Waterschap maait sloten en oevers weer

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland is op enkele plaatsen weer begonnen met het maaien van sloten en kanalen. Een medewerker van het waterschap geeft hier in een korte webvideo een toelichting op.

zwollezuid.jpg

Het waterschap maait waterbodems en oevers van sloten en kanalen om te voorkomen dat ze dichtgroeien. Er moet voldoende water doorheen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging te voorkomen. Groot Salland maait ongeveer 2000 kilometer watergang gemiddeld ruim twee keer per jaar. Via de online maaikalender op de website van het waterschap kunnen belanghebbenden zien waar, wanneer en hoe het waterschap de watergangen in hun buurt maait. Met behulp van een overzichtskaart en kleuren kunnen agrariërs, natuurbeheerders en inwoners de maaikalender bekijken. Deze kalender is de digitale versie van het onderhoudsplan voor watergangen van het waterschap. Het is een planning van twee weken waarin staat waar, wanneer en op welke manier het maaionderhoud plaatsvindt. Deze planning wordt zo nodig iedere twee weken bijgewerkt.

De maaikalender is en blijft een planning. Het is geen keurslijf. Bij bijzondere (weers)omstandigheden, bijvoorbeeld meer dan gemiddelde regenval of droogte, en/of meldingen van problemen met de waterbeheersing, kan het waterschap hiervan afwijken en de maaikalender aanpassen aan de praktijk.

Voor de maaiwerkzaamheden zet Groot Salland smal- en breedspoortractoren en hydraulische kranen in. De smalspoortractoren zijn uitgerust met een maai/harkcombinatie om taluds te maaien. De breedspoortractoren en kranen worden ingezet voor het klepelen van de taluds en het maaien met een maaikorf voor de begroeiing onder water. Een maai-/veegboot zet het waterschap in voor onderhoud van brede watergangen en grote vijvers.

Om rekening te houden met de Gedragscode Flora- en Faunawet worden tijdens het maaien bepaalde plekken ontzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties met bijzondere soorten flora, zoals Kievitsbloemen en Kruipend moerasscherm, en fauna, zoals Bittervoorns, Modderkruipers en diverse soorten vogels. Groot Salland werkt volgens de voorschriften van de door LNV goedgekeurde Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen.

In deze Gedragscode Flora- en Faunawet zijn verschillende voorkeursperioden aangegeven voor het uitvoeren van het waterschapswerk. Voor het schoonmaken van watergangen geldt als voorkeursperiode 15 juli tot 1 november. In de perioden 1 juni tot 15 juli en 1 november tot 15 maart kunnen deze werkzaamheden alleen worden verricht wanneer tijdens de werkzaamheden goed wordt gelet op het instant houden van de planten, vogels en amfibieën. In de periode 15 maart tot 1 juni wordt alleen in uiterste noodzaak en met de nodige voorzorg onderhoud uitgevoerd. Redenen hiervoor zijn broedende vogels en vissen en amfibieën die eitjes afzetten.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. 2000 Kilometer? Echt zoveel?

  Maar wel leuk en aardig, dat ze maaien om “doorstroming” te verbeteren, maar wij wonen aan een doodlopend stuk….helemaal geen doorstroming dus. Ze zouden het op de IJssel aan moeten sluiten! Dan zou ik wel tevreden zijn! 😉


  Maak melding

 2. Plantje ik denk als ze de sloot op de IJssel direct zouden aansluiten en de IJssel heeft hele hoge waterstanden .Dan kan het wel eens zijn dat de sloot buiten zijn oevers treed.Dus maar goed dat er nog sluizen zijn die dat voorkomen.


  Maak melding

 3. Ze kunnen de sloot hier achter het huis ook op de IJssel aansluiten met sluizen ertussen 🙂
  Maar ze hoeven ook geen kanaal te graven van IJssel naar de sloten hier. (Hoewel dat natuurlijk wel mooi zou zijn 🙂 )

  Nee, lijkt me dat een buizenstelsel afdoende zou zijn. Het water hier is namelijk altijd wat geel/bruin en dat is erg jammer. De beste oplossing daarvoor is volgens mij simpele doorstroming…maar dan moet het natuurlijk wel van de ene plaats naar de andere kunnen stromen! 😀


  Maak melding

 4. Ik ben inderdaad wel van plan actief mee te denken en ook met ideeën te komen in plaats van alleen maar roepen dat het allemaal onzin is.

  Maar ik heb de Google maps dingen nu al regelmatig bekeken en ik denk dat het moeilijk wordt om verse wateraanvoor door de sloten in Zwolle Zuid te krijgen. Desalniettemin zal ik het één dezer dagen voorstellen. Het waterschap heeft me al verschillende keren laten zien positief te staan ten opzichte van reacties en vragen van burgers.


  Maak melding

Reageer