Sponsorbijeenkomst bij Nazorgcentrum IntermeZZo

Zwolle – Nazorgcentrum IntermeZZo in Zwolle biedt op laagdrempelige wijze diensten en activiteiten aan voor mensen die te maken hebben met kanker. Bijzonder is de nauwe samenwerking met het ernaast gelegen Oncologisch Centrum van de Isala Klinieken. Het afgelopen jaar mocht IntermeZZo al ruim 1800 gasten ontvangen, wat aangeeft dat het in een grote behoefte voorziet en er groei nodig is. Daarvoor is IntermeZZo afhankelijk van giften en sponsors. 

Dinsdagmorgen vond bij IntermeZZo een sponsorontbijtbijeenkomst plaats, samen met enkele gasten en gastvrouwen, en aansluitend een perslunchbijeenkomst. Gaston Sporre, Marjanne Sint en zakenvrouw van het jaar, Thecla Bodewes spraken warme woorden. Tevens werd het eerste jaarverslag  uitgereikt en zijn alle partijen in het zonnetje gezet voor hun bijdrage in geld, diensten en aandacht in de media, maar er zijn meer financiële middelen nodig. Coördinator Corine den Hollander, de enige betaalde kracht van IntermeZZo, is trots op de bijeenkomsten van 31 mei. “Ik merk dat de betrokkenheid onder de sponsoren groot is met ons centrum en zij zich graag inzetten als ambassadeur, en dat is ook hard nodig om onze continuïteit, kwaliteit en groei te waarborgen.

Ook het bestuur, bestaande uit Jacco Vonhof, Rob van Kessel, Dick Timmerman en Gaston Sporre zetten hun netwerk in voor meer financiële middelen. Daarnaast zijn er de sponsoren in natura, denk aan bloemen, tuinonderhoud, ontspanning voor de cliënten, catering en inrichting. Maar ook een groep zelfstandige professionals (zp’ers) die zich vanuit hun vakgebied vrijwillig inzetten voor ons, denk aan het maken van een jaarverslag, schrijven van een communicatieplan, nieuwe website, coaching, organisatieadvies, etc. En last but not least is ook de pers voor IntermeZZo van grote waarde, cliënten (en soms sponsoren) weten het Nazorgcentrum vaak te vinden door een berichtje in één van de plaatselijke of regionale media.

Gasten en gastvrouwen

Tijdens beide bijeenkomsten wordt nog weer eens benadrukt hoe belangrijk de gastvrouwen zijn voor de gasten van IntermeZZo. Dit is ook terug te lezen in het prachtige jaarverslag.Er zijn 30 gastvrouwen die op vrijwillige basis een luisterend en deskundig oor en thuis bieden aan de gasten en hen verder kunnen helpen. “Zij zijn van onschatbare waarde”, aldus Corine. “Samen verbeteren we het omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan door begeleiding, ontspanning, workshops, voorlichting, lotgenotencontact en een betere reïntegratie op de werkvloer. Inmiddels hebben we een uitgebreid activiteitenprogramma, mede dankzij de vele betrokkenen.”

Sprekers

Namens het bestuur heette voorzitter Gaston Sporre alle gasten welkom en overhandigde de eerste jaarverslagen aan bestuursvoorzitter van de Isala Klinieken Marjanne Sint en wethouder Eric Dannenberg. Marjanne vertelde over de opstart en verbinding met het ziekenhuis en lichtte toe waarom IntermeZZo een speciaal plekje in haar hart heeft. Daarna kreeg Thecla Bodewes, zakenvrouw vanhet jaar, het woord. Zij sprak inspirerend over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Corine vertelde hoe blij ze is met alle steun die ze van diverse partijen krijgt en hoe content ze is met de groep zeer betrokken gastvrouwen, die altijd klaarstaan voor de gasten. Tot slot onderstreept de gast Marja van Westerbrugge hoe belangrijk IntermeZZo in haar leven is. Daarna was het tijd voor ontmoeten onder het genot van een smakelijk ontbijt.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Inderdaad, een zeer bijeenkomst en vele vrijwilligers die hieraan mee werkten. En ook een goed en smakelijk ontbijt met een voortreffelijke koffie. (Datera).


    Maak melding

Reageer