Verandering in jeugdzorg leidt tot nieuwe koers

Zwolle – Het koers bepalen en verantwoord risico´s nemen is verweven met het werk van Bureau Jeugdzorg Overijssel. Het geldt zowel voor de organisatie als voor de cliënten. "De juiste koers: verandering in goede banen leiden" is daarom de toepasselijke titel van ons Jaarverslag 2010, waarin Jeugdzorg Overijssel verantwoording wil afleggen aan de maatschappij over hun doen en laten.

Het afgelopen jaar zijn belangrijke politieke besluiten genomen over een stelselwijziging van de Jeugdzorg. In de nabije toekomst komt de verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg bij de gemeenten te liggen. Daarmee gaan bureaus Jeugdzorg een andere koers varen. Uiteraard probeert iedereen onzekerheden tot een minimum te beperken en risico´s zo goed mogelijk tevoren in kaart te brengen. Daar zijn hulpmiddelen voor, zoals risicotaxaties in de uitvoering, risicomanagement voor het inschatten van financiële risico’s.

"Op weg naar een ander stelsel zullen we ongetwijfeld ons bedrijfsplan moeten bijstellen. Wat vaststaat is dat de maatschappelijke vragen en problemen niet veranderen. De professionele uitdaging voor onze medewerkers zal dezelfde blijven. Jeugdzorg blijft immers mensenwerk."

Artikel delen:

Reageer