Uitnodiging voor hoorzitting over bezuinigingen

Zwolle – De gemeenteraad organiseert op dinsdagavond 14 juni 2011 een hoorzitting over de bezuinigingen. Vertegenwoordigers van organisaties, maar ook individuele inwoners kunnen de raad laten weten wat ze van de voorgenomen bezuinigingen vinden. Ook de gemeente Zwolle moet bezuinigen.

Het college van B&W heeft een pakket bezuinigingsmaatregelen van € 11 miljoen vastgesteld. Hiervan wordt € 5 miljoen gevonden in de gemeentelijke bedrijfsvoering en € 6 miljoen in inhoudelijke maatregelen. Waarschijnlijk moet er nog meer worden bezuinigd. De exacte invulling en omvang van die tweede bezuinigingsronde wordt later dit jaar vastgesteld. Bij alle maatregelen staat de gedachte centraal dat iedereen mee moet kunnen doen. Het college van B&W wil een gezond financieel beleid en een stad die blijft bloeien. Dat vraagt keuzes. De gemeenteraad zal hierover een definitief besluit moeten nemen. Gevolgen voor de stad

De bezuinigingen raken de stad. Het is niet mogelijk om een forse bezuiniging te realiseren zonder maatschappelijk effect. Het college van B&W heeft al met veel partners in de stad gesprekken gevoerd. Maar ook de gemeenteraad is benieuwd wat de mogelijke gevolgen van de bezuinigingen zijn.

Laat van u horen

De gemeenteraad wil daarom graag, voordat er definitieve besluiten worden genomen, van inwoners en organisaties horen wat ze vinden van de bezuinigingen. Hiertoe wordt een hoorzitting gehouden. Iedereen die de raad graag zijn/haar mening wil geven over de bezuinigingsvoorstellen kan gebruik maken van de inspraakmogelijkheid. Vooraf aanmelden

U kunt zich vóór 10 juni aanmelden voor de hoorzitting. Dit kan via e-mail: raadsgriffie@zwolle.nl of telefonisch via (038) 498 21 81.

Maatregelen

De bezuinigingen hebben zowel betrekking op de organisatie van de gemeente als op het gemeentelijk beleid. Zo stelt het college voor de subsidie aan de stadswachtorganisatie met ingang van 1 januari 2014 te beëindigen. Voor de bezuinigingen op de post Welzijn is het college van B&W van mening dat de wijkaccommodaties slimmer kunnen worden benutten. Er wordt voorgesteld te bezuinigen door het beëindigen van het gebruik van drie wijkaccommodaties.

Gemeentelijke bedrijfsvoering

Bezuinigingen op de bedrijfsvoering is mogelijk door het werk nog beter te organiseren. Er zijn minder managers nodig en de processen worden verbeterd. Verder wordt er op facilitaire kosten bezuinigd. Totaal vervallen enkele tientallen arbeidsplaatsen.

Artikel delen:

Reageer