College moet zorgen Gemeenteraad kenbaar maken

Zwolle – Maandag 30 mei 2011 zal de Zwolse gemeenteraad spreken over het concept Bestuursakkoord 2011-2015. Een akkoord tussen het Rijk en de gemeente waarvan de elementen uiteindelijk moeten bijdragen aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën, gecombineerd met het versterken van de economie.

schermafbeelding_2011-05-28_om_16.46.14.png

Het bestuursakkoord kent voor de gemeente Zwolle en de Zwollenaren positieve elementen. Maar ook leidt het bestuursakkoord tot zorgen bij verschillende fracties van de Zwolse gemeenteraad. CDA, VVD en D66 willen het college oproepen deze zorgen te bundelen en kenbaar te maken aan het bestuur van de VNG en de Tweede Kamer bij de hoorzitting van 1 juni 2011.

Op 8 juni zal de Algemene Ledenvergadering van de VNG haar oordeel uitspreken over het concept Bestuursakkoord. In de aanloop naar deze stemming vinden nog verschillende overlegmomenten tussen VNG en kabinet en VNG en Tweede Kamer t.a.v. de het bestuursakkoord. Overlegmomenten die kunnen leiden tot inhoudelijke wijzigingen die mede zijn ingegeven door de ledenraadplegingen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Ook is de Tweede Kamer in debat met Staatssecretaris De Krom over inhoud en wijziging van de Wet Werken Naar Vermogen. Dit debat wordt afgerond op 31 mei a.s.

Een definitief oordeel op 30 mei 2011 over inhoud en mogelijke uitvoering van het bestuursakkoord is daarom nog te vroeg. CDA, VVD en D66 willen daarom door middel van een motie het college verzoeken de door fracties aanstaande maandag te uiten zorgen over elementen van het bestuursakkoord in een brief te verwoorden. Deze brief moet dienen als input voor de door de Tweede Kamer georganiseerde hoorzitting op 1 juni 2011.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer