Zwolle zet in op verbetering taalvaardigheid bij peuters

Zwolle – Ook de komende jaren is er aandacht voor het opsporen en aanpakken van onderwijs- en ontwikkelachterstanden. Dit is belangrijk, omdat het goed Nederlands spreken, begrijpen, lezen en schrijven de kans op een goede opleiding vergroot en de kans op voortijdig schoolverlaten verkleint. Verantwoordelijk wethouder Van As: “Alle kinderen hebben recht op een basiskwalificatie. Met het verbeteren van de taalvaardigheid, die al op jonge leeftijd begint, hopen we meer kinderen een betere toekomst te kunnen geven.”

In het vastgestelde Uitvoeringsplan wordt beschreven op welke wijze bestaande activiteiten worden versterkt en geïntensiveerd. Het gaat om het programma Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) en het project schakelklassen. Beide richten zich op het verbeteren van taalvaardigheid. De schakelklassen zijn voor kinderen in het basisonderwijs, het VVE programma richt zich op kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

VVE

Het programma VVE heeft als hoofddoel om te bewerkstelligen dat alle kinderen en vooral kinderen uit achterstandswijken en –gezinnen die naar groep 3 gaan dat zonder of met een minimale taalachterstand doen. Daardoor krijgen ze een goede basis mee voor hun verdere loopbaan. Binnen het VVE wordt een aantal activiteiten georganiseerd op diverse peuterspeelzalen in Zwolle. De basis is het voorleesstimuleringsproject Boekenpret voor peuters, de daaraan gekoppelde activiteiten voor ouders en het gebruik van het programma Piramide.

Schakelklassen

Het doel van schakelklassen is om door extra taalactiviteiten in extra onderwijstijd taalachterstanden weg te werken bij leerlingen die in potentie hogere resultaten zouden kunnen behalen dan ze tot nu toe behaalden. De schakelklassen hebben naast het verminderen van taalachterstanden ook het versterken van leervoorwaarden tot doel. Daarbij gaat het om het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerling en speciale aandacht voor zijn/haar gedrag, werkhouding, omgang met andere kinderen en de relatie met de leerkracht. Ook wordt geprobeerd om het plezier van de leerling in de klas te vergroten en er voor te zorgen dat hij/zij zich prettig voelt op school.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Vroeger had je betere boekjes dan tegenwoordig toen waren er geen voorleesouders nodig.
    Laat ze daar eens aandacht aan besteden.    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.