Zwolse arts promoveert op onderzoek naar hartinfarct

Op woensdag 4 april promoveert de Zwolse arts Saman Rasoul op een onderzoek naar de behandeling van en de prognose na een hartinfarct. Nadat cardiologen van de Isala klinieken in Zwolle in de jaren ’90 aantoonden dat direct dotteren bij een hartinfarct de beste behandeling is, vond deze methode navolging in de rest van Nederland en werd deze behandeling nationaal de eerste keus voor alle patiënten met een hartinfarct. Vooral nadat in Zwolle was aangetoond dat ook voor oudere patiënten met een hartinfarct dit de beste behandeling is.

De promovendus concludeert, dat de eerder aangetoonde lage sterfte bij direct dotteren bij een hartinfarct ook in de dagelijkse praktijk kan worden waargenomen. De verbetering van de behandeling en de prognose na een hartinfarct lijkt vooral te danken aan een betere medicamenteuze behandeling conform de richtlijnen.

Rasoul onderzocht onder andere of de aanvankelijk goede resultaten ook later in de dagelijkse praktijk bleven bestaan. Hij bestudeerde hiervoor de behandeling en de sterfte van patiënten met een hartinfarct die in de Isala klinieken waren opgenomen in de periode tussen 1994 en 2004. In deze periode werden bijna 5000 patiënten met een hartinfarct behandeld met een dotterbehandeling. Het aantal patiënten per jaar steeg van minder dan 200 patiënten in 1994 tot meer dan 600 patiënten in 2004.

Ook de gemiddelde leeftijd nam aanzienlijk toe. Verder bleek dat in de onderzochte periode het gebruik van de in de richtlijnen aanbevolen medicijnen steeg. Tegelijkertijd nam de duur van de ziekenhuisopname duidelijk af. Ook het overlijden na een hartinfarct nam in deze periode af, zowel tijdens de ziekenhuisopname (van 6.1% naar 1.5%) als in het jaar na het infarct (van 8.6% naar 4.8%). 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer