Uitvoeringsorganisatie Groene en Blauwe Diensten

Zwolle – Voor de uitvoering van het instrument Groene en Blauwe Diensten willen de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland een samenwerking aangaan met een lokale uitvoeringsorganisatie. Deze organisatie krijgt dan de bevoegdheid om contracten af te sluiten met particulieren over Groene en Blauwe diensten. Het Zwolse college stemde vandaag in met het voorstel voor de uitvoeringsorganisatie. De gemeente Zwartewaterland heeft het voorstel al eerder behandeld en in Kampen volgt een besluit hierover later deze maand.

Met Groene en Blauwe Diensten bundelen provincie, gemeenten, bedrijfsleven, agrariërs en particulieren hun krachten om het unieke Overijsselse landschap te behouden voor de toekomst. De kern is dat particulieren een reële vergoeding ontvangen voor het beheer van landschapselementen en onverharde wandelpaden. Als uitvoeringsorganisatie gaat de voorkeur van de gemeenten uit naar de stichting in oprichting, Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+. De stichting zou onder meer als taken krijgen het stimuleren, coördineren en financieren van aanleg, herstel en onderhoud van groene en blauwe landschapselementen. Hiervoor verwerft, beheert en keert de stichting gelden uit aan particulieren die deze gebieden beheren.

De drie gemeenten kiezen voor een lokale uitvoeringsorganisatie omdat deze een grotere binding heeft met het gebied waardoor er meer kans is op deelname van private (lokale) partijen. Verder is de huidige gebiedsmakelaar ook de dienstenmakelaar wat niet alleen een efficiency voordeel heeft, maar deze persoon is voor de bewoners in het buitengebied al een spin in het web en zal dit ook blijven.

Zodra alle drie de gemeenten over de uitvoeringsorganisatie hebben besloten, wordt de stichting daadwerkelijk opgericht. Dan zal er ook meer communicatie m.b.t. de uitvoering van de Groene en Blauwe Diensten volgen.

Mensen die meer informatie willen over Groene en Blauwe Diensten kunnen contact opnemen met de heer Jan-Olaf Tjabringa via: tjabringa@cultuurland.com

Artikel delen:

Reageer