Everse blijft langer bij FC Zwolle

Met het oog op het streven van FC Zwolle om de organisatie te professionaliseren, hebben FC Zwolle en trainer Jan Everse gesproken over diens in 2008 aflopende verbintenis. Beide partijen hebben over en weer de intentie uitgesproken om het contract na 2008 te verlengen. 

Na de winterstop in het seizoen 2007/2008 zal over de inhoud van de overeenkomst overleg gevoerd worden, mede aan de hand van de behoeften en de mogelijkheden die FC Zwolle op dat moment heeft. De taken en verantwoordelijkheden van Everse op technisch gebied zijn met ingang van 1 april uitgebreid, met name op het gebied van de scouting en trainingsmethodes. Everse blijft eindverantwoordelijk voor de A selectie.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer