Gastoudercongres: Poppen of hutten, stoeien of tutten?

Zwolle – Hebben jongens educatief gezien een andere benadering nodig dan meisjes? Wat kun je van meisjes verwachten en van jongens niet en andersom? Moeten gastouders onderscheid maken of is dat juist niet gewenst? Aan die en meer vragen werd aandacht besteed tijdens het unieke Gastoudercongres dat de Kwaliteitskring Gastouderbureaus Overijssel 18 mei jl. organiseerde bij Landstede aan de Fuchsiastraat te Zwolle. Thema was: Eigen Aardig-heden van Jongens en Meisjes.

Meisjes willen poppen, jongens willen hutten. Jongens willen stoeien, meisjes willen tutten. Klopt dat wel en is het eigenlijk wel goed om zo te generaliseren? En als daar iets van waar is, hoe ga je daar mee om? Moet je dan het omgekeerde stimuleren, of moet je er juist in mee gaan als gastouder? Of kun je juist beter alle kinderen gelijk behandelen? Op het boeiende Gastoudercongres van de Kwaliteitskring Gastouderbureaus Overijssel op 18 mei jl., werd dieper op deze en andere vragen ingegaan. Er werden verschillende workshops gegeven over onderwerpen als seksualiteit, jongens- en meisjestaal, TV en computer, boeken en spel.

Lauk Woltring: jongens staan voor andere opgaven dan meisjes. Met het thema ‘Eigen Aard-igheden van Jongens en Meisjes’ werd ingespeeld op het verschil tussen jongens en meisjes, en hoe hier mee om te gaan. Gedragsdeskundige Lauk Woltring gaf een inleiding en twee verdiepingsworkshops. Woltring is onder andere oprichter van het Platform ‘Jongens in Balans’, trainer en consultant Rots & Water Instituut en hij schreef ‘Dát maak ik zelf wel uit!?’ en ‘Jongens tussen Branie & Verlegenheid’. ‘Geen jongen is hetzelfde en je kunt jongens ook niet reduceren tot hun sekse’, stelt Woltring. ‘Toch kun je zeggen dat zij vaak voor andere opgaven staan dan meisjes: bij hun groei van baby tot puber en van puber naar persoonlijkheid. Dit hangt samen met hun aanleg, maar ook met de manier waarop de omgeving tijdens hun rijping op hen reageert. Dit stelt opvoeding en onderwijs voor werkelijk andere eisen.’ In zijn workshop ging Woltring dieper op deze zaken in. (zie ook: www.laukwoltring.nl )

Kwaliteitskring Gastouderbureaus Overijssel: Om de kwaliteit van de kinderopvang te bevorderen, ondertekenden vijf Overijsselse gastouderbureaus in 2007 een samenwerkingsconvenant. Het gaat om De Kinderbrug Kampen, de Bijenkorf Wijhe, Landstede Gastouderbureau Ommen, Gastouderbureau Hardenberg en Gastouderbureau Dalfsen. De Kwaliteitskring biedt scholing en verzorgt de gezamenlijke pr. Het Gastoudercongres is een voorbeeld van de manier waarop kennis wordt uitgewisseld en de deskundigheid van gastouders wordt bevorderd. Het congres is uniek in zijn soort. Meer dan 120 ouders namen kosteloos deel aan het gebeuren.

Het Gastoudercongres bleek geslaagd. De opkomst was groot, er werd zeer actief deelgenomen aan de workshops en de reacties van de aanwezige gastouders waren onverdeeld positief. Aanleiding voor de Kwaliteitskring Gastouderbureaus Overijssel om te overwegen dergelijke evenementen vaker te organiseren.

Artikel delen:

Reageer