwijfel, dan is de vraag wanneer de geheimhouding wordt opgeheven relevant. Ik neem nog steeds aan dat dit het geval is als het onderzoek van Europa is afgelopen. Daarna lijkt me dat men met nieuwe wetten op de proppen moet komen om de documenten in het achterkamertje te houden.

  Eerst wil men geen onderzoek; Nu wil men wel een onderzoek, maar vreemdgenoeg is het zelfs voor lokale politici moeilijk om dossiers in te zien. Terecht dat Twisterling verontwaardigd is: Ik vind het al bizar dat men via ruim te interpreteren regelgeving zaken voor de burger uit het licht houdt, maar dat men tegen de regelgeving ingaat om de oppositie tegen te werken gaat nog een stapje verder. Men heeft nu liever dat Europa begint met een onderzoek, dan dat men de burger en politici van antwoorden voorziet.

  Zo lang Europa het onderzoek doet en men niet gaat twijfelen aan de geheimhoudingsconstructie zoals nu gepresenteerd, zal de burger haar beleidsmaker niet kunnen controleren. Hieruitvolgend verteld de logica ons dat de burger dan ook niet verantwoordelijk is voor onvoorziene kosten en/of misstanden. In ieder geval kan de burger na het onderzoek alsnog de zaak controleren; Tenzij men een andere constructie aanbiedt: Ik ben benieuwd.

  Het is vermakelijk om te lezen dat men zich nu al persoonlijk indekt tegen kritiek bij eventuele misstanden die aan het licht kunnen komen. Men is er van overtuigd dat het plan Europa-proof is; Dus als zometeen blijkt dat dit niet het geval is, is het slechts een vergissing en geen bewuste handeling waar men op aangesproken kan worden. An-sich is het juist goed dat men overtuigd is van hun handelen, maar het is dan vreemd dat men zo krampachtig omgaat met de documenten: Er zijn dus overduidelijk grote belangen die een rol spelen. Nogmaals: Deze belangen zullen alsnog boven komen drijven als er geen andere wettelijke bepaling kan worden gevonden om dit te vermijden. Indien men geen regelgeving kan presenteren en men toch documenten bewust uit het licht houdt is dit strafbaar. Indien men geen wettelijke bepaling kan geven en toch zaken geheim houdt, kun je stellen dat dit uitermate verdacht is.

  U begrijpt dat de Zwolsche Soap-serie uitermate interessant is om achteraf te analyseren. Dat men nu zaken geheim houdt, maakt het alleen maar interessanter voor het moment dat geheimhouding vervalt. Ik neem aan dat het onderzoek van Europa voor de volgende verkiezingen is afgelopen……

  Groetjes,..  ⚠️ Meld

 3. Heren, is het misschien mogelijk om het kort en bondig samen te vatten wat jullie schrijven?

  Het is best een interessante materie maar dergelijke lange verhalen schrikken mij wel af 🙂 🙂


  ⚠️ Meld

 4. Eenmaal in de vier jaar worden er gemeenteraadverkiezingen gehouden hierin worden de vertegenwoordigers van volk gekozen om kritische naar de gemeente te kijken (en)wat er met de belastingsenten van de burgers gebeurt.
  Gisteravond is gebleken dat deze volksvertegenwoordigers geen inzake krijgen in de gang van zaken rond het stadion.
  Dat de burger van Zwolle niet direct inzage krijgt wat er met zijn belastinggeld gebeurd is enigszins nog begrijpelijk.(we zouden wel heel veel discussies gaan krijgen, want iedereen heeft wel een mening)
  Maar dat de volksvertegenwoordigers hierin geen inzake krijgen is hoogst merkwaardig want hiermee heeft de Raad geen grip meer op deze controle.
  Kortom het democratie sisteem word zo aardig omver geholpen en heeft de wethouder de leden van de raad gewoon buiten spel gezet.  ⚠️ Meld

 5. Gedwongen door een spoeddebat geeft wethouder Knol tekst en uitleg en nu is dat opeens ook weer niet voldoende, maar moeten we terug naar stukken uit 2003, de tijd van Hagedoorn (via Knol) volgens Twisterling van SP, snapt u het nog. Nou Serge Westendiep van de Stentor gaat braaf met de dame mee en vergeet op te schrijven wat de wethouder ter verdediging inbracht en DAAR was ik nu juist interesseerd naar… Voorzover ik het heb begrepen (van anderen) had de wethouder afdoende antwoord op de aanvallen van vermeende staatssteun.

  Ben wel teleurgesteld in de krant, dat ding heb ik nu juist om niet zelf aanwezig te hoeven zijn.


  ⚠️ Meld

 6. De beantwoording luidde grofweg als volgt.

  Het risico waarover zo’n heisa is gemaakt op basis van het gelekte memo, was het risico dat over specifieke aspecten ook vragen door de commissie zouden kunnen worden gesteld (Be Quick-complex en 2,6 mio en FC Zwolle en 5 ton). Onderwerpen die nu nog niet in het vizier van de commissie liggen (maar ongetwijfeld na deze heisa wel) omdat zij niet gaan over de relatie SOZ-gemeente, maar over de relatie tussen Be Quick-Gemeente en FC Zwolle-gemeente. Dus niet het risico of sprake is van staatssteun, maar of de commissie ook vragen over die onderwerpen zal stellen.

  De wethouder heeft vervolgens overigens die mogelijke vragen tijdens de raadsvergadering beantwoord. De 2,6 mio was marktconform, want naar nu blijkt zullen de kosten zelfs de 2,6 mio gaan overtreffen. Het risico ligt wat dat betreft bij SOZ. En de 5 ton is een vergoeding (of korting op huursom) aan de FC voor het spelen in een bouwval gedurende de bouwperiode. Ook geen staatssteun.

  De wethouder heeft overigens toegegeven dat het achteraf handiger was dit soort risico ook in de geheime raadsbrief aan de raadsleden te zetten.


  ⚠️ Meld

 7. Dank je wel Mike voor je uitleg.
  Dat een gratis weblogZwolle me nu moet inlichten, waar het duur betaalde de Stentor moedwillig verzaakt, jaja het geeft te denken… Die tomaatrode? verslaggever SW, moet maar een kookrubriek beginnen, want vandaag wordt in de Stentor het wedervaren van Jonnie Boer wel uiterst nauwkeurig opgetekend (waarvoor dank). Met aparte kaders, daarwaar ik dat ook verwacht in het notabene door de Stentor vers opgeklopt discours over de staatssteun. Geeft die wethouder tekst en uitleg geeft de Stentor niet thuis. Ik overweeg m’n abonnement.
  Er was meen ik ook nog een verhaal over erfpacht van Knol, niet..?!  ⚠️ Meld

 8. Ja, erfpacht-verhaal luidde ongeveer als volgt (en pak me niet op details, want ik was slecht toehoorder zonder notitieblokje).

  De grond is ten tijde van uitgifte van de grond aan de ontwikkelaar getaxeerd op beleggingswaarde. Die waarde was destijds negatief. Redenering is grofweg: welke investeerder wil die grond nu hebben waarop een stadion staat waarin een BVO met weinig geld zit als enige huurder? Dat levert geen rendement op, dus heeft het complex op dat moment geen beleggingswaarde. Dus zou eigenlijk een erfpacht van nul moeten worden gevraagd. Toch wordt nu door de gemeente 30.000 euri’s per jaar gevangen voor de grond. In principe is dat winst. Dus zeker geen staatssteun.

  Maar nu is de ontwikkelaar aan het ontwikkelen (sloop stadion en er komt veel meer dan alleen een stadion met een BVO als huurder voor terug) dus de beleggingswaarde zal hoger zijn als het stadioncomplex is gerealiseerd. En dat is het moment dat gemeente en ontwikkelaar nog een keer om de tafel gaan zitten om een nieuwe erfpacht vast te stellen (als ik de man van GroenLinks goed heb begrepen). Dan zal vast meer dan 30.000 euri’s kunnen worden gevangen.

  Het hele stadion-staatssteungedoe kwam bij mij uiteindelijk allemaal een beetje over als een opgeklopt verhaal….


  ⚠️ Meld

 9. Volgens PvdA-wethouder Martin Knol klopte er niets van de becijferin-gen van de oppositie en was het contract van 11 september 2004 voor 99,99% europroof.

  B&W, collegepartijen (PvdA/CDA/CU/GL-DG) alsmede SW hopen/ verwachten, dat de Europese Commissie van een nader onderzoek afziet. Oppositiepartijen (VVD/SP/D66) verwachten/vrezen het tegendeel.

  De tijd zal het leren.


  ⚠️ Meld

 10. College geeft gewoon uitleg stadiontoetsing (Stentor 17/4)

  ZWOLLE – Wethouder Martin Knol gaat toch nog tekst en uitleg geven over hoe de gemeente precies heeft onderzocht of het plan voor het nieuwe stadion ‘europroof’ is.

  De wethouder kan echter nog niet aangeven wanneer de duidelijkheid verschaft wordt.

  Dat heeft de griffie van de gemeenteraad gisteren desgevraagd laten weten. Knol zegde ruim twee weken geleden, tijdens een spoeddebat over de stadionkwestie, toe na te gaan wat het college de raad de afgelo-pen jaren precies heeft gegarandeerd over de wettelijkheid van het stadionplan.

  Het spoeddebat had plaats nadat deze krant onthulde dat op het stadhuis zelf twijfels bestonden over de manier waarop de financiering tussen gemeente en stadionontwikkelaar georganiseerd is. In het spoedde-bat stelde wethouder Knol dat met name in het najaar van 2003 het stadionplan is doorgelicht op (verboden) staatssteun.

  In NRC Handelsblad stelde Knol vrijdag alle ‘drukte’ rond het nieuwe stadion onbegrijpelijk te vinden: “In Duitsland is er volop overheidssteun bij de bouw van stadions en hier liggen we te mierenneuken.”

  SP-fractievoorzitter Margriet Twisterling schrikt van die reactie van Knol: “Daarmee moet ‘ie de kritische vragen van de raad bedoelen. Maar de wethouder moet ons gewoon inzicht geven in de juridische toetsing van het stadionplan. Daar heeft de raad recht op.”

  Twisterling denkt dat er genoeg draagvlak is voor een nieuw debat over de kwestie, als Knol niet op afzien-bare termijn een overzicht kan geven van alle toetsen.  ⚠️ Meld

 11. Het lid van de raad de heer J.J. Zelle heeft, op 10 maart 2007 vragen gesteld ingevolge artikel 44, over het achterblijven van openbare informatie verstrekking door het college aan de raad over het Oosterenk-Stadioncomplex.

  Uit het feit dat op vrijdag 9 maart 2007 met een offici?«le handeling de start van het Oosterenk-Stadioncomplex is ingeluid, concludeert de D66-fractie dat:

  A) De woonbotenkwestie door aankoop van de laatste woonboot is opgelost.

  B) Daarmee de definitieve extra kosten binnen het op 2 oktober 2006 door de Raad beschikbaar gesteld bedrag van 635.000 blijven.

  C) Via een openbare procedure een bruikbare exploitatievergunning voor de speelautomatenhal in het nieuwe complex is verstrekt aan de toekomstige exploitant.

  D) De B&W-reactie op eventueel ingediende zienswijzen op het gewijzigd voorontwerp-bestemmingsplan er toe heeft geleid, dat belanghebbenden van eventuele juridische procedures hebben afgezien.

  E) De B&W-reactie op via het Ministerie van Binnenlandse Zaken door de Europese Commissie gestelde vragen inzake financiering van het complex afdoende zijn beantwoord en daarmee het risico is uitgesloten, dat er sprake is van ontoelaatbare overheidssteun.

  Voorzover de D66-fractie bekend is, heeft de Raad over vorenstaande zaken echter de afgelopen maanden niet of nauwelijks informatie of een voortgangsrapportage bereikt. Daarom verzoekt de D66-fractie op grond van artikel 44:

  1) Vorenstaande informatie over de punten A t/m E binnenkort alsnog aan de Raad te verstrekken.

  2) Daarbij aan te geven waarom sinds oktober 2006 hierover geen informatie aan de Raad is verstrekt.

  Het college beantwoordt deze vragen als volgt:

  A) Aan de eigenaren van de laatse woonark is een aanbod gedaan, dat zij in principe hebben geaccepteerd. Momenteel wordt nog met hen gesproken over de voorwaarden waaronder e.e.a. wordt afgehandeld. Daarna zijn alle drie de woonarken verworven door gemeente en ontwikkelaar en kan de nieuwe locatie worden ingericht. Hiermee is de woonarkenkwestie opgelost.

  B) De verwachting is dat de voorbereidingskosten wederom onder druk zijn komen te staan, ditmaal in verband met het verzoek om informatie door de Europese Commissie. De stadionbegroting als geheel, is evenwel nog altijd sluitend.

  C) Met SOZ, de ontwikkelaar van het stadion, is tussentijds overeengekomen dat de voorwaarde vervalt dat de exploitant van het casino-deel voor de gronduitgifte van het stadion over een bruikbare casinovergunning beschikt. Er is overeengekomen dat partijen zich maximaal zullen inspannen dat de casinovergunnings is verleend op het moment dat het casinodeel in het stadion wordt gebouwd. De vergunningaanvraag voor een speelautomatenhal ligt momenteel voor advies bij diverse betrokken afdelingen en de politie. Deze aanvraag doorloopt de reguliere procedure.

  D) De uitgifte heeft plaats gevonden o.b.v. de bouwvergunning die eind vorig jaar onherroepelijk is geworden. Deze vergunning is verleend in het kader van artikel 19.2 WRO. Als wijzigingen in de invulling dit noodzakelijk maken, zal de bouwvergunning op die punten moeten worden aangepast. Hiertoe zal de ontwikkelaar dan een verzoek moeten indienen, wat volgens de gebruikelijke procedures zal worden afgehandeld.
  De zienswijzennota op het ontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting in april worden vastgesteld in het college, waarna het ontwerp aan de raad wordt voorgelegd. Er zijn vooralsnog geen zienswijzen ingetrokken en eventuele procedures zijn nog mogelijk zolang het bestemmingsplan niet onherroepelijk is.

  E) Het college is van mening dat het verzoek om informatie van de Europese Commissie aan de Nederlandse autoriteiten voldoende is beantwoord. Het is evenwel niet uitgesloten dat de Commissie nog aanvullende vragen heeft. Als dit het geval is, zal zij deze naar verwachting voor de zomer bij het Ministerie kenbaar maken. Pas als de Commissie van mening is dat haar vragen afdoende zijn beantwoord, zal zij besluiten of zij de klacht als afgehandeld beschouwd of dat nog nader informatie nodig is of dat een formeel onderzoek wordt ingesteld. Het college kan hierover geen uitsluitsel geven, maar wacht de reactie van de Europese Commissie op deze beantwoording met vertrouwen af.

  Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

  de burgemeester, H.J. Meijer

  de secretaris, O. Dijkstra


  ⚠️ Meld

Reageer