Geen misverstand over activiteiten WijZ

Zwolle – Er lijken misverstanden te ontstaan over de bezuinigingen van de gemeente Zwolle, namelijk dat door de sluiting van enkele gebouwen de activiteiten van WijZ onder druk zouden komen te staan. Dat misverstand blijkt onder meer uit berichten hierover in de media.

WijZ benadrukt dat de bezuinigingen weliswaar hard aankomen, maar dat in samenwerking met de gemeente een bezuinigingsstrategie is aangehouden waarbij de activiteiten juist worden ontzien. “We verplaatsen activiteiten naar andere gebouwen en andere tijdstippen, maar alle activiteiten gaan door zoals de mensen dat van ons gewend zijn”, aldus WijZdirecteur Ben Vinke. Als gevolg van de bezuinigingen door de gemeente Zwolle worden er enkele wijkaccommodaties gesloten. Dat betreft Rembrandtien van Travers en WijZlocatie Werkeren. WijZlocatie de Riethoek maakt ook een grote kans om te worden gesloten, maar daarvoor is nader onderzoek nog nodig. Dat Driezorg recent heeft aangekondigd om de huur van het gebouw te willen overnemen is volgens WijZ een hele zorg minder in dit proces.

De keuze voor het sluiten van gebouwen is in nauw overleg met de gemeente Zwolle gemaakt. Daarbij is een hoge prioriteit gegeven aan welzijnsactiviteiten. De activiteiten van WijZ zijn met name belangrijk omdat ze voor veel senioren een essentieel onderdeel van hun leven zijn. Er zijn ruim 700 vrijwilligers bij betrokken en duizenden senioren blijven via hun activiteit vitaal en doen mee aan de samenleving.

Ondanks de zorg van de bezuinigingen is Ben Vinke positief over de toekomst: “Wij geloven in de kracht van mensen en we zien dagelijks hoe onze vrijwilligers en deelnemers zelf bijdragen aan hun eigen welzijn. Zij zijn niet uitgerangeerd en zij floreren bij een plek midden in de samenleving. Daarom sta ik positief ten opzichte van een verhuizing naar een wijkaccommodatie”. Volgens WijZ zijn er meer positieve punten te noemen op dit gebied. De welzijnsorganisatie vindt in de wijkaccommodaties natuurlijke partners. In Zwolle Zuid wordt bijvoorbeeld gekeken naar de Pol. WijZ overlegt daar dus met Travers, met de Wijkenvereniging, het RIBW, het wijkservicepunt van de gemeente, Frion, De Kern en de Wijkagent over samenwerking. “Dat zijn veel organisaties waarmee we ons verwant voelen,” vertelt Vinke. “En alle generaties komen over de vloer. Daarin zien wij nieuwe kansen.”

WijZ kijkt positief naar haar toekomst in Zwolle Zuid. Het stadsdeel kleurt lichtgrijs en daardoor verwacht de organisatie een toename van de behoefte aan activiteiten. “Natuurlijk kunnen we niet alle problemen oplossen”, stelt Vinke. “Zelfs in verzorgingshuizen zijn mensen eenzaam. Maar we doen ongelofelijk veel en ook de nieuwe generatie senioren weet ons steeds beter te vinden. Natuurlijk zijn er verschillende smaken; voor de één een belevingstuin en de ander wil betrokken blijven bij het vrijwilligerswerk. Als WijZ hebben we een aanbod dat past bij hun kracht en dynamiek. Juist in een wijkaccommodatie, met alle partners, met vrijwilligers en samen met de deelnemers komt dat goed tot zijn recht.”

Artikel delen:

Reageer