30 ton plastic ingezameld in Veerallee en Hogenkamp

Zwolle – De tweejarige proef in gescheiden inzameling van plastic verpakkingen in de Veerallee en Hogenkamp heeft in het eerste jaar uitstekende resultaten opgeleverd.

In de proefgebieden werd in 2010 in totaal circa 30.000 kilo plastic verpakkingen ingezameld. Dit is omgerekend ruim 40 kilo per huishouden. In de rest van Zwolle is dit ongeveer 12 kilo per huishouden. Ook de gescheiden inzameling van gft-afval en oud papier is in de proefgebieden fors toegenomen. De hoeveelheid niet te recyclen afval (restafval) is met een kwart afgenomen. Bewoners in de proefgebieden zijn overwegend positief over de proef.

Milieuwethouder Erik Dannenberg is bijzonder tevreden met de proefresultaten: “Het zijn resultaten om trots op te zijn. Ik ben ook zeer verheugd dat de medewerking van de bewoners aan deze nieuwe vorm van inzameling zo goed verloopt. Het komende proefjaar gaan we er alles aan doen om de inzameling in de proefgebieden nog verder te verbeteren. Een goed voorbeeld daarvan is de mogelijkheid om een extra of een grotere gft-container te bestellen naar aanleiding van opmerkingen in het bewonersonderzoek. Dit alles om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk afval wordt gescheiden, maar ook om het voor bewoners zo makkelijk mogelijk te maken”.

Proef in gescheiden inzameling plastic verpakkingen Van 1 januari 2010 tot 1 januari 2012 voeren de gemeente Zwolle en ROVA in de wijk Veerallee en buurt Hogenkamp een proef uit in de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen. Bij 656 huishoudens wordt niet het restafval met de grijze containers bij huis opgehaald zoals in de rest van Zwolle, maar juist het plastic. Het restafval kunnen zij in een ondergrondse container in hun buurt deponeren. Om de proef tussentijds te evalueren hebben alle 656 huishouden in de proefgebieden in oktober 2010 een schriftelijk vragenlijst van de gemeente ontvangen. Hiervan vulden er 349 de vragenlijst in, dat is een respons van 53 procent.

Resultaten bewonersonderzoek 95 procent van de respondenten levert het plastic afval gescheiden in: 91 procent doet het in de grijze container en 4 procent levert het elders of op een andere manier in. Driekwart van die 95 procent leverde vóór de proef hun plastic afval nog niet gescheiden in. Daarmee lijkt de proef de gewenste uitwerking te hebben.

Artikel delen:

Reageer