Zwolse sportaccomodaties verkeren in goede staat

Zwolle – Uit de nulmeting waarbij inzichtelijk is gemaakt wat de staat van de Zwolse binnen- en buitensportaccommodaties is, blijkt dat de sportaccommodaties in Zwolle over het algemeen in goede staat verkeren. Daarbij zijn er voldoende locaties geschikt voor zowel breedte- als prestatiesport en ook kunnen voldoende accommodaties door meerdere doelgroepen gebruikt worden, waaronder bijvoorbeeld mensen met een beperking.

De nulmeting is een uitvloeisel van het Masterplan Sportaccommodaties dat eind 2009 is vastgesteld. Tijdens de nulmeting zijn alle Zwolse sportaccommodaties beoordeeld op de volgende onderdelen: onderhoudsstaat, geschiktheid voor het beoefenen van prestatiesport, geschiktheid voor het beoefenen van breedtesport, geschiktheid voor multifunctioneel gebruik en geschiktheid voor medegebruik. Multifunctioneel gebruik houdt in dat de locatie voor meer verschillende functies gebruikt kan worden. Medegebruik wil zeggen dat er naast de bestaande gebruikers ook andere verenigingen in de sportaccommodatie van dezelfde sport gebruik maken. Ook het sporten voor mensen met een beperking valt hieronder.

Wat de onderhoudsstaat van de binnensportaccommodaties betreft, alleen voor wijkcentrum het Anker in Westenholte geldt dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Over deze accommodatie is inmiddels door de gemeenteraad een besluit genomen. . Uit de nulmeting blijkt dat eigenlijk alleen maar de sportzaal bij de Groene Welle en de sportzaal van het Meander College ongeschikt zijn voor medegebruik. Omdat er voldoende accommodaties zijn die wel geschikt zijn voor medegebruik, vindt de gemeente het niet nodig om hiervoor aanpassingen te doen. Wat betreft het geschikt maken van accommodaties voor prestatiesport, ook hiervoor zijn voldoende accomodaties beschikbaar. Al met al zijn voor de binnensportaccommodaties op korte termijn weinig investeringen nodig.

Ook de staat van de Zwolse buitensportaccommodaties is over het algemeen goed te noemen. Ten tijde van de nulmeting bleek dat alleen van sportpark Het Hooge Laar en sportpark Windesheim de onderhoudsstaat onvoldoende is. Voor wat betreft Het Hooge Laar zal dat de komende periode worden weggenomen door de herontwikkeling van het sportpark. Op sportpark Windesheim is door de renovatie van een speelveld en de bouw van nieuwe kleedkamers de problematiek ook opgelost.
Alle buitensportlocaties voldoen aan de landelijke VNG-norm die uitgaat van twee kleedkamers per speelveld. Ook op de onderdelen prestatiesport, breedtesport en medegebruik scoren de buitensportaccommodaties goed. Alle accommodaties zijn geschikt voor breedtesport en bijna alle zijn ook geschikt voor prestatiesport en medegebruik. Voor de buitensportaccommodaties geldt net als voor de binnensport dat er op korte termijn weinig investeringen noodzakelijk zijn.

“De uitkomst van de nulmeting bevestigt dat we al jaren serieus bezig zijn met de sport in Zwolle”, geeft wethouder Piek aan. “We willen dat iedereen de kans moet krijgen om te kunnen sporten. Dat is in Zwolle dus op allerlei niveaus en voor allerlei doelgroepen mogelijk”.

Artikel delen:
Reacties 4

Reacties zijn gesloten.