Onderwijs, Buurt en Sport: Samen één beweging

Zwolle – SportService Zwolle organiseert de aankomende maanden vervolgbijeenkomsten op stadsdeelniveau naar aanleiding van de succesvolle netwerkbijeenkomst ‘Onderwijs, Buurt en Sport: Samen één beweging’ die eind 2010 plaatsvond in het FC Zwolle-stadion. Toentertijd hebben ruim 90 vertegenwoordigers van organisaties uit de werkvelden onderwijs, buurt en sport elkaar ontmoet en inhoudelijk kennisgemaakt met de ‘Bewegende Leerlijn’.

 

sportweek_15-1.jpg
1300 leerlingen genoten de afgelopen maand van de Buurtsportdagen…

 

Uit de evaluatie met de destijds aanwezige organisaties is gebleken dat iedereen graag een vervolg wil geven aan deze bijeenkomst. Daarom organiseert SportService Zwolle de komende maanden per stadsdeel een vervolgbijeenkomst. Stadsdeel II, bestaande uit de wijken Holtenbroek en Aa-landen, is het eerste stadsdeel waarbinnen SportService Zwolle op maandagavond 23 mei met verschillende organisaties uit de sectoren onderwijs en sport verder gaat praten over de inzet van de Bewegende Leerlijn. Samenwerking is namelijk de succesvolle basis van deze methodiek van sportstimulering en sportkennismaking.

Het belangrijkste doel van deze vervolgbijeenkomst is gezamenlijk te komen tot concrete vervolgstappen met betrekking tot de inzet en uitvoering van de methodiek met de verschillende partners. Tevens gaan de brede scholen en de sportverenigingen met elkaar in gesprek om uiteindelijk gezamenlijk te komen tot een aanpak waarin het kind en de wijk centraal staan.

SportService Zwolle hecht veel waarde aan de samenwerking tussen school, buurt & sport. Middels de ‘Bewegende Leerlijn’ ziet SportService Zwolle vele mogelijkheden en kansen om kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met een breed scala aan sport- en bewegingsactiviteiten vanuit de georganiseerde sport. Door de sportvereniging naar de school te halen en de school naar de sportvereniging te brengen, ontstaat er een kruisbestuiving die uiteindelijk moet leiden tot een life-time sportdeelname onder de Zwolse inwoners. Binnen deze aanpak neemt de buurt een belangrijke rol in om de Bewegende Leerlijn doorgaand te maken. De buurt, waar onder andere BSO’s en TRAVERS Welzijn actief zijn, is een veilige tussenstap om kinderen uiteindelijk door te laten stromen naar de georganiseerde sport.

Later dit schooljaar wordt er een vervolgbijeenkomst georganiseerd in Stadsdeel IV (Zwolle-Zuid). Na de zomervakantie volgen dan de bijeenkomsten in de andere twee stadsdelen. SportService Zwolle hoopt door deze vervolgbijeenkomsten nog meer draagvlak te creëren voor de Bewegende Leerlijn in Zwolle.

Artikel delen:

Reageer