GL tegen inperking Wet Openbaarheid van Bestuur

Zwolle – Iedereen heeft het recht om te weten hoe de overheid werkt. Dat is het uitgangspunt van de Wet Openbaarheid van Bestuur, kortweg de WOB. Burgemeester Wolfsen van Utrecht noemt de openbaarheid een van de hoekstenen van de democratie, een standpunt waar GroenLinks Zwolle zich helemaal in kan vinden. 

GL Zwolle wil dan ook dat de gemeente Zwolle net als Utrecht afstand neemt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die een voorgenomen inperking van de WOB toejuicht. Maandagavond zal de fractie van GroenLinks bij monde van raadslid Patrick Rijke tijdens de raadsvergadering aan het college van BenW vragen om, net als het college van Utrecht, openlijk stelling te nemen tegen de aangekondigde inperking van de WOB en te laten weten dat de gemeente Zwolle zich distantieert van de steun van de VNG daarvoor.

Iedereen heeft het recht om te weten hoe de overheid werkt. Dat is het uitgangspunt van de Wet Openbaarheid van Bestuur, kortweg de WOB. Met deze wet kun je allerlei overheidsstukken opvragen. Burgers en vooral journalisten maken hier regelmatig gebruik van en brengen zo wel eens gevoelige informatie aan het licht.

Minister Donner van Binnenlandse Zaken heeft daarom aangekondigd om de WOB in te perken. Hij vindt dat ambtenaren te veel tijd kwijt zijn met het uitvoeren van WOB-verzoeken. Hij krijgt hiervoor onder meer steun van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maar niet alle VNG-leden zijn het daar mee eens. Utrecht bijvoorbeeld verzet zich tegen het VNG-standpunt. Die gemeente laat de minster per brief weten dat de VNG niet namens Utrecht heeft gesproken.

Burgemeester Wolfsen van Utrecht noemt de openbaarheid een van de hoekstenen van de democratie. Een standpunt waar GroenLinks zich helemaal in kan vinden. Utrecht beperkt de kosten die met de uitvoering van WOB-verzoeken zijn gemoeid (70 à 80 per jaar) door actief alle informatie via internet toegankelijk te maken. ‘Openheid staat voorop, maar je kunt best slimmer omgaan met de uitvoering van die wet’, aldus Aleid Wolfsen op Radio1 afgelopen vrijdag. Utrecht vindt het daarom ‘niet nodig de wet aan te passen.’

Dit roept bij de fractie van GroenLinks Zwolle de volgende vragen op:

1. bent u het met ons eens dat een krachtige democratie om openbaarheid van bestuur vraagt?

2. hoeveel WOB-verzoeken krijgt Zwolle jaarlijks te verwerken?

3. Is het college bereid, in navolging van de gemeente Utrecht, alle openbare informatie actiever toegankelijk te maken via internet?

4. bent u bereid een brief aan de VNG sturen waarin u net als Utrecht aangeeft dat u zich distantieert van het VNG-standpunt in dezen?

Namens de fractie van GroenLinks,

Patrick Rijke

Artikel delen:

Reageer