Wijkbudget Zwolle wordt Stadsbudget

Zwolle – Na zes succesvolle rondes Wijkbudgetten komt er voor 2011 een Stadsbudget voor bewoners. Dit betekent dat alle inwoners van Zwolle met het Stadsbudget initiatieven kunnen indienen die de hele stad Zwolle ten goede komen, maar ook ideeën voor de wijk of buurt. Dit heeft het college besloten.

Met de afronding van de laatste ronde begin dit jaar hebben alle wijken van Zwolle (behalve bedrijventerreinen en Kamperpoort) meegedaan aan de Wijkbudgetten. Het college heeft in haar collegeakkoord de wens uitgesproken om door te gaan met de Wijkbudgetten, maar dan in een andere vorm. Daarnaast zijn er als gevolg van de bezuinigingen minder beschikbare middelen om deze vorm van participatie op deze manier voort te zetten.

De Wijkbudgetten zijn een succesvol instrument voor bewonersinitiatieven gebleken. Met de afronding van de zesde ronde, is er een eind gekomen aan de cyclus van de Wijkbudgetten. Omdat deze participatievorm bijdraagt aan de wens van bewoners om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk budget, het ruimte biedt aan de eigen kracht van bewoners en participatie van de leefomgeving vergroot, is besloten om dit jaar een Stadsbudget voor bewoners ter beschikking te stellen.

Een andere reden om voor een nieuwe participatievorm te kiezen, is dat er minder budget beschikbaar is voor Wijkbudgetten: ongeveer € 163.500,-. Dit bedrag is te klein om op te knippen of te verdelen over een aantal wijken. Er zou dan te weinig budget per wijk overblijven. Door het hele bedrag stadsbreed in te zetten, blijft er substantieel meer geld over voor bewoners om hun initiatieven te realiseren.

Het Stadsbudget wordt stadsbreed aangeboden en alle inwoners en niet-commerciële organisaties kunnen initiatieven indienen, zolang deze voldoen aan de spelregels. Nieuw is het digitaal stemmen. Alle inwoners kunnen via de Zwolse website met hun Burger Service Nummer hun stem uitbrengen op hun favoriete idee. Voor inwoners die geen beschikking hebben over internet, blijft de mogelijkheid tot stemmen met een stemkaart. De uitslag van de verkiezingen bepaalt welke initiatieven winnen en budget krijgen voor de uitvoering. Daarna is het aan de indieners om hun idee uit te werken.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Dus als ik het goed begrijp moeten de wijken de komende tijden niet teveel rekenen op een bepaald budget om iets te kunnen doen .Want de gemeente zal er wel over gaan beslissen nu en dan zal er wel een ongelijke verdeling plaatsvinden.Een taak voor de sikkere ouders om er voor te zorgen dat er geen wijken zijn die straks te kort worden gedaan


    Maak melding

Reageer