Subsidie voor impuls aan woonservicegebieden Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle wil in de periode 2011-2014 de ontwikkeling van woonservicegebieden stimuleren. Het doel van een woonservicegebied is dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, ook als er beperkingen zijn of iemand minder mobiel wordt. Het gaat om de mogelijkheden om actief mee te doen in de samenleving, zo nodig met ondersteuning en zorg.

Op 9 mei 2011 heeft de gemeenteraad de visie woonservicegebieden 2011-2014 vastgesteld. Hierin zijn de ambities, uitgangspunten en de normen voor het ontwikkelen van woonservicegebieden in Zwolle beschreven. Ook is in de visie aangegeven welke gebieden in Zwolle kansrijk zijn als woonservicegebied. Deze gebieden wil de gemeente graag een verdere stimulans geven. De gemeente Zwolle vindt het belangrijk om hiervoor de kracht van de stad aan te boren en instanties en organisaties uit te dagen gezamenlijk een impuls aan woonservicegebieden te geven. Er is gekozen voor een tijdelijke subsidiedeelverordening. De middelen worden ingezet daar waar tekortkomingen en/of kansen worden gezien om de kwaliteit van het woonservicegebied te verbeteren. Aanvragen voor de 1e ronde van de subsidiedeelveroderdening woonservicegebieden kunnen tot 1 juli 2011 ingediend worden.

Alle informatie over de visie, subsidie, de voorwaarden, de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier is te vinden op www.zwolle.nl of neem contact op met het subsidieloket van de gemeente Zwolle, telefoonnummer (038) 498 4102. De folder met het aanvraagformulier is ook te verkrijgen bij het informatiecentrum van het Stadskantoor, lubeckplein 2.

Artikel delen:

Reageer