Windesheim succesvol met preventie gedragsproblemen

Zwolle – Na een jaar voorbereiden, trainen en ontwerpen werd op maandag 16 mei op de Ds. Joh. van de Wendeschool op Kampereiland onder grote belangstelling PBS officieel gestart. Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS, of kortweg PBS) is een onderwijskundige benadering uit de Verenigde Staten, die inmiddels wereldwijd op duizenden scholen wordt toegepast. Het is een bewezen effectieve manier om gedragsproblemen te verminderen en leerprocessen te optimaliseren door te werken aan een positieve, voorspelbare en gezonde leeromgeving.

Overal in de school was het resultaat van het harde werken duidelijk zichtbaar: posters met gedragsregels, lijstjes met de door school en ouders gekozen waarden van waaruit gewerkt wordt, foto’s die duidelijk maken wat er van de kinderen verwacht wordt, filmpjes over lessen goed gedrag en prachtige beloningskaartjes die de school zelf ontworpen heeft. Door bewust aandacht te schenken aan wat er goed gaat, werkt de Van de Wendeschool preventief aan het creëren van een positief klimaat.

Aanpassing aan de Nederlandse situatieDe verwachting is dat PBS in Nederland een ondersteunend model kan zijn voor Passend Onderwijs. In de regio Zwolle werken het lectoraat ‘Onderwijszorg en Samenwerking binnen de keten’ van Windesheim en enkele basisscholen samen aan de ontwikkeling en aanpassing van het PBS-model voor de Nederlandse situatie. De eerste resultaten zijn inmiddels duidelijk zichtbaar.

Positieve benadering en heldere verwachtingen

Een positief en warm pedagogisch klimaat, een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving en goed klassenmanagement zijn belangrijke elementen in het PBS-model. Hiermee ontstaat een schoolklimaat waarin kinderen zich veiliger, prettiger en competenter voelen. Leraren die positief gedrag van kinderen versterken door ‘opstekers‘ te geven, zien dat het negatieve gedrag afneemt en dat de sfeer verbetert. Om PBS te implementeren wordt er een PBS-team binnen de school samengesteld onder intensieve begeleiding van de PBS-coach van Windesheim.

Schoolbreed

PBS wordt schoolbreed ingezet. Het volledige team van de Van de Wendeschool is door Windesheim getraind in de methodische aanpak van PBS en er zijn afspraken gemaakt over omgaan met ongewenst gedrag. Ook de ouders van de tussenschoolse opvang worden wegwijs gemaakt in PBS, zodat er voor kinderen een eenduidige aanpak ontstaat. Zo wordt op positieve en systematische wijze gewerkt aan een prettige leeromgeving waarin alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.Meer weten
Vanaf vandaag kan iedereen die de Van de Wendeschool binnenloopt direct bij binnenkomst zien dat het hier om een PBS-school gaat. Scholen die interesse hebben in het PBS-model kunnen contact opnemen met het lectoraat ‘Onderwijszorg en Samenwerking’ binnen de keten van Windesheim via het Windesheim Informatiecentrum, tel. 0900 – 8899 (lokaal tarief), e-mail info@windesheim.nl

Artikel delen:

Reageer