Uitvoering gemeentelijke begroting 2011 op koers

Zwolle – De uitvoering van de Begroting 2011 van de gemeente Zwolle ligt op koers. Dat laat de Beleidsrapportage 2011 (Berap) zien die het college van burgemeester en wethouders vandaag heeft vastgesteld.

In de Berap wordt per programma een tussenstand gegeven van de begroting per 1 april 2011. De rapportage laat zien dat er op dit moment nauwelijks punten zijn die om bijstelling van het beleid vragen. Uiteraard zijn er tegenvallers, zoals bijvoorbeeld het   tekort bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar daartegenover staan meevallers zodat het college uiteindelijk een positief saldo van € 1,4 miljoen verwacht. De meevallers liggen onder meer in een voordelig renteresultaat, een hogere uitkering uit het gemeentefonds en het vrijvallen van de voorziening voor de Essentgelden. Het positief saldo wordt, in afwachting van het definitieve resultaat bij de jaarrekening 2011, in de algemene concernreserve gestort.

Artikel delen:

Reageer