‘Zwols handboek’ voor vrijwilligersorganisaties

In navolging van de presentatie van het rapport ‘Vrijwilligers en hun strijd met wet- en regelgeving’ en de druk bezochte tafeltjesavonden, wordt vandaag het ‘Zwols handboek’ geïntroduceerd. Dit alles in het kader van het project ‘Niet leuker wel makkelijker’. Het ‘Zwols handboek’ is een handboek dat vrijwilligersorganisaties ondersteunt bij het voldoen aan de lokale wet- en regelgeving. De gemeente Zwolle is de eerste gemeente die een dergelijk handboek heeft ontwikkeld.

Hoewel vrijwilligersorganisaties niet de primaire doelgroep zijn van veel wetten en regels, zijn zij toch verplicht zich aan deze wetten en regels te houden. Als gevolg hiervan worden zij geconfronteerd met steeds toenemende regeldruk en administratieve lasten. Daarnaast hebben vrijwilligersorganisaties vaak weinig kennis over de geldende wet- en regelgeving. Dit heeft invloed op het vrijwilligerswerk en de aantrekkelijkheid daarvan.

Om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij het voldoen aan deze wet- en regelgeving is het ‘Zwols handboek’ ontwikkeld, dat vrijwilligersorganisaties begeleidt bij het voldoen aan de lokale wet- en regelgeving. In het handboek worden alle wetten, regels, belastingen en vergunningen waar vrijwilligersorganisaties mee te maken (kunnen) krijgen toegelicht door middel van informatie, procedures, checklisten en voorbeelddocumenten.

Er zijn verschillende handboeken op het gebied van wet- en regelgeving beschikbaar. Echter, deze handboeken geven alleen informatie over landelijke wet- en regelgeving. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat de gemeente in veel gevallen uitvoerder is van deze wetten en daarnaast ook zelf producent is van regels. De gemeente Zwolle is de eerste gemeente in ons land die de wetten en regels duidelijk en toegankelijk heeft vertaald in een handboek voor vrijwilligersorganisaties. Dit ‘Zwols handboek’ is namelijk ontwikkeld voor de specifieke Zwolse situatie. Alle vrijwilligersorganisaties zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van het bestaan van het handboek.

Van belang is dat het handboek toegankelijk en overdraagbaar is. Om die reden is het handboek opgenomen op een speciaal ontwikkelde website. Nieuwsgierig geworden? Het handboek is te vinden op: www.sportservicezwolle.nl/zwolshandboek

De gemeente Zwolle, SportService Zwolle, Vrijwilligerscentrale Zwolle en CIVIQ zijn in het kader van het project ‘Niet leuker wel makkelijker’ in 2006 een samenwerkingsverband aangegaan om de administratieve lasten en regeldruk voor vrijwilligersorganisaties te verminderen.

Het project NLWM is bijna afgerond, binnenkort wordt de ‘vrijwilligerstoets’ ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. De vrijwilligerstoets toetst raadsvoorstellen op vrijwilligersvriendelijkheid. In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt het project NLWM landelijk uitgedragen.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Wie gaat het linkje repareren? het moet zijn zwolshandboek op het einde.

  Groetjes
  ========
  Bedankt voor de attentie hiervoor !
  Is reeds aangepast.
  Weblog Zwolle


  ⚠️ Meld

Reageer