Ontwikkeling Kulturhus Wijthmen van start

Zwolle – De werkzaamheden voor de ontwikkeling van locatie Kulturhus in Wijthmen kunnen van start gaan. Voor de ontwikkeling van de locatie Kulturhus in Wijthmen is een projectopdracht opgesteld. Deze projectopdracht is vandaag vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders. Dit betekent dat de gemeente kan starten met besprekingen over de verwerving van de grond.

De bedoeling is om op locatie Kulturhus een zorgcentrum neer te zetten met 20 zorgappartementen en 20 aanleunwoningen. Daarnaast is er ruimte voor ongeveer 20 tot 30 woningen in een gemengd programma (van koop tot huur en klein tot groot). De ontwikkeling van locatie Kulturhus is een onderdeel van het dorpsplan Wijthmen. De kern van het Dorpsplan is de leefbaarheid in het dorp te behouden en te versterken. Hiervoor zouden voldoende voorzieningen in het dorp aanwezig moeten zijn.

In het plan zijn vier plekken aangegeven waar mogelijk uitbreiding plaats kan vinden: rondom het Kulturhus, de Erfgenamenweg, de Kroesenallee en de ‘Nieuwe Dorpsstraat’ die ontstaat na verlegging van de N35. Locatie Kulturhus is de eerste fase in de uitvoering van het dorpsplan. Voorwaarde voor de ontwikkeling van de eerste fase is dat er een haalbare exploitatie mogelijk is.

De uitvoering van het totale dorpsplan zal 15 tot 20 jaar in beslag nemen. Het Dorpsplan is tot stand gekomen op basis intensief overleg met de bewoners. Indien mocht blijken dat er uiteindelijk geen haalbare exploitatie mogelijk is, zal de ontwikkeling van fase 1 niet doorgaan.

WOM

Voor de uitvoering van het dorpsplan wordt een Wijthmense Ontwikkelingsmaatschappij (WOM) opgericht. De WOM, die gevormd wordt door Plaatselijk Belang Wijthmen, Stichting Ouderenzorg, de CPO-desk en de gemeente Zwolle, gaat zich vooral richten op het proces en de coördinatie. Zo zal de WOM een ontwikkelstrategie per fase bepalen, de logistieke planning van de verschillende activiteiten verzorgen en de communicatie naar alle betrokken partijen op zich nemen. De looptijd van de WOM is net zo lang als de looptijd van de uitvoering van het dorpsplan, dus 15 tot 20 jaar.

Artikel delen:

Reageer